งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 28 กันยายน 2554... เวลา 13.30 น. หน. กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัตร สุขสม เข้าร่วมประชุม วีดีโอ คอนเฟอเร้นท์ โดยมีปลัดกระทรวงฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 28 กันยายน 2554... เวลา 13.30 น. หน. กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัตร สุขสม เข้าร่วมประชุม วีดีโอ คอนเฟอเร้นท์ โดยมีปลัดกระทรวงฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 28 กันยายน 2554... เวลา 13.30 น. หน. กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัตร สุขสม เข้าร่วมประชุม วีดีโอ คอนเฟอเร้นท์ โดยมีปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน นพ. สมชัย วิโรจน์แสงอรุณ เป็นตัวแทน นพ. สสจ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์น้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมโรงพยาบาล โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วม รพ. บ้านแพรกและการใช้ธงสีเขียว เป็นสัญญลักษณ์ปักหน้าบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และให้มีการดำเนินการในทุกอำเภอ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม... ดังภาพข่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 28 กันยายน 2554... เวลา 13.30 น. หน. กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัตร สุขสม เข้าร่วมประชุม วีดีโอ คอนเฟอเร้นท์ โดยมีปลัดกระทรวงฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google