งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายรับ รัฐบาล สมาชิกในกลุ่ม นายปรีชา นวลมณี 463230089- 8 น. ส. ลัดดาวัลย์ สุระมุล 463230103- 0 น. ส. สุภาพร ทองลา 463230113-7 น. ส. อังคณา แจ่มใส 463230115-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายรับ รัฐบาล สมาชิกในกลุ่ม นายปรีชา นวลมณี 463230089- 8 น. ส. ลัดดาวัลย์ สุระมุล 463230103- 0 น. ส. สุภาพร ทองลา 463230113-7 น. ส. อังคณา แจ่มใส 463230115-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายรับ รัฐบาล สมาชิกในกลุ่ม นายปรีชา นวลมณี 463230089- 8 น. ส. ลัดดาวัลย์ สุระมุล 463230103- 0 น. ส. สุภาพร ทองลา 463230113-7 น. ส. อังคณา แจ่มใส 463230115-3 บริหารธุรกิจการเงิน ปี 4

2 องค์ประกอบของ รายรับรัฐบาล ☺ รายรับที่เป็น รายได้ รายได้เป็นภาษี (Tax revenue) รายได้ที่ไม่เป็นภาษี (Nontax revnue) ☺ รายรับที่ไม่เป็นรายได้ หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง การบังคับกู้จาก ประชาชน

3 แหล่งที่มาของ รายรับ 1. รายได้ - ภาษีอากร - การขายสิ่งของและ บริการ - รัฐวิสาหกิจ - รายได้อื่น ๆ เงิน บริจาค

4 2. เงินกู้ - ธนาคารแห่ง ประเทศไทย - ธนาคารออม สิน - ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน - มูลนิธิ เอกชน และสมาคม 3. เงิน คงคลัง

5 โครงสร้างรายรับ รัฐบาล ☺ สามารถแยกได้ ดังนี้ ดังนี้ ☺ ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2549เดือน พฤษภาคม ปี 2549

6 เครื่องมือรายรับรัฐบาลที่จะทำให้ บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ☺ ภาษี ☺ การก่อหนี้ ☺ เงินคง คลัง การใช้รายรับเพื่อแก้ปัญหาทาง เศรษฐกิจ

7 ความรักที่คิดจะครอบครอง เป็นความ รักที่เห็นแก่ตัว..... ก่อทุกข์ได้ง่าย ส่วนความรักที่คิดจะ ให้ คือ ความรักอัน บริสุทธิ์ที่แท้จริง จะไม่ก่อโทษใด ๆ แก่ใจเราเลย... ปิยโสภณ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายรับ รัฐบาล สมาชิกในกลุ่ม นายปรีชา นวลมณี 463230089- 8 น. ส. ลัดดาวัลย์ สุระมุล 463230103- 0 น. ส. สุภาพร ทองลา 463230113-7 น. ส. อังคณา แจ่มใส 463230115-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google