งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University Principles of Communications Chapter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University Principles of Communications Chapter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University Principles of Communications Chapter 5 Communication Media

2 252341_chapter 5Page 2 Communication Media 5.1 ทฤษฎีสายส่ง (Transmission Line Theory ) 5.2 สายนำสัญญาณแบบสาย 5.2.1 สายคู่ (Twin Lead) 5.2.2 สายคู่ตีเกลียว (Twist pair) 5.2.3 สายแกนร่วม (Coaxial Cable) 5.3 ท่อนำคลื่น (Wave Guide) 5.4 เส้นใยแสง (Optical Fiber) 5.5 สายอากาศ

3 252341_chapter 5Page 3 Communication Media ทฤษฎีสายส่ง (Transmission Line Theory ) สายส่งหรือสายนำสัญญาณ มีวงจรสมูล ดังนี้

4 252341_chapter 5Page 4 Communication Media ทฤษฎีสายส่ง (Transmission Line Theory ) มีค่าอิมพีแดนซ์ที่เรียกว่า Characteristic Impedance หรือ Z 0 ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง และวัสดุที่ใช้ทำ มีความสำคัญคือ ค่าอิมพีแดนซ์ของ เครื่องรับ เครื่องส่ง หรือโหลดที่นำมาต่อ จะต้องมีค่าเท่ากับ characteristic impedance ถ้าไม่ก็จะเกิดการสะท้อน ของสัญญาณเกิดเป็นคลื่นนิ่ง หรือ Standing wave ได้

5 252341_chapter 5Page 5 Communication Media ทฤษฎีสายส่ง (Transmission Line Theory ) ลักษณะสมบัติที่สำคัญของสายนำ สัญญาณคือ การสูญเสีย (Loss) – ความต้านทาน (Copper loss) – การแผ่กระจายคลื่น (radiation loss) แบนด์วิดจำกัด (Bandwidth) สัญญาณรบกวน

6 252341_chapter 5Page 6 Communication Media สายนำสัญญาณแบบสาย สายนำสัญญาณแบบสายมีหลายแบบ ได้แก่ สายคู่ (Twin Lead) สายคู่ตีเกลียว (Twist pair) สายแกนร่วม (Coaxial Cable)

7 252341_chapter 5Page 7 Balance and Unbalance Common mode –Unbalance Structure Differential mode –Balance Structure

8 252341_chapter 5Page 8 Communication Media สายนำสัญญาณแบบสาย สายคู่ (Twin Lead) โครงสร้างแบบ balance ไม่มีการ Shield เกิดการ สูญเสียจากการ radiate และถูกสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ ง่าย

9 252341_chapter 5Page 9 Communication Media สายนำสัญญาณแบบสาย สายคู่ตีเกลียว (Twist pair) โครงสร้างแบบ balance ไม่มีการ Shield เกิดการ สูญเสียจากการ radiate และถูกสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ ง่าย บางรุ่นมีการ shield เรียกว่า shielded twisted pair

10 252341_chapter 5Page 10 Communication Media สายนำสัญญาณแบบสาย สายแกนร่วม (Coaxial Cable) โครงสร้างแบบ Unbalance มีการ Shield ป้องกันการ สูญเสียจากการ radiate และป้องกันสัญญาณรบกวนจาก ภายนอก

11 252341_chapter 5Page 11 Communication Media ท่อนำคลื่น (Wave Guide) ท่อนำคลื่นใช้ส่งสัญญาณ กำลังสูงที่ความถี่สูง โครงสร้างเป็นท่อป้องกันการ แผ่กระจายคลื่นได้ดี คลื่นเคลื่อนที่ในช่องว่างในท่อ ไม่ได้เคลื่อนที่ในตัวนำ

12 252341_chapter 5Page 12 Communication Media เส้นใยแสง (Optical Fiber) 5.4 เส้นใยแสง (Optical Fiber) Light source –LED : Light Emitting Diode –LD :Laser Diode Light Detector –Photo Diode, PIN Diode –Photo Transistor Electrical/Optical(E/O) Light source Optical/Electrical (O/E) Light detectorrce

13 252341_chapter 5Page 13 Communication Media เส้นใยแสง (Optical Fiber) โครงสร้างเส้นใยแสง Core มีดัชนีหักเหสูง Cladding มีดัชนีหักเหต่ำกว่า core outer protection PVC buffer Clading Core

14 252341_chapter 5Page 14 Communication Media เส้นใยแสง (Optical Fiber) หลักการของเส้นใยแสง การสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อระหว่าง core กับ cladding

15 252341_chapter 5Page 15 Communication Media เส้นใยแสง (Optical Fiber) ชนิดของเส้นใยแสง Multimode (MM) –Step index (SI) –Graded index (GI) Single mode (SM)

16 252341_chapter 5Page 16 Communication Media เส้นใยแสง (Optical Fiber) การสูญเสียในเส้นใยแสง

17 252341_chapter 5Page 17 Communication Media เส้นใยแสง (Optical Fiber) ข้อดีของเส้นใยแสง Low Attenuation Loss <0.5 dB/km for SM, <3dB/km for MM Wide bandwidth >500 MHz Resist to EMI ข้อเสียของเส้นใยแสง Difficult to connect Easily to break การใช้งาน High speed Long haul

18 252341_chapter 5Page 18 Communication Media สายอากาศ 5.5 สายอากาศ สายอากาศทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณ กระแส หรือแรงดัน ให้เป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ( สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า ) และกลับกัน V [Volt]  E [Volt/m] I [Ampere]  H [Ampere/m]

19 252341_chapter 5Page 19 Communication Media สายอากาศ ชนิดของสายอากาศ สายอากาศแบบสาย สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศแบบจานสะท้อน สายอากาศแบบอะเรย์

20 252341_chapter 5Page 20 Communication Media สายอากาศ ชนิดของสายอากาศ

21 252341_chapter 5Page 21 Communication Media สายอากาศ พารามิเตอร์ของสายอากาศ แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น (radiation pattern) –Isotropic –Directional –Omni-direction

22 252341_chapter 5Page 22 Communication Media สายอากาศ พารามิเตอร์ของสายอากาศ Directivity / Gain Polarization Impedance

23 252341_chapter 5Page 23 Communication Media สายอากาศ Dipole l –Wire antenna –Omnidirectional pattern –Infinitesimal dipole –Small dipole –Large dipole –Folded dipole

24 252341_chapter 5Page 24 Communication Media สายอากาศ Dipole l Half wavelength dipole –Gain 2.15 dB –Z in =73+j42.5 –Effective area 0.13 2 –Effective Length  / 

25 252341_chapter 5Page 25 Communication Media สายอากาศ Monopole Monopole –Wire antenna on Ground –Rod antenna

26 252341_chapter 5Page 26 Communication Media สายอากาศ Loop Antenna –Wire Antenna –Circular/Triangle/Rectangular –Increase Z in by increase turn –Ferrite loop

27 252341_chapter 5Page 27 Communication Media สายอากาศ Yagi-Uda Array –Directional

28 252341_chapter 5Page 28 Communication Media สายอากาศ Folded dipole Array

29 252341_chapter 5Page 29 Communication Media สายอากาศ จานสะท้อน


ดาวน์โหลด ppt Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University Principles of Communications Chapter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google