งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)

2 Community Information Technology 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ – ตอนที่ 1: เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น – ตอนที่ 2: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ เชื่อมต่อ – ตอนที่ 3: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต – ตอนที่ 4: ระบบฐานข้อมูล – ตอนที่ 5: การบ้านฐานข้อมูล Course Contents

3 Community Information Technology 3 ภูมิศาสตร์ – ตอนที่ 1: แผนที่ และการอ่านแผนที่ – ตอนที่ 2: ภาพถ่ายทางอากาศ และการแปล ภาพถ่ายทางอากาศ – ตอนที่ 3: การสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) และการประยุกต์ – ตอนที่ 4: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ (Geographical Information Systems-GIS) Course Contents

4 Community Information Technology 4 19 พ. ค. 452 มิ. ย.459 มิ. ย.45 16 มิ. ย.4523 มิ. ย.45 9.30-12.159.30-12.159.30-12.15 9.30-10.4511.00-12.159.30-12.15 ศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 วนัสนันท์วนัสนันท์สมพร วนัสนันท์สมพรสมพร สังคมศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1122 พงษ์อินทร์พงษ์อินทร์วนัสนันท์ พงษ์อินทร์วนัสนันท์วนัสนันท์ สังคมศาสตร์ ห้อง 4105 จิระจิระนิพนธ์จิระนิพนธ์ นิพนธ์ เศรษฐศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่นราธิป * นราธิปรุ่งชลนราธิปรุ่งชลรุ่ง ชล สำนักบริการคอมฯ ห้องประชุมชั้น 2 ธราดลธราดลชยกฤตธราดลชยกฤต ชยกฤต วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้น SCB 1100 ณรัตน์ณรัตน์อุดมณรัตน์อุดม อุดม * ย้ายไปเรียนห้อง PB 1100 ตึกฟิสิกส์ 2 ตารางเรียน

5 Community Information Technology 5 สอบข้อเขียน ( บรรยาย ) ตามตาราง สอบของหลักสูตร – อยู่ในช่วง 16 สิงหาคม - 1 กันยายน 2545 คะแนน IT ภูมิศาสตร์ – ข้อเขียน ( บรรยาย ) 20% --> 10% 10% – ปฏิบัติ 80% --> 40% 40% การประเมินผล

6 Community Information Technology 6 แบ่งเป็นสองส่วน ภูมิศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารที่ทำในภาคปฏิบัตินี้ ให้นำมาส่ง ในวันสอบ ในรายละเอียดให้ทำตามคำแนะนำของ อาจารย์ผู้สอนแต่ละส่วน ภาคปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google