งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to FOFA Library Chiang Mai University. ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 2527-2535 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to FOFA Library Chiang Mai University. ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 2527-2535 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to FOFA Library Chiang Mai University

2 ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 2527-2535 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์ ) ห้อง 212 อาคารชั่วคราว คณะวิจิตรศิลป์ ( ปัจจุบัน อาคารคณะ สังคมศาสตร์ )

3 ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 4 กรกฎาคม 2535- 2541

4 ห้อง วารสาร บริการสืบค้น ข้อมูลบริการสื่อ ภาพและเสียง ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต - ปัจจุบัน ขยายพื้นที่เพิ่มเติมในปี 2541

5 ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 2546 - 2550

6 ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 2550-2552 โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ (mini TCDC) คณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งาน ออกแบบ เปิดบริการวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2550

7 ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต ตุลาคม 2552 ปรับปรุง ห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะวิจิตรศิลป์ย้าย miniTCDC ไปดำเนินการ ณ ศูนย์ศิลปกรรมและ กิจกรรมพิเศษ ( Service and Art Project : SAP)

8 โครงการสร้างห้องสมุดใหม่ในอาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบคณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต

9 ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : ปัจจุบัน

10

11 ปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษ์ เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30- 16.30 น. เวลา บริการ


ดาวน์โหลด ppt Welcome to FOFA Library Chiang Mai University. ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อดีต 2527-2535 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google