งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548

2

3

4 ฐานข้อมูล e- ART THESES

5 ฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาวิจิตรศิลป์

6 ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสารานุกรม
ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสารานุกรม Encyclopedia Americana, Grolier, Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge Grolier Online

7 ฐานข้อมูล THE AMICO LIBRARY

8 ฐานข้อมูล H.W.WILSON

9 ฐานข้อมูลดนตรีคลาสิค

10 ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวหนังสือพิมพ์

11 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
e-Books

12 คลิกเลือกฐานที่ต้องการ

13 ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

14 รายชื่อหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะและดนตรีในฐานข้อมูลXreferPlus

15 บทความอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิจิตรศิลป์

16 รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม (2548)
ในหนังสือพมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์เรือนเพาะความคิด

17

18

19 บทความของคณาจารย์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลออนไลน์

20 วารสาร(ฉบับใหม่)อิเล็กทรอนิกส์

21 โฮมเพจวิชาการที่ดำเนินการโดยคณะวิจิตรศิลป์

22 คณะวิจิตรศิลป์

23 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

24 โครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์

25 โฮมเพจห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google