งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี

2 เลือก

3

4 ฤ ART ฐานข้อมูล e- ART THESES

5 ฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาวิจิตรศิลป์

6 ฐานข้อมูลฉบับเต็มของ สารานุกรม Encyclopedia Americana, Grolier, Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge Grolier Online

7 ฐานข้อมูล THE AMICO LIBRARY

8 H.W.WILS ON ฐานข้อมู ล

9 ฐานข้อมูลดนตรีคลาสิค

10 ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว หนังสือพิมพ์

11 หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ e-Books

12 คลิกเลือกฐานที่ ต้องการ

13 ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

14 รายชื่อหนังสืออ้างอิง อิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะ และดนตรีในฐานข้อมูล XreferPlus

15 บทความ อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์

16 รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม (2548) ในหนังสือพมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ เรือนเพาะความคิด bodyheart

17

18

19 บทความของคณาจารย์ที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลออนไลน์

20 วารสาร ( ฉบับใหม่ ) อิเล็กทรอนิกส์

21 โฮมเพจ วิชาการที่ ดำเนินการ โดยคณะ วิจิตรศิลป์

22 คณะวิจิตรศิลป์

23 หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม

24 โครงการย้อนรอยอดีต จิตรกรรมวัดอุโมงค์

25 โฮมเพจห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google