งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548

2 http://www.lib.cmu.ac.th/ เลือก

3

4 ฤ ART ฐานข้อมูล e- ART THESES

5 ฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาวิจิตรศิลป์

6 http://go-passport.grolier.com/ ฐานข้อมูลฉบับเต็มของ สารานุกรม Encyclopedia Americana, Grolier, Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge Grolier Online

7 ฐานข้อมูล THE AMICO LIBRARY

8 H.W.WILS ON ฐานข้อมู ล

9 ฐานข้อมูลดนตรีคลาสิค http://internal.chiangmai.classical.com/

10 ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว หนังสือพิมพ์ http://www.matichonelibrary.com/

11 หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ e-Books

12 คลิกเลือกฐานที่ ต้องการ

13 ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ http://www.xreferplus.com/search.jsp

14 รายชื่อหนังสืออ้างอิง อิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะ และดนตรีในฐานข้อมูล XreferPlus

15 บทความ อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์

16 รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม (2548) ในหนังสือพมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ เรือนเพาะความคิด http://www.bangkokbiznews.com/ bodyheart

17

18

19 บทความของคณาจารย์ที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลออนไลน์

20 วารสาร ( ฉบับใหม่ ) อิเล็กทรอนิกส์

21 โฮมเพจ วิชาการที่ ดำเนินการ โดยคณะ วิจิตรศิลป์

22 http://www.finearts.cmu.ac.th/ คณะวิจิตรศิลป์

23 http://www.finearts.cmu.ac.th/cmu/ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม

24 http://www.umongpainting.com/ โครงการย้อนรอยอดีต จิตรกรรมวัดอุโมงค์

25 โฮมเพจห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th/library/


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Digital Library ปี 2547-2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google