งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับทุกท่าน … สู่ ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ ปีการศึกษา 1/2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับทุกท่าน … สู่ ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ ปีการศึกษา 1/2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับทุกท่าน … สู่ ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ ปีการศึกษา 1/2552

2 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต - ปัจจุบัน 2527-2535 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพัก อาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 ( ปัจจุบัน สำนัก บริการวิชาการ ) ห้อง 212 อาคารชั่วคราว คณะวิจิตรศิลป์ ( ปัจจุบัน อาคารคณะ สังคมศาสตร์ )

3 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต - ปัจจุบัน 4 กรกฎาคม 2535- 2541

4 ห้อง วารสาร บริการสืบค้น ข้อมูลบริการสื่อ ภาพและเสียง ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต - ปัจจุบัน ขยายพื้นที่เพิ่มเติมในปี 2541

5 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต - ปัจจุบัน 2546

6 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต - ปัจจุบัน 2551-2552

7 โครงการสร้างห้องสมุดใหม่ในอาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบคณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ : อนาคต

8 ปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษ์ เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา บริการ


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับทุกท่าน … สู่ ห้องสมุดคณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ ปีการศึกษา 1/2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google