งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรห้อง สมุด. หนังสือ ตำรา วารสารที่ ทันสมัยสื่อมัลติมีเดีย สอดคล้องกับการสอน สนับสนุนงบประมาณจากคณะวิจิตรศิลป์และสำนักหอสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรห้อง สมุด. หนังสือ ตำรา วารสารที่ ทันสมัยสื่อมัลติมีเดีย สอดคล้องกับการสอน สนับสนุนงบประมาณจากคณะวิจิตรศิลป์และสำนักหอสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรห้อง สมุด

2 หนังสือ ตำรา วารสารที่ ทันสมัยสื่อมัลติมีเดีย สอดคล้องกับการสอน สนับสนุนงบประมาณจากคณะวิจิตรศิลป์และสำนักหอสมุด

3 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ สนับสนุนจากสำนักหอสมุด คณะวิจิตรศิลป์ และสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 หนังสือ / วารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์

5 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตร ศิลป์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 25 รายการ สืบค้นจาก CMUL OPAC สำนักหอสมุดสนับสนุนงบประมาณ วิทยานิพนธ์ / วิจัย อิเล็กทรอนิกส์

6 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตร ศิลป์ : ฐานข้อมูลบทความศิลปะ / โปสเตอร์ / รางวัล / คอมแพคดิสค์ บันเทิง / ศิลปกรรมเกียรติยศ คณะวิจิตร ศิลป์

7 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิจิตรศิลป์ : ฐานข้อมูลวิจัยสาขาวิจิตร ศิลป์

8 เว็บไซต์ สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th ระบุคำสืบค้น และ Click สืบค้น

9 เว็บไซต์ สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th 20015203100 155 พิมพ์ดาว ฉายแสง พราว 2001520310 0987

10 http://www.finearts.cmu.ac.th/library


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรห้อง สมุด. หนังสือ ตำรา วารสารที่ ทันสมัยสื่อมัลติมีเดีย สอดคล้องกับการสอน สนับสนุนงบประมาณจากคณะวิจิตรศิลป์และสำนักหอสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google