งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.reg.cmu.ac.th การเตรียมพร้อมสู่ความเป็น นานาชาติในระบบ UMAP/AUN ทศพร พิชัยยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.reg.cmu.ac.th การเตรียมพร้อมสู่ความเป็น นานาชาติในระบบ UMAP/AUN ทศพร พิชัยยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.reg.cmu.ac.th การเตรียมพร้อมสู่ความเป็น นานาชาติในระบบ UMAP/AUN ทศพร พิชัยยา

2 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office UMAP What is UMAP What and How to apply UMAP AUN What is AUN AUN-ACTS What to prepare

3 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office UMAP University Mobility in Asia and the Pacific Founded in 1993. Voluntary association of government and non- government representatives of the higher education (university) sector in the region. Aims to achieve enhanced international understanding through increased mobility of university students and staff.

4 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Australia Brunei Cambodia Canada Chile People's Republic of China Ecuador Fiji Guam Hong Kong Indonesia Japan Republic of Korea Laos Macao Malaysia Mexico Mongolia Myanmar New Zealand Papua New Guinea Peru Philippines Russia Samoa Singapore Taiwan Thailand Timor - Leste USA Vietnam UMAP Members

5 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Student Exchange Students participating in UMAP undertake a period of formal study while on exchange. This study should be for a minimum of one semester and a maximum of two semesters. Hosting universities are expected to waive tuition fees for UMAP students on exchange. Credit for study undertaken while on exchange is to be accepted by the home university. Undergraduate and postgraduate students can participate in UMAP.

6 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Student Exchange Home universities will: Select students and staff to participate. Approve the study programs, including any necessary language training, to be undertaken by participating students and staff. Determine the level of financial support to be given to participating students and staff. Provide appropriate preparatory courses for their students and staff prior to their departure. Recognize work completed overseas for credit towards awards they offer. Host universities will: Provide the agreed study programs for participating students and staff. Evaluate the performance of participants and report to home universities. Provide appropriate counseling and other support services to participants. Assist students and staff to obtain accommodation at reasonable cost. Ensure that appropriate health care arrangements are made for participating students and staff.

7 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office How do students apply for a UMAP exchange? In the first instance, students should contact the office responsible for international student exchanges at their universities.

8 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Does UMAP provide funds for students or staff exchanges? The UMAP Organisation currently does not have funds to assist individual exchanges. In several UMAP countries governments fund national UMAP programs. Funding arrangements for exchanges are agreed between the home assist and host universities. The university-to-university agreements deal with questions such as maintenance of scholarship benefits, eligibility for government funding assistance and health care costs.

9 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office To eliminate problems and difficulties regarding student exchange To facilitate the transformation from bilateral to multilateral cooperation among members in the form of consortia. To develop and maintain mutual recognition of academic credits among universities of member countries/territories USCO UMAP Student Connection Online

10 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) Credit Transfer Scheme (UCTS) has been developed to promote university student mobility in the Asia Pacific region. The objective of the UCTS is to help make short-term student exchange more effective by ensuring credit for study undertaken on exchange and to facilitate greater mobility between UMAP countries/Territories and other regions. UCTS model adopted the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

11 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office The major components of the UCTS scheme are: Staff, in the home and host institutions, overseeing the students' study plan The students, compare course subjects in the home and host instituions and complete the study plan UCTS credit point scale will be used as a conversion scale to record the student workload in home and host institution

12 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office The Standard UMAP Application Form & UCTS The UCTS credit point scale, for use as a conversation scale* to record the student workload at the host institution in a form suitable for conversion to the home institution workload measure The UCTS grading scale, for use as on explanation of assesment result to assist in conversion to home institution grades. * The UCTS credit points scale and grading scale are not intended to replace the scales used by host and home institutions, but are for use solely for the purpose of assisting the conversion by comparing to UCTS.

13 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Asian Universities’ 1 Credit = 2.0-1.7 UCTS =60/X X averaged credits/year BA (English) 141 credits, 30.25 credits/year =1.70 UCTS Host and home institution registrars (or their delegates), who officially sign and stamp the Standard UMAP Application Form & UCTS http://www.umap.org http://www.inter.mua.go.thhttp://www.inter.mua.go.th search umap

14 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office UCTS Grade Successful Students normally achieving grade (%) Definition A10 % EXCELLENT: Outstanding with only minor errors B25 % VERY GOOD: Above average standard but with some errors C30 % GOOD: Generally sound work with a number of notable errors D25 % SATISFACTORY: Fair but with significant shortcomings E10 % SUFFICIENT: Performance meets the minimum criteria FX- FAIL: Some more work required before the credit can be awarded F- FAIL: Considerable further work is required

15 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office To facilitate students mobility in ASEAN

16 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office ACTS & Grading scale Course/Database online Five full scholarship Waive tuition fees Strategy

17 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office

18 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office http://acts.ui.ac.id/ http://www.aun-sec.org/ http://www.aunsec.org/site/upload/ACTS%20Brochure.pdf

19 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office What to prepare Management Credit transfer ? Grade transfer Course/Database online Scholarship (To provide & to apply) Waive tuition fees Staff & students English proficiency

20 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office We are ready for ASEAN

21 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Are we ready for ASEAN ?

22 www.reg.cmu.ac.thFriendly service Advanced technology Create impression Quality focus สำนักทะเบียนและประมวลผล Registration Office Thank You


ดาวน์โหลด ppt สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.reg.cmu.ac.th การเตรียมพร้อมสู่ความเป็น นานาชาติในระบบ UMAP/AUN ทศพร พิชัยยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google