งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน จัดทำโดย นางสาวเฌอรวีร์ตันศราวิพุธ เลขที่ 18 นางสาวพิชยา แต้ สงเคราะห์ เลขที่ 24 นางสาวพิชญา ลิ้มมณี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน จัดทำโดย นางสาวเฌอรวีร์ตันศราวิพุธ เลขที่ 18 นางสาวพิชยา แต้ สงเคราะห์ เลขที่ 24 นางสาวพิชญา ลิ้มมณี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน จัดทำโดย นางสาวเฌอรวีร์ตันศราวิพุธ เลขที่ 18 นางสาวพิชยา แต้ สงเคราะห์ เลขที่ 24 นางสาวพิชญา ลิ้มมณี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

2 1. เพื่อสร้างความรู้นี้ในรุ่นหลังได้ศึกษา 2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง โครงงานเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน 3. ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำโครงงานเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ยุค ปัจจุบันให้รุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา วัตถุประ สงค์

3 สิ่งมหัศจรรย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นและมี ความยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า ในทาง ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งเหลือเชื่อ หรือไม่น่าที่มนุษย์จะมีความสามารถ สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ใหญ่ โตหรือ วิจิตรพิสดารมากขนาดนี้ สิ่ง มหัศจรรย์บางสิ่งของโลกถูกสร้าง โดยมนุษย์ ซึ่งบางอย่างก็มีหลักฐาน ในการสร้างว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร และเพราะเหตุใดเขาจึงเรียกสถานที่ และสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ ความสำคัญ ของโครงงาน

4 ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่ง มหัศจรรย์ยุคปัจจุบันต้องการนำเสนอโดยใช้ โปรแกรม Web page maker ซึ่งเป็น โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก รวดเร็ว ง่าย และสวยงามเหมาะแก่การทำเว็บไซต์โดยไม่ ต้องใช้ HTML โปรแกรมนี้จึงเหมาะแก่การ นำเสนอโครงงานเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ยุค ปัจจุบันให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยศึกษาข้อมูล จากเว็บไซต์ หนังสือที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอ โดยเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ โดยง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย สรุป อภิปราย ผล

5 ประโยชน์ ที่ได้รับ 1. ได้รับความสำคัญของแต่ละสิ่ง มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น 2. ได้รู้ว่าปัจจุบันมีสิ่งมหัศจรรย์ อยู่เท่าไร ปัญหา ที่พบ การลิงค์วีดีโอ เมื่อลิงค์ไปแล้ว บางวีดีโอไม่ขึ้น อาจจะเนื่องจาก วีดีโอจากลิงค์นั้นเกิดมีปัญหา ตามมา ตัวอักษรไม่เหมือนกัน เนื้อหา ที่ไม่ครอบคลุม

6 ข้อเสนอ แนะ การทำโครงงานครั้งนี้ทำให้ทราบ วิธีการทำงานด้วยโปรแกรมต่างๆอย่าง แท้จริง อย่างน้อยๆก็ได้สร้างเว็บที่เรา สนใจและเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลัง หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาได้ค้นคว้าได้ที่ เว็บไซต์เรา


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน จัดทำโดย นางสาวเฌอรวีร์ตันศราวิพุธ เลขที่ 18 นางสาวพิชยา แต้ สงเคราะห์ เลขที่ 24 นางสาวพิชญา ลิ้มมณี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google