งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน
จัดทำโดย นางสาวเฌอรวีร์ ตันศราวิพุธ เลขที่ 18 นางสาวพิชยา แต้สงเคราะห์ เลขที่ 24 นางสาวพิชญา ลิ้มมณี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้นี้ในรุ่นหลังได้ศึกษา
2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโครงงานเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน 3. ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำโครงงานเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันให้รุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา

3 ความสำคัญของโครงงาน สิ่งมหัศจรรย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นและมีความยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า ในทางประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งเหลือเชื่อ หรือไม่น่าที่มนุษย์จะมีความสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ใหญ่ โตหรือวิจิตรพิสดารมากขนาดนี้ สิ่งมหัศจรรย์บางสิ่งของโลกถูกสร้างโดยมนุษย์ ซึ่งบางอย่างก็มีหลักฐานในการสร้างว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร และเพราะเหตุใดเขาจึงเรียกสถานที่และสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งมหัศจรรย์

4 สรุปอภิปรายผล ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันต้องการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Web page maker ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายและสวยงามเหมาะแก่การทำเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้ HTML โปรแกรมนี้จึงเหมาะแก่การนำเสนอโครงงานเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอโดยเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้โดยง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย

5 ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาที่พบ
1. ได้รับความสำคัญของแต่ละสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น 2. ได้รู้ว่าปัจจุบันมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่เท่าไร ปัญหาที่พบ การลิงค์วีดีโอ เมื่อลิงค์ไปแล้วบางวีดีโอไม่ขึ้น อาจจะเนื่องจากวีดีโอจากลิงค์นั้นเกิดมีปัญหาตามมา ตัวอักษรไม่เหมือนกัน เนื้อหาที่ไม่ครอบคลุม

6 ข้อเสนอแนะ การทำโครงงานครั้งนี้ทำให้ทราบวิธีการทำงานด้วยโปรแกรมต่างๆอย่างแท้จริง อย่างน้อยๆก็ได้สร้างเว็บที่เราสนใจและเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาได้ค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์เรา


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google