งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d

2 American Physical Society หรือ APS เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ให้ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ย้อนหลัง 3 ปี ถึงปัจจุบัน และให้สาระสังเขป (Abstract) ตั้งแต่ปี 1893 Introduction

3 APS Journals 1. Physical Review A: Atomic, Molecular & Optical Physics 2. Physical Review B: Condensed matter & Materials Physics 3. Physical Review C : Nuclear Physics 4. Physical Review D : Particles, Fields, Gravitation, cosmology 5. Physical Review E : Statistical, Nonlinear, Soft Matter Physics 6. Physical Review Letters 7. Reviews of Modern Physics

4 Search methods Browse Scitation SPIN Search by citation Search by words Simple Search Advanced Search

5 Browse Publications คลิกเลือก Alphabetically, By Publication หรือ By Category Listing จากนั้นคลิกปุ่ม GO

6 Browse Publications 1. เลือก APS 2. คลิกชื่อวารสารที่ ต้องการ 2 1

7 Search Methods Search Browse เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น Search by citation เลือกสืบค้นวารสารย้อนหลัง

8 เลือก วารสาร ใส่ Volume 3. ใส่เลข บทความ 4. คลิกปุ่ม Retrieve Search by citation

9 Citation search - Result

10 Browse - Issues 1. คลิก เลือก Issue แสดง Issue ล่วงหน้า 3. แสดง Issue ที่ ยอมรับให้ตีพิมพ์ 4. แสดง Issue ของแต่ละเดือน

11 Browse - Volumes 1. คลิกเลือก Volume 2. คลิกปุ่ม GO 1 2

12 Browse - Volume แสดงหน้าสารบัญ รูปแบบ HTML 2. แสดงหน้าสารบัญ รูปแบบ PDF

13 Search by words สืบค้น Volume ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบัน สืบค้น Volume ปัจจุบัน สืบค้น Volume ย้อนหลังมากกว่า 3 ปี สืบค้น จาก Spin

14 Search - Simple 1 1. คลิกเลือกวารสาร และปีพิมพ์ 2 2. ใส่ คำค้น 3. ระบุเขต ข้อมูล 4. เลือกรูปแบบการ แสดงผลลัพธ์ 3 4

15 Search - Simple 5. ระบุระยะเวลา ตีพิมพ์ 5 6. ระบุ Volume, Issue 6 7. คลิกปุ่ม Search 7

16 Search - Advanced คลิก Advanced Search 3. ใส่คำค้น 4. จัดการหน้า แสดงผลลัพธ์ 5. กำหนด ช่วงเวลาตีพิมพ์ 6. กำหนด Volume, Issue 7. คลิกปุ่ม Search 2 2. คลิกเลือกวารสาร และปีพิมพ์

17 SPIN Web

18 Results คลิกแสดงรายการ บรรณานุกรม และสาระสังเขป 2. เลือกดู Full Text หรือ Zipped File ปรับปรุงการสืบค้น

19 Abstract

20 My Scitation Register คลิก My Scitation 2. คลิก Sign up for free! 3 3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและคลิก ปุ่ม Register

21 Sign In 1. คลิก Sign In 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In 1 2

22 My Scitation

23 My Articles 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือก Add to : myArticles 1 2

24 My Articles – Create Collection 1. คลิก Create Collection ตั้งชื่อ Collection 3. เลือกสถานะ Collection 4. คลิกปุ่ม Cerate New

25 My Articles สามารถเรียกดูแต่ละ Collection ที่สร้างได้

26


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google