งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ

2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมประเมินผลงานทางด้านวิชาการ ในการขอรับตำแหน่งครูผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553

3 โดย Download เอกสารขอรับการประเมิน และรายงานประเมินตนเอง และเอกสารต่าง ๆ ได้ที่
ส่งแบบขอรับการประเมินได้ที่ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

4 ขั้นตอนการขอรับตำแหน่งครูผู้เชี่ยวชาญ

5 ศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตำแหน่งครูผู้เชี่ยวชาญ
ยื่นคำขอตามแบบขอรับการประเมิน ไม่ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองหรือไม่ จัดเตรียมเอกสารใหม่ ใช่ จัดทำรายงานประเมินตนเองและนำเสนอผลงาน คณะกรรมการภายในประเมินผ่านหรือไม่ ไม่ ปรับปรุงคุณภาพใหม่ ใช่ นำรายงานประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายนอก ปรับปรุง คณะกรรมการภายนอกประเมินผ่านหรือไม่ ไม่ ใช่ สรุปผลและนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตำแหน่งครูผู้เชี่ยวชาญ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google