งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By chotika thamviset. สร้าง ความ เข้าใจ ตนเอง จุดยืน แห่ง ชีวิต อัตมโน ทัศน์ กลไก การ ป้องกัน ตนเอง การ เห็น คุณค่า แห่งตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By chotika thamviset. สร้าง ความ เข้าใจ ตนเอง จุดยืน แห่ง ชีวิต อัตมโน ทัศน์ กลไก การ ป้องกัน ตนเอง การ เห็น คุณค่า แห่งตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By chotika thamviset

2 สร้าง ความ เข้าใจ ตนเอง จุดยืน แห่ง ชีวิต อัตมโน ทัศน์ กลไก การ ป้องกัน ตนเอง การ เห็น คุณค่า แห่งตน

3

4

5

6  Self concept : เป็นความจริง ของบุคคลที่เกิดขึ้น  Ideal concept : ตนที่ อยากจะเป็น  Perceived concept : ตาม การมองเห็น ตามการรับรู้

7 Ideal concept Self concept ปรับตัวได้ดี ปรับตัวลำบาก

8  Berne,1961 : จุดยืนของชีวิตส่งผล ต่อการมองโลกและบุคลิกภาพ โดยรวม I am ok, you are not ok

9 I am not ok You are

10

11 I am ok You are ok

12 1 ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา 2 เป็นการตัวเข้ากับ สถานการณ์ 3 ลดความเครียด

13 ปฏิเสธ หลีกเลี่ยง ไม่เผชิญ

14 ฝัน กลางวัน หาตัวแทน

15 ชดเชย ทดแทน

16 เลียนแบบ เลียนแบบตาม คนที่พึงพอใจ ปรักปรำ ตนเอง รับผิดไว้เอง ตลอดเวลา

17 ตำหนิสิ่งอื่น หรือผู้อื่น โยนความผิดให้ สิ่งอื่นหรือคนอื่น อ้างเหตุผล องุ่นเปรี้ยวมะนาวหวาน สิ่งที่ตนเองทำดีที่สุด ทั้งที่อาจไม่ชอบ

18 เก็บกด เก็บสิ่งที่ไม่สบาย ใจโดยไม่นึกถึงมัน ย้ายแหล่ง ลดความวิตก โดยเปลี่ยน เป้าหมายที่ อันตรายน้อย กว่า

19 แยกตัว หลีกเลี่ยง ตนเองจาก สังคม

20 ถดถอย พฤติกรรม กลับไปเป็นเด็ก เมื่อคับข้องใจ

21 คนที่เห็น คุณค่าใน ตนเองสูง มีอนาคต เชื่อมันใน ตนเอง บริหาร จัดการได้ เหมาะสม เรียนรู้และ ยอมรับ คนอื่ ให้และรับ ความ ช่วยเหลือ จากคนอื่น จัดการกับ ปัญหา

22 คนที่เห็น คุณค่าใน ตนเองต่ำ ล้มแล้ว ผิดหวัง มีบุคลิก แบบ ทำลาย ไม่มี มนุษย สัมพันธ์ ให้สิ่งอื่น ควบคุม

23 พูดกับตนเชิง บวก มีความเชื่อมั่น ในตนเอง ผลสัมฤทธิ์สูง สัมพันธภาพดี รับรู้ตนเอง ผู้อื่น เชิงบวก

24 พูดกับตนเชิง ลบ ขาดความ เชื่อมั่นใน ตนเอง ผลสัมฤทธิ์ต่ำ สัมพันธภาพไม่ ดี รับรู้ตนเอง ผู้อื่น เชิงลบ

25  การประเมินพฤติกรรมและวิเคราะห์ พฤติกรรม  จากประวัติการพัฒนาและผลงาน

26  ประเมินพฤติกรรมทางตรง : สังเกตบันทึก พฤติกรรม ตนเอง / ผู้อื่น วัดผลทางการกระทำ / ผลจากการเรียนรู้ วัดผลทางจิตสรีระ / การ เปลี่ยนทางร่างกายมีผลต่อจิต  ประเมินพฤติกรรมทางอ้อม : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้ ความคิด โดยการสัมภาษณ์ รายงาน ตนเอง เช่นแบบสอบถาม แบบทดสอบ การ วิเคราะห์ตนเอง จะดีสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจ ตนเอง เป็นพฤติกรรมตามการรับรู้

27 แท้ที่จริงแล้ว เรามีความทุกข์ คนอื่นเขาก็มีความทุกข์ เพียงแต่เขาไม่ได้บอก ว่า เขามีทุกข์ การมีทุกข์ จึงเป็นเรื่องธรรมดาของคน.


ดาวน์โหลด ppt By chotika thamviset. สร้าง ความ เข้าใจ ตนเอง จุดยืน แห่ง ชีวิต อัตมโน ทัศน์ กลไก การ ป้องกัน ตนเอง การ เห็น คุณค่า แห่งตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google