งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร ภาพกิจกรรม กิจกรรม ครูที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร ภาพกิจกรรม กิจกรรม ครูที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร ภาพกิจกรรม กิจกรรม ครูที่ปรึกษา

2 ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (1) ด. ญ. รัฐนันท์ ริมมหา ประธาน (2) ด. ช. ไกรศร ดารา รองประธาน (3) ด. ช. พีรพัฒน์ สวัสดี รองประธาน (4) ด. ช. วิรัช วงษ์หมื่นเนตร เลขานุการ (5) ด. ญ. สุวรรณา หมั่นทองหลาง เหรัญญิก (6) ด. ญ. อรอุมา มุ่งอ้อมกลาง ประชาสัมพันธ์ (7) ด. ญ. สุดารัตน์ ปักกระโทก สวัสติการ (8) ด. ช. อดิศร ผันอากาศ สวัสติการ หน้า หลัก หน้า หลัก

3 หน้า หลัก หน้า หลัก หน้า หลัก หน้า หลัก

4 หน้า หลัก

5

6 ครูสมจิต สมานรักษ์ ครูคมสัน ยงเพชร หน้า หลัก หน้า หลัก

7 คุณสมบัติที่ดี ๔ ข้อ ๑. ความสะอาด เช่น ดูแลร่างกาย เสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่พักอาศัย ให้สะอาด ๒. ความเป็นระเบียบ จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบ ๓. สุภาพ นุ่มนวล หยิบ จับ ใช้สิ่งของต่างๆ ด้วยความ นุ่มนวล ไม่กระแทก ยัด ดึง ให้เกิดความเสียหาย ๔. ตรงเวลา รักษาเวลาในการทำกิจวัตรต่างๆ หน้า หลัก หน้า หลัก

8 หน้า หลัก หน้า หลัก ตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอน แต่งกายสุภาพ สมาทานศีล ๕ ออมบุญ ช่วยงานบ้านและ โรงเรียน อ่านหนังสือที่มี ประโยชน์ จับดีคนรอบข้าง นั่งสมาธิ ๑๕ นาที สวดมนต์ก่อนนอน กราบเท้าพ่อแม่ ก่อนนอน


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร คุณสมบัติที่ดีของเด็ก หนองไทร ภาพกิจกรรม กิจกรรม ครูที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google