งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร
โครงงาน คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร โรงเรียนหนองไทร สมาชิก ครูที่ปรึกษา ภาพกิจกรรม คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร กิจกรรม

2 สมชิกโครงงาน หน้าหลัก ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (1) ด.ญ.รัฐนันท์ ริมมหา ประธาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (1) ด.ญ.รัฐนันท์ ริมมหา ประธาน (2) ด.ช.ไกรศร ดารา รองประธาน (3)ด.ช.พีรพัฒน์ สวัสดี รองประธาน (4) ด.ช.วิรัช วงษ์หมื่นเนตร เลขานุการ (5)ด.ญ.สุวรรณา หมั่นทองหลาง เหรัญญิก (6)ด.ญ.อรอุมา มุ่งอ้อมกลาง ประชาสัมพันธ์ (7)ด.ญ.สุดารัตน์ ปักกระโทก สวัสติการ (8)ด.ช.อดิศร ผันอากาศ สวัสติการ หน้าหลัก

3 ภาพกิจกรรมโครงงาน ภาพกิจกรรมโครงงาน หน้าหลัก หน้าหลัก

4 ภาพกิจกรรมโครงงาน หน้าหลัก

5 ภาพกิจกรรมโครงงาน หน้าหลัก

6 ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูสมจิต สมานรักษ์ ครูคมสัน ยงเพชร หน้าหลัก

7 คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร
คุณสมบัติที่ดี ๔ ข้อ ๑.ความสะอาด เช่น ดูแลร่างกาย เสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่พักอาศัย ให้สะอาด ๒.ความเป็นระเบียบ จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ ๓.สุภาพ นุ่มนวล หยิบ จับ ใช้สิ่งของต่างๆ ด้วยความนุ่มนวล ไม่กระแทก ยัด ดึง ให้เกิดความเสียหาย ๔.ตรงเวลา รักษาเวลาในการทำกิจวัตรต่างๆ หน้าหลัก

8 กิจกรรม หน้าหลัก ตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอน อ่านหนังสือที่มีประโยชน์
ตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอน อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ แต่งกายสุภาพ จับดีคนรอบข้าง สมาทานศีล ๕ นั่งสมาธิ ๑๕ นาที ออมบุญ สวดมนต์ก่อนนอน ช่วยงานบ้านและโรงเรียน กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คุณสมบัติที่ดีของเด็กหนองไทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google