งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบลพนม สารคาม. พนมสารคาม เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลาง การค้า การคมนาคมได้ มาตรฐาน สานคุณภาพ ชีวิตสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบลพนม สารคาม. พนมสารคาม เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลาง การค้า การคมนาคมได้ มาตรฐาน สานคุณภาพ ชีวิตสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบลพนม สารคาม

2 พนมสารคาม เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลาง การค้า การคมนาคมได้ มาตรฐาน สานคุณภาพ ชีวิตสมบูรณ์

3 ประวัติโดยย่อ..... เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้รับการ เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น เทศบาลพ. ศ. 2542 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 89 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ตั้งอยู่ที่ ริมถนนฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2.16 ตาราง กิโลเมตร

4

5 สภาเทศบาลตำบล พนมสารคาม

6 นายปิยะ แสงมงคลพิพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล

7 นายเสกสรรค์ ปิยะนาคร รองประธานสภาเทศบาล

8 นายธนธรณ์ ศักดิ์สกุล เกียรติ สมาชิกสภาเทศบาล

9 นายชัยณรงค์ แก้วสถิตพรชัย สมาชิกสภาเทศบาล

10 นายทรงคุณ เติมวรรธนภัทร สมาชิกสภาเทศบาล

11 นายไพบูลย์ พิณอุไร สมาชิกสภาเทศบาล

12 นายสิริศักดิ์ ฉัตรพิมล กุล สมาชิกสภาเทศบาล

13 นายปานชัย ปิยะนาคร สมาชิกสภาเทศบาล

14 นางจันทนา ธนะสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล

15 นางสาวจันทร์ฉาย ยั่งยืนวณิชสกุล สมาชิกสภาเทศบาล

16 นางสมหวัง วันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล

17 นายเชาวลิต คงแสง ชัย สมาชิกสภาเทศบาล

18 ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลพนมสารคาม เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความ ต้องการของพี่น้อง ประชาชน และ ให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลพนมสาร คาม จึงได้ทำการจัดตั้งชุมชน และจัด ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเป็น ตัวกลางในการประสาน ระหว่างเทศบาลและชุมชน ทั้งสิ้น 10 ชุมชน ดังนี้

19 ของดีเมืองพนมสาร คาม

20 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เป็นอาหารประจำท้องถิ่น เมือง พนมสารคามที่มีรสชาติ กลมกล่อม ด้วยน้ำซุปและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะเป็นน้ำซุปที่ ประกอบด้วย กระดูกหมู ตีนไก่ เลือด ลูกชิ้น หัว ไชเท้าหรือฟัก ซึ่งเพียง เท่านี้ก็รับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อย ก่อนจะเริ่มต้นชิมลิ้มรสของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ต้อง รับ น้ำ ซุปร้อน ๆ พร้อมเครื่องเคียง - กระดูกหมู ขาไก่เลือดไก่ ลูกชิ้น ใส่ กระเทียมเจียวสีเหลือง หอม ผักชี - ต้นหอมซอย เพิ่มสีสัน ให้ก๋วยเตี๋ยว น่า รับประทานมากยิ่งขึ้น

21 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ จากนั้นจับจองม้าไม้ ตัวเตี้ยล้อมหม้อใบใหญ่ ปากหม้อปูด้วยผ้าขาว บางสะอาด สำหรับ ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว คล้าย ๆ ขนมปากหม้อ แม่ค้าจะบรรจงห่อก๋วยเตี๋ยว ที่ใส่ไส้ด้วยถั่วงอก กุ๋ยช่าย หน่อไม้ ถั่วฝักยาว เต้าหู้ และไส้หวาน นักชิมเลือกไส้ได้ ตามความชอบก็อิ่มแล้ว ถ้าใครกินจุก็สั่งเพิ่มได้ในราคาชามละประมาณ 30 – 40 บาท

22 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เมืองพนม

23 ของดีเมืองพนมสาร คาม

24 สวนสาธารณะหนองพาน

25

26 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบล พนมสารคาม


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบลพนม สารคาม. พนมสารคาม เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลาง การค้า การคมนาคมได้ มาตรฐาน สานคุณภาพ ชีวิตสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google