งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบลพนมสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบลพนมสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบลพนมสารคาม

2 พนมสารคามเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่ศูนย์กลางการค้า การคมนาคมได้มาตรฐาน สานคุณภาพชีวิตสมบูรณ์

3 ประวัติโดยย่อ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 89 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ตั้งอยู่ที่ริมถนนฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด2.16 ตารางกิโลเมตร

4

5 สภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

6 นายปิยะ แสงมงคลพิพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล

7 นายเสกสรรค์ ปิยะนาคร รองประธานสภาเทศบาล

8 นายธนธรณ์ ศักดิ์สกุลเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนธรณ์ ศักดิ์สกุลเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาล

9 นายชัยณรงค์ แก้วสถิตพรชัย สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยณรงค์ แก้วสถิตพรชัย สมาชิกสภาเทศบาล

10 นายทรงคุณ เติมวรรธนภัทร สมาชิกสภาเทศบาล

11 นายไพบูลย์ พิณอุไร สมาชิกสภาเทศบาล

12 นายสิริศักดิ์ ฉัตรพิมลกุล สมาชิกสภาเทศบาล

13 นายปานชัย ปิยะนาคร สมาชิกสภาเทศบาล

14 นางจันทนา ธนะสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล

15 นางสาวจันทร์ฉาย ยั่งยืนวณิชสกุล สมาชิกสภาเทศบาล

16 นางสมหวัง วันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล

17 นายเชาวลิต คงแสงชัย สมาชิกสภาเทศบาล

18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของพี่น้อง ประชาชน และ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลพนมสารคาม จึงได้ทำการจัดตั้งชุมชน และจัด ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวกลางในการประสาน ระหว่างเทศบาลและชุมชน ทั้งสิ้น 10 ชุมชน ดังนี้

19 ของดีเมืองพนมสารคาม

20 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เป็นอาหารประจำท้องถิ่น เมืองพนมสารคามที่มีรสชาติ กลมกล่อม ด้วยน้ำซุปและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะเป็นน้ำซุปที่ ประกอบด้วย กระดูกหมู ตีนไก่ เลือด ลูกชิ้น หัวไชเท้าหรือฟัก ซึ่งเพียง เท่านี้ก็รับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อย ก่อนจะเริ่มต้นชิมลิ้มรสของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ต้องรับ น้ำ ซุปร้อน ๆ พร้อมเครื่องเคียง-กระดูกหมู ขาไก่เลือดไก่ ลูกชิ้น ใส่กระเทียมเจียวสีเหลือง หอม ผักชี-ต้นหอมซอย เพิ่มสีสัน ให้ก๋วยเตี๋ยว น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

21 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ จากนั้นจับจองม้าไม้ ตัวเตี้ยล้อมหม้อใบใหญ่ ปากหม้อปูด้วยผ้าขาว บางสะอาด สำหรับ ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว คล้าย ๆ ขนมปากหม้อ แม่ค้าจะบรรจงห่อก๋วยเตี๋ยว ที่ใส่ไส้ด้วยถั่วงอก กุ๋ยช่าย หน่อไม้ ถั่วฝักยาว เต้าหู้ และไส้หวาน นักชิมเลือกไส้ได้ตามความชอบก็อิ่มแล้ว ถ้าใครกินจุก็สั่งเพิ่มได้ในราคาชามละประมาณ 30 – 40 บาท

22 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเมืองพนม

23 ของดีเมืองพนมสารคาม

24 สวนสาธารณะหนองพาน

25 สวนสาธารณะหนองพาน

26 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบลพนมสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google