งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ถุงประคบมือ ถือ จัดทำโดย พยอม เพลิงบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ถุงประคบมือ ถือ จัดทำโดย พยอม เพลิงบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม ถุงประคบมือ ถือ จัดทำโดย พยอม เพลิงบุตร

2 ความ เป็นมา การผ่าฟันคุด เป็นหัตถการทางด้านทันตกรรม โดยการผ่าฟันคุดนั้นเป็นการผ่าตัดเล็กในช่องปาก เพื่อทำ ฟันคุดออกจากเบ้าฟัน กระบวนการผ่าฟันคุดนั้น ขั้นตอนโดยทันแพทย์ จะทำการผ่าตัดเปิดเหงือก บริเวณ รอบๆฟันคุด ทำการตัดกระดูกรอบๆ ฟันคุด ตัดแบ่งฟันคุด ออกเป็นส่วนๆ แล้วนำฟันคุดออกจากเบ้าฟัน หลังจากนั้นจึง ทำการเย็บแผล จากการทำหัตถการผ่าฟันคุดนี้ จะพบการ ฟกช้ำของแผล เนื่องจากกระบวนการผ่าตัดจะมีการทำลาย เนื้อเยื่อทั้งอ่อนและแข็ง แต่ถึงกระนั้นการผ่าฟันคุดจะ อนุญาตให้ผู้มารับบริการกลับบ้านได้ โดยเลือดจากการ ผ่าตัดจะค่อยๆ หยุดไหล จากกระบวนการเย็บแผลและการ กัดผ้าก๊อซกดแผล เพื่อหยุดเลือด ภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง และแผลจะสามารถสมานตัวและหายได้ตาม กระบวนการหายของแผล (Healing process) อย่างไรก็ ตาม การผ่าตัดคุดจะพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้เช่น เลือดออกมากไม่หยุด อาการปวดแผลหลังผ่าตัด ซึ่งถ้า ผู้ป่วย ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ทันตบุคลากรได้ให้ไว้ จะลด ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าฟันคุดได้เป็นอย่างดี ข้อปฏิบัติหนึ่ง ในหลายๆ ข้อหลังจากผ่าฟันคุดนั้นก็คือ การประคบด้วย ความเย็นประมาณ 30 นาที หลังผ่าตัด

3 ความเป็นมา ( ต่อ ) ยิ่งความเย็นนี้จะทำให้เส้นเลือดฝอยหดตัวและทำให้การ ไหลเวียนของเลือดและของเหลวมายังแผลนั้นช้าลง ยังผลให้ลดการคั่งของเลือดบริเวณแผลผ่าตัดและลดการ เกิดภาวะเลือดไหลออกมากได้ง่าย และควรทำการประคบ ร้อนหลัง จากผ่าตัดในวันที่สอง เพื่อให้เส้นเลือดขยายตัว ยังผลให้ลดอาการบวมของแผลต่อไป โดยทั่วไปแล้วผู้มารับบริการ จะรับการประคบเย็นโดย ทันที ซึ่งทันตบุคลากรได้มีการเตรียมถุงน้ำแข็งที่บรรจุด้วย ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาถุงพลาสติกแตกง่ายและไม่ สะดวก ในบางครั้งการประคบเย็นจะทำโดยใช้น้ำแข็งก้อน ห่อผ้าขนหนูมาประคบ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำแข็งละลาย และ ไหลย้อย ทำให้เกิดความไม่สะดวก ต่อผู้มารับบริการจาก เหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดของนวัตกรรม ถุง ประคบเย็น - ร้อน นี้

4 แนวคิดของการทำถุง ประคบมือถือ 1. ใช้หลักของการใช้ถุงน้ำร้อนแต่เดิม แต่ สามารถใช้ได้ทั้งร้อนและเย็น 2. ต้องมีขนาดพอเหมาะกับบริเวณที่ใช้บน ใบหน้า 3. สะดวกต่อการใช้ เมื่อต้องเดินทางจาก โรงพยาบาลกลับไปที่พักอาศัย 4. ยังคงความเย็นไว้ได้ตลอดระยะเวลานั้น 5. ประยุกต์ใช้เก็บความร้อนได้ 6. ราคาไม่แพง / ทำได้เอง

5 ขั้นตอนการประดิษฐ์นวัตกรรม 1. หาอุปกรณ์ที่สามารถบรรจุทั้งเย็นและร้อนได้ และสามารถนำ กลับมาใช้ โดยทดลองใช้ขวด ขนาดต่างๆ ในที่สุดได้นำขวดพลาสติกขุ่นที่ใส่ยาน้ำ ขนาด 120 ซีซี วิธีการทำน้ำแข็งในขวดมีขั้นตอนดังนี้ 1.1 บรรจุน้ำสะอาดใส่ลงไปให้เหลือพื้นที่ประมาณ 1 นิ้ว เหนือคอขวด เนื่องจากให้เหลือพื้นที่ขณะที่น้ำจะขยายตัว เมื่อเป็นน้ำแข็ง ( ตามขีดที่กำหนด ) 1.2 วางขวดในแนวตั้ง 2. นำถุงผ้ามาหุ้มไว้เพื่อเป็นฉนวนกันความเย็น / ร้อน ไม่ให้เกิด การปะทะกับผิวโดยตรง เกิดความเย็น / ร้อนที่มากเกินไป และยังช่วยซับน้ำที่เกิด จากการละลายของน้ำแข็งได้ 3. กรณีที่ใช้บรรจุความร้อน ให้เทน้ำออกจากภาชนะเดิม เติมน้ำ ร้อนลงไปตามขีดที่กำหนด ปิดฝาขวดให้แน่น ทดสอบการรั่วไหลของน้ำโดยการคว่ำ ขวดลง

6

7 ขอขอบคุณทุกๆท่าน


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ถุงประคบมือ ถือ จัดทำโดย พยอม เพลิงบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google