งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ ความมั่นคงด้านราคา ณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 5 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ ความมั่นคงด้านราคา ณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 5 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ ความมั่นคงด้านราคา ณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 5 ตุลาคม 2555

2 การจัดหาพลังงานส่วนใหญ่อยู่ในรูปน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลัก การใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ (Commercial Primary Energy Consumption) การใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ (Commercial Primary Energy Consumption) 55% หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน ที่มา: สนพ./กรมธุรกิจพลังงาน 2

3 ประเทศไทยต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่า ร้อยละ 65 หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน ที่มา: สนพ./กรมธุรกิจพลังงาน ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าพลังงาน 3

4 การจัดหาน้ำมันต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก 4 การจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำมันของไทย ม.ค. – มิ.ย. 55 ผลิตในประเทศ (21%) นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 46 KBD 829KBD (**) หมายเหตุ : (*) ผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่น = 869 KBD, รวม LPGจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงปิโตรเคมี = 103 KBD (**) ไม่รวม Inventory KBD = 1,000 บาร์เรลต่อวัน ที่มา: PTIT น้ำมันดิบส่งออก 49 KBD นำเข้า (79%) น้ำมันดิบ/ คอนเดนเสท 910 KBD น้ำมันสำเร็จรูป 970 KBD* ในประเทศ น้ำมันดิบ/ คอนเดนเสท 145 KBD จัดหา ผลิต จำหน่าย ส่งออก 260 KBD 977 KBD 194 KBD โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. : 905 KBD (TOP, PTTAR, SPRC, IRPC, BCP ) ESSO: 177 KBD น้ำมัน สำเร็จรูป 211 KBD กำลังการผลิตรวมของประเทศ 1,082 KBD

5 15 days 30-45 days 45-60 days 3-5 days 15 days Latin American Crude oil West African Crude oil Russian Crude oil Far East Crude oil ME Crude oil ME Crude oil น้ำมันดิบที่นำเข้านั้นมาจากหลายแหล่ง 5

6 โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยมี องค์ประกอบหลายส่วน 6

7 ราคาขายปลีกของไทยต่ำกว่าหลายประเทศ 7


ดาวน์โหลด ppt ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ ความมั่นคงด้านราคา ณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 5 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google