งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail www.gfmis.go.th โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Government.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail www.gfmis.go.th โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Government."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail www.gfmis.go.th โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information Systems : GFMIS)

2 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วัตถุประสงค์ของ GFMIS Webmail เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานโครงการ GFMIS กับส่วนราชการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

3 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการเข้าสู่ระบบ GFMIS Webmail 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer 2. ที่ Address Bar พิมพ์ชื่อ Website สำหรับใช้งาน GFMIS E-Mail http://webmail

4 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการเข้าสู่ระบบ GFMIS Webmail

5 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง ชื่อและรหัสผ่านของส่วนราชการ ( หน่วยเบิกจ่าย ) ชื่อ : axxxxxxxxxx รหัสผ่านเริ่มต้น : xxxxxxxxxx a+xxxxxxxxxx ( รหัสหน่วยเบิกจ่าย )

6 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง ชื่อและรหัสผ่านของส่วนราชการ ( หน่วยงานจัดซื้อ ) ชื่อ : axxxxxxxxxxp รหัสผ่านเริ่มต้น : xxxxxxxxxxp a+xxxxxxxxxxp ( รหัสหน่วยต้นทุน )+p

7 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง ชื่อและรหัสผ่านของส่วนราชการ ( คลัง จังหวัด ) ชื่อ : axxxxxx รหัสผ่านเริ่มต้น : xxxxxx a+xxxxxx ( รหัสคลังจังหวัด )

8 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการเข้าสู่ระบบ GFMIS E-Mail

9 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง กล่องจดหมาย ( INBOX )

10 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง กล่องจดหมาย ( INBOX )

11 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การส่งจดหมาย

12 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การส่งจดหมาย

13 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การส่งจดหมาย

14 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การส่งจดหมาย

15 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง SENT

16 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การลบจดหมาย

17 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การลบจดหมาย

18 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การลบจดหมาย

19 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง การลบจดหมาย

20 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง E-Mail Address สำหรับส่วนราชการ ที่ได้รับ Terminal axxxxxxxxxx@gfmis.or.thaxxxxxxxxxx@gfmis.or.th : E-Mail Address สำหรับส่วนราชการ ( หน่วยเบิกจ่าย ) axxxxxxxxxxp@gfmis.or.thaxxxxxxxxxxp@gfmis.or.th : E-Mail Address สำหรับส่วนราชการ ( หน่วยจัดซื้อ ) axxxxxx@gfmis.or.thaxxxxxx@gfmis.or.th : E-Mail Address สำหรับคลังจังหวัด

21 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง E-Mail Address สำหรับสำนักงาน โครงการ GFMIS helpdesk@gfmis.or.thhelpdesk@gfmis.or.th : ทีม Helpdesk ปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบ, การบันทึกรายการ, และ Hardware & Network training@gfmis.or.thtraining@gfmis.or.th : ทีมฝึกอบรมโครงการ GFMIS ติดต่อประสานงานในด้านการฝึกอบรมของโครงการ project@gfmis.or.thproject@gfmis.or.th : ทีมบริหารงานโครงการ GFMIS ปรึกษาและประสานงานในภาพรวมของโครงการ

22 www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th กรมบัญชี กลาง วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail www.gfmis.go.th โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Government.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google