งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Excel Loader สำหรับ 1 ตุลาคม 2547 New release.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Excel Loader สำหรับ 1 ตุลาคม 2547 New release."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Excel Loader สำหรับ 1 ตุลาคม 2547 New release

2 www.gfmis.go.th ทุกหน่วยงานสามารถเข้าดู รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ของ Excel Loader New release ได้ใน http://mygfmis ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และ http://gfmisreport.mygfmis.co m ผ่านทาง Internethttp://mygfmis http://gfmisreport.mygfmis.co m

3 www.gfmis.go.th ขอให้ทุกหน่วยงานทำการขอรับ แบบฟอร์ม Excel ต่างๆ (Downloads Form) ใหม่ทั้งหมดสำหรับการใช้งาน ในแต่ละระบบงานเพื่อให้แบบฟอร์มที่ใช้ งานเป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องตรงกัน 1 ตุลาคม 2547 ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ http://gfmisloader บนเครื่อง GFMIS Terminal โดยใช้ User ID และ Password ตามที่แจก http://gfmisloader

4 www.gfmis.go.th การขอรับ แบบฟอร์ม Excel Downloads

5 www.gfmis.go.th 1 2 3 เข้าสู่ website: http://gfmisloader ผ่าน GFMIS Terminalhttp://gfmisloader User ID สำหรับใช้งาน บน Excel Loader ดังนี้ L XXXXXXXXXX รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10.156.0. 95 100

6 www.gfmis.go.th 1. เลือกการขอรับแบบฟอร์ม 1

7 www.gfmis.go.th 2. เลือกประเภทแบบฟอร์มที่ต้องการขอรับ โดยสามารถกดปุ่ม 2 3 3. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการขอรับ โดยกดปุ่มชื่อย่อของแบบฟอร์ม เช่น บส 01

8 www.gfmis.go.th 4. กดปุ่ม เพื่อบันทึกแบบฟอร์มที่ขอรับ 4

9 www.gfmis.go.th 5. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับเก็บแบบฟอร์มที่ขอรับ โดยกดปุ่ม 5 6 6. กดปุ่ม เพื่อบันทึกแบบฟอร์มที่ขอรับ

10 www.gfmis.go.th การ Encrypt แบบฟอร์ม Excel เพื่ออนุมัติแบบฟอร์ม Excel Loader โดยใช้ User ID และ Password ของผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อทำการ Encrypt แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แบบฟอร์ม Excel Loader จะต้องทำการ Encrypt จึงจะ สามารถนำส่งได้

11 www.gfmis.go.th 1. เข้าสู่โปรแกรมโดยเลือก 1 Start  Programs  PackExcel

12 www.gfmis.go.th 2. เลือกแบบฟอร์ม Excel Loader ที่ต้องการ Encrypt โดยกดปุ่ม 2 3 4 5 จะปรากฏจอภาพ สำหรับเลือกแบบฟอร์ม 3. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) ที่เก็บแบบฟอร์ม โดย 4. เลือกแบบฟอร์ม Excel Loader ที่ต้องการ Encrypt 5. กดปุ่ม เพื่อบันทึกแบบฟอร์มเข้า PackExcel กดปุ่ม

13 www.gfmis.go.th 6. เลือกปลายทางผลลัพธ์สำหรับการ แบบฟอร์มที่ถูก Encrypt แล้วโดย กดปุ่ม 7. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับเก็บแบบฟอร์ม 8. ระบุชื่อ Encrypt file 9. กดปุ่ม เพื่อกลับไปที่โปรแกรม PackExcel ที่ถูก Encrypt แล้ว โดยกดปุ่ม 6 7 89

14 www.gfmis.go.th 10. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่จอภาพ 11. ระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ 1010 1 1212 อนุมัติแบบฟอร์ม Excel Loader อำนาจอนุมัติ Excel Loader โดยจะ 12. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป ต้องยืนยันรหัสผ่านทุกครั้ง รหัสผู้ใช้สำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้ Exxxxxxxxxx รหัสหน่วยเบิกจ่าย

15 www.gfmis.go.th 13. ระบบจะให้ยืนยันเพื่อเริ่มทำการ Encrypt แบบฟอร์ม ให้กดปุ่ม 1313 แสดงสถานะ การ Encrypt แบบฟอร์ม การ Encrypt แบบฟอร์มสำเร็จเรียบร้อย

16 www.gfmis.go.th


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Excel Loader สำหรับ 1 ตุลาคม 2547 New release.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google