งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 1. สมาชิก 3,544 คน 3,064.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 1. สมาชิก 3,544 คน 3,064."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 1. สมาชิก 3,544 คน 3,064 คน 480 คน 2. ทุน เรือน หุ้น 100,151, ,386, ,764, ทุน สำรอง 17,670, ,029, ,640, ทุนอื่นๆ 8,026, ,673, , เงินรับ ฝาก 361,070, ,893, ,176,035.94

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 6. เงินค้างจ่าย 1,867, ,364, , เงินกำไรสุทธิ 11,311, ,211, ,100, รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 524,243, ,104, ,139, ลูกหนี้เงินกู้ ยก มา 296,617, ,415, ,201, จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 328,351, ,819, ,531,

3 รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 11. ชำระคืน จากสมาชิก 199,725, ,618, ,107, กู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 425,190, ,617, ,573, ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 1. สมาชิก 3,544 คน 3,064.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google