งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอเมือง M:ปชก.(จนท.) 2 โรงพยาบาล 9 รพสต.เดี่ยว 11 เครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอเมือง M:ปชก.(จนท.) 2 โรงพยาบาล 9 รพสต.เดี่ยว 11 เครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอเมือง M:ปชก.(จนท.) 2 โรงพยาบาล 9 รพสต.เดี่ยว 11 เครือข่าย
L:8338 (8) 4203 (5) M:5415 (4) M:3563 (3) L:18157 (6) L:10099 (6) L:7360 (4) L:8053 (5) M:5155 (5) M:4517 (5) M:7537 (6) M:2106 (3) M:3591 (3) M:6476 (6) M:6618 (4) M:9925 (3) S:3371 (3) L:11804 (7) M:4383 (3) M:4451 (3) M:4789 (3) M:4665 (4) M:5368 (4) M:4076 (4) M:8158 (5) M:6228 (6) M:1831 (3) M:3130 (3) M:6064 (4) L:9912 (6) 7365 (5) อำเภอเมือง M:ปชก.(จนท.) 2 โรงพยาบาล 9 รพสต.เดี่ยว 11 เครือข่าย ขรก,ลจ.ประจำ + ลจ.ชั่วคราว รพ.กพ. =1,166 คน รพ.ทุ่งโพธิ์ 44+29=73 สสอ. 9+3=12 รพสต.รวม 127+76=203 รวม 1,453

2 ไทรงาม 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว 4 เครือข่าย รพ. 67+65=132 คน สสอ. 7+2=9
รพสต.รวม 27+33=60 รวม 201 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว 4 เครือข่าย L:8016 (5) M:6728 (5) M:3863 (3) M:5455 (4) M:3513 (4) M:3460 (4) M:4668 (4) M:3400 (4) M:2712 (4)

3 คลองลาน 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว 4 เครือข่าย รพ. 69+64=133 คน สสอ.
L:12461 (11) M:2440 (3) M:3129 (3) M:4327 (3) M:4109 (4) M:6255 (7) M:3230 (3) M:3427 (3) M:3310 (4) S:1986 (2) คลองลาน 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว 4 เครือข่าย รพ. 69+64=133 คน สสอ. 7+1=8 รพสต. 36+29=65 รวม 206

4 ขาณุวรลักษบุรี ขาด พ.เวช 7 คน 1 โรงพยาบาล 5 รพสต.เดี่ยว เครือข่าย รพ.
=211 คน สสอ. 7+1=8 รพสต. 46+78=124 รวม 343 1 โรงพยาบาล 5 รพสต.เดี่ยว เครือข่าย L:8722 (5) M:5967 (4) M:4139 (4) M:3158 (3) M:5611 (5) S:1784 (2) L:10020 (7) L:9230 (8) M:4700 (3) S:2210 (2) S:1631 (2) S:1344 (2) L:7367 (5) L:8726 (6) L:5242 (4) L:4989 (3) L:13370 (6) ขาด พ.เวช 7 คน

5 คลองขลุง 1 โรงพยาบาล 3 รพสต.เดี่ยว 5 เครือข่าย รพ. 89+126=215 คน สสอ.
7+1=8 รพสต. 33+37=70 รวม 293 1 โรงพยาบาล 3 รพสต.เดี่ยว 5 เครือข่าย M:5251 (4) M:8486 (7) M:4951 (5) M:3360 (5) M:3363 (3) M:4410 (5) M:5790 (5) M:4748 (5) S:1253 (3) S:2314 (4) S:2172 (3) M:3910 (4) M:3449 (4) M:4496 (3)

6 พรานกระต่าย 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว 6 เครือข่าย รพ. 91+87(6)=178 คน
M:7448 (5) S:2940 (3) S:2127 (2) S:1131 (2) S:2534 (2) M:3629 (3) S:1807 (2) M:3782 (4) 9375 (5) M:3713 (7) S:1660 (2) M:4531 (3) M:4264 (4) M:7796 (7) M:4077 (3) M:4351 (3) 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว 6 เครือข่าย รพ. 91+87(6)=178 คน สสอ. 7+1=8 รพสต. 42+43=85 รวม 273

7 ลานกระบือ 1 โรงพยาบาล - รพสต.เดี่ยว 3 เครือข่าย รพ. 55+61=116 คน สสอ.
M:6248 (3) M:5029 (3) M:5665 (3) M:4018 (3) M:3814 (4) 1982 (3) M:4300 (3) M:3188 (3) M:6000 (5) 1 โรงพยาบาล - รพสต.เดี่ยว 3 เครือข่าย รพ. 55+61=116 คน สสอ. 7+2=9 รพสต. 19+31=50 รวม 175

8 ทรายทองวัฒนา 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว เครือข่าย รพ. 45+60=105 คน สสอ.
4+2=6 รพสต. 16+18=34 รวม 145 1 โรงพยาบาล รพสต.เดี่ยว เครือข่าย M:7617 (7) M:4173 (5) S:2035 (3) S:2033 (4)

9 ปางศิลาทอง 1 โรงพยาบาล - รพสต.เดี่ยว 2 เครือข่าย รพ. 40+51=91 คน สสอ.
M:8124 (3) L:7341 (4) S:2372 (2) M:6689 (4) S:1548 (2) รพ. 40+51=91 คน สสอ. 2+1=3 รพสต. 6+17=23 รวม 117

10 บึงสามัคคี 1 โรงพยาบาล - รพสต.เดี่ยว 2 เครือข่าย รพ. 32+67=99 คน สสอ.
S:2883 (3) S:2267 (2) M:4820 (3) M:3377 (3) M:2159 (3) S:2497 (3) บึงสามัคคี 1 โรงพยาบาล - รพสต.เดี่ยว 2 เครือข่าย รพ. 32+67=99 คน สสอ. 3+1=4 รพสต. 17+16=33 รวม 136

11 โกสัมพีนคร 1 โรงพยาบาล 2 รพสต.เดี่ยว เครือข่าย รพ. 14+27=41 คน สสอ.
S:1400 (2) M:4815 (3) M:2761 (3) S:2170 (2) M:1400 (3) S:1680 (3) M:5226 (5) M:5588 (5) โกสัมพีนคร 1 โรงพยาบาล 2 รพสต.เดี่ยว เครือข่าย รพ. 14+27=41 คน สสอ. 5+2=7 รพสต. 21+27=48 รวม 96


ดาวน์โหลด ppt อำเภอเมือง M:ปชก.(จนท.) 2 โรงพยาบาล 9 รพสต.เดี่ยว 11 เครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google