งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 พบผู้ป่วย 484 ราย อัตราป่วย 67.72 ต่อแสน พบผู้ป่วย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.21 ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 พบผู้ป่วย 484 ราย อัตราป่วย 67.72 ต่อแสน พบผู้ป่วย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.21 ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 พบผู้ป่วย 484 ราย อัตราป่วย 67.72 ต่อแสน พบผู้ป่วย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.21 ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2556 อันดับ 32 ของประเทศ เปรียบเทียบค่า Median 5 ปี รายเดือน ร้อยละของหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำ (HI) สสจ. สุ่ม ศตม. สุ่ม

2 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2556 อันดับ 32 ของประเทศ เปรียบเทียบค่า Median 5 ปี รายสัปดาห์ ร้อยละของแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สถานที่ได้รับ เชื้อ

3 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่ 69 ตำบล จากทั้งหมด 78 ตำบล (88.46%) ไม่พบผู้ป่วย พบผู้ป่วย พบผู้ป่วยใน 264 หมู่บ้าน จาก 957 หมู่บ้าน (27.58%) พบผู้ป่วยใน 15 ชุมชน จาก 27 ชุมชน (55.56%)

4 ไม่พบผู้ป่วย พบผู้ป่วย พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วย ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ พบใน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล บ. ปากอ่าง ต. อ่างทอง บ. ดอนแตง ต. ดอนแตง บ. หนองนกชุม ต. ทุ่งทราย บ. ปลักมะหว้า ต. พรานกระต่าย บ. คลองมะนาว ต. หินดาต บ. เกาะราก เสียดใน ต. เพชร ชมพู บ. เกาะราก เสียดใน ต. เพชร ชมพู บ. ศรีโยธิน ต. หนองปลิง บ. ลำมะโกรก ต. สระแก้ว บ. ไร่เหนือ ต. ทรงธรรม บ. ไร่ใต้ ต. ทรง ธรรม บ. เขาน้ำเพชร ต. คลองแม่ลาย บ. ฟ้าเกื้อ ต. วัง ทอง บ. ปางช่างยม ต. วังทอง

5 มาตรการการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันโรค 1. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุก เดือน 2. ประชุม War Room ระดับ จังหวัด / ระดับอำเภอ ทุกสัปดาห์ 3. ติดตามสถานการณ์โรคทาง Webbase-MIS 4.Web Conference ทุกสัปดาห์ 5. มาตรการควบคุมป้องกันโรค


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 พบผู้ป่วย 484 ราย อัตราป่วย 67.72 ต่อแสน พบผู้ป่วย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.21 ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google