งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน

2

3 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27, 500.............................. 12, 880 12, 530 ระดับ 6 10 ธ. ค.51 11 ธ. ค.51 1 เม. ย.52 1 ต. ค.52 12, 880 12, 530 36, 020 14, 330 12, 530 36, 020 14, 330 ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขึ้น งด. 0.5 ขั้น 14, 150 12, 530 36, 020 14, 330 (1.) ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น 13, 96 0 (2.) ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของ ความต่าง (14,330-13,960) / 2 = 185 K 2 ชั่วคราว ขั้นต่ำ * * ปรับตัวเลข 185 เพิ่มขึ้น เป็น 190 13,240 การคำนวณ 14,330-13,960=370 370/2=185 ปรับ 185 เป็น 190

4 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27, 500.............................. 12, 880 12, 530 ระดับ 6 10 ธ. ค.51 11 ธ. ค.51 1 เม. ย.52 1 ต. ค.52 12, 880 12, 530 36, 020 14, 330 13, 610 12, 530 36, 020 14, 330 ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขึ้น งด. 1 ขั้น 12, 530 36, 020 14, 330 (1.) ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น (2.) กรณีนี้ไม่ต้องปรับ 14, 33 0 K 2 ชั่วคราว ขั้นต่ำ

5 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27, 500.............................. 12, 880 12, 530 ระดับ 6 10 ธ. ค.51 11 ธ. ค.511 เม. ย.52 1 ต. ค.52 12, 880 12, 530 36, 020 14, 330 13, 240 12, 530 36, 020 14, 330 ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขึ้น งด. 0.5 ขั้น 13, 790 12, 530 36, 020 14, 330 (1.) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 13, 24 0 (2.) ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของ ความต่าง (14,330-13,240) / 2 = 545 K 2 ชั่วคราว ขั้นต่ำ * * ปรับตัวเลข 545 เพิ่มขึ้น เป็น 550 การคำนวณ 14,330-13,240=1,090 1,090/2=545 ปรับ 545 เป็น 550


ดาวน์โหลด ppt กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google