งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2551
การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2551 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2

3 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ
กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ *ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต.ค.52 *อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่างอัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 10 ธ.ค ธ.ค เม.ย ต.ค.52 27,500 12,880 12,530 ขั้นสูง 36,020 14,330 36,020 14,330 36,020 14,330 การคำนวณ 14,330-13,960= /2=185 ปรับ 185 เป็น 190 ขั้นต่ำ 12,880 12,530 12,530 14,150 12,530 (2.) ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความต่าง (14,330-13,960) / 2 = 185 * (1.) ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น 13,960 ขึ้น งด. 0.5 ขั้น 13,240 ขั้นต่ำ ชั่วคราว ระดับ 6 K 2 * ปรับตัวเลข 185 เพิ่มขึ้นเป็น 190 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ
กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ *ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต.ค.52 *อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่างอัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 10 ธ.ค ธ.ค เม.ย ต.ค.52 ขั้นสูง 36,020 14,330 36,020 14,330 36,020 14,330 27,500 12,880 12,530 ขั้นต่ำ 12,880 12,530 13,610 12,530 12,530 (1.) ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น (2.)กรณีนี้ไม่ต้องปรับ 14,330 ขึ้น งด. 1 ขั้น ขั้นต่ำ ชั่วคราว ระดับ 6 K 2 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ
กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ *ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต.ค.52 *อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่างอัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 10 ธ.ค ธ.ค.51 1 เม.ย ต.ค.52 27,500 12,880 12,530 ขั้นสูง 36,020 14,330 36,020 14,330 36,020 14,330 การคำนวณ 14,330-13,240=1,090 1,090/2=545 ปรับ 545 เป็น 550 ขั้นต่ำ 12,880 12,530 13,240 12,530 13,790 12,530 (2.) ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความต่าง (14,330-13,240) / 2 = 545 * 13,240 ขึ้น งด. 0.5 ขั้น (1.) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ขั้นต่ำ ชั่วคราว ระดับ 6 K 2 * ปรับตัวเลข 545 เพิ่มขึ้นเป็น 550 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ดาวน์โหลด ppt กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google