งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน

2

3 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27, , , 530 ระดับ 6 10 ธ. ค ธ. ค.51 1 เม. ย.52 1 ต. ค.52 12, , , , , , , 330 ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขึ้น งด. 0.5 ขั้น 14, , , , 330 (1.) ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น 13, 96 0 (2.) ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของ ความต่าง (14,330-13,960) / 2 = 185 K 2 ชั่วคราว ขั้นต่ำ * * ปรับตัวเลข 185 เพิ่มขึ้น เป็น ,240 การคำนวณ 14,330-13,960= /2=185 ปรับ 185 เป็น 190

4 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27, , , 530 ระดับ 6 10 ธ. ค ธ. ค.51 1 เม. ย.52 1 ต. ค.52 12, , , , , , , , 330 ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขึ้น งด. 1 ขั้น 12, , , 330 (1.) ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น (2.) กรณีนี้ไม่ต้องปรับ 14, 33 0 K 2 ชั่วคราว ขั้นต่ำ

5 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27, , , 530 ระดับ 6 10 ธ. ค ธ. ค.511 เม. ย.52 1 ต. ค.52 12, , , , , , , , 330 ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขึ้น งด. 0.5 ขั้น 13, , , , 330 (1.) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 13, 24 0 (2.) ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของ ความต่าง (14,330-13,240) / 2 = 545 K 2 ชั่วคราว ขั้นต่ำ * * ปรับตัวเลข 545 เพิ่มขึ้น เป็น 550 การคำนวณ 14,330-13,240=1,090 1,090/2=545 ปรับ 545 เป็น 550


ดาวน์โหลด ppt กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้น ต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 การปรับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google