งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล

3

4 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูล
หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูล

5 ผู้มีสิทธิ หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์
สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของผู้มีสิทธิ หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์

6 มารดาของผู้มีสิทธิ หลักฐานส่วนตัว
สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของมารดา หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ

7 บิดาของผู้มีสิทธิ หลักฐานส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของบิดา
หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ .....

8 บิดาของผู้มีสิทธิ หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์
1.สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ และ 2.ทะเบียนสมรสของบิดา-มารดาหรือ ทะเบียนหย่า หรือ สำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ สำเนาคำสั่งศาล/คำพิพากษาว่าเป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

9 คู่สมรสของผู้มีสิทธิ
หลักฐานส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของคู่สมรส หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ ทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ

10 บุตรของผู้มีสิทธิ(มารดา)
หลักฐานส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ สูติบัตรของบุตรหรือทะเบียนบ้านบุตร

11 บุตรของผู้มีสิทธิ(บิดา)
หลักฐานส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ .....

12 บุตรของผู้มีสิทธิ(บิดา)
หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ 1.สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของบุตร และ 2.ทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ-มารดา ของบุตร หรือทะเบียนหย่า หรือ สำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ สำเนาคำสั่งศาล/คำพิพากษาว่าเป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 กำหนดการปรับปรุงข้อมูลในเวป
ผู้มีสิทธิ ภายใน 31 พฤษภาคม 2549 นายทะเบียน ภายใน 30 มิถุนายน 2549

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google