งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
แผ่นดินไหวพม่า โดย ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน

2

3 ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวพม่า

4 ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวพม่า

5 ภาพข่าวความเสียหายจากแผ่นดินไหวพม่า

6 แผ่นดินไหวพม่า พม่า ลาว ไทย รอยเลื่อนน้ำมา 24 มี.ค.2554 ขนาด 7.0
16 พ.ค.2550 ขนาด 6.3 อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงของ อ.แม่จัน รอยเลื่อนแม่จัน อ.เวียงแก่น ไทย เชียงราย Main shock After shock (ข้อมูลจาก USGS)

7 แผ่นดินไหวพม่า 24 มี.ค.2554 เวลา 20:55 น. ขนาด 7.0
(ข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ)

8 (Uttamo et al., 2003)

9

10 ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว (Earthquake Severity)
ขนาด (ริกเตอร์) ผลกระทบของแผ่นดินไหว < 3.5 โดยทั่วไปจะไม่รู้สึก แต่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ ส่วนใหญ่รู้สึก มีส่วนน้อยที่สร้างความเสียหาย 6.0 โครงสร้างที่ออกแบบไว้ดี มีความเสียหายเล็กน้อย โครงสร้างที่ออกแบบไว้ไม่ดี มีความเสียหายมาก ในพื้นที่บริเวณเล็กๆ สามารถทำความเสียหายในพื้นที่ ประมาณ 100 กิโลเมตร แผ่นดินไหวใหญ่ สามารถทำความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง > 8 แผ่นดินไหวใหญ่มาก สามารถทำความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมาก เป็นหลายร้อยกิโลเมตร (ดัดแปลงจาก

11 ขนาดและพลังงานของแผ่นดินไหว
(ริกเตอร์) ระเบิด TNT (ตัน) ระเบิดนิวเคลียร์ (ลูก) 4 15 0.00 5 475 0.02 6 15,023 0.79 7 475,063 25 8 15,022,833 790.6 9 475,063,712 25,003.3 (ดัดแปลงจาก

12 การเปรียบเทียบขนาดและความรุนแรง
ขนาด (ริกเตอร์) ความรุนแรงสูงสุดตามมาตราโมดิฟายด์เมอร์แคลลี่ 1.0 – 3.0 I 3.0 – 3.9 II - III 4.0 – 4.9 IV - V 5.0 – 5.9 VI - VII 6.0 – 6.9 VII - IX > 7.0 > VIII (ดัดแปลงจาก

13 มาตราโมดิฟายด์เมอร์แคลลี่

14 แผนที่รอยเลื่อนมีพลัง กรมทรัพยากรธรณี, 2549

15 โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่
โครงข่ายเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร

16 แผ่นดินไหวพม่า 24 มีนาคม 2554, 20:55:12 น. ขนาด 7.0
Seismograph

17 ค่าความเร่งสูงสุดพื้นดิน ณ บริเวณที่ตั้งเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่
เท่ากับ g หรือเท่ากับ 0.34%g 17

18 ค่าความเร่งสูงสุดพื้นดิน ณ บริเวณที่ตั้งเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
เท่ากับ g หรือเท่ากับ 0.17%g 18

19 เขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนแควน้อย

20 เขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนแควน้อย

21 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9

22 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9
โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น

23 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9
โครงข่ายเขื่อนแควน้อย

24 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9
โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ

25 Earth's Future


ดาวน์โหลด ppt ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google