งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผ่นดินไห วพม่า โดย ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผ่นดินไห วพม่า โดย ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผ่นดินไห วพม่า โดย ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา กรมชลประทาน

2 2 http://www.iris.edu/hq/ssn/schools/view/tath

3 3 ภาพความเสียหายจาก แผ่นดินไหวพม่า

4 4

5 5 ภาพข่าวความเสียหายจาก แผ่นดินไหวพม่า

6 6 อ. เวียงแก่น อ. เชียงของ อ. เชียงแสน อ. แม่สาย อ. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่จัน เชียงราย 16 พ. ค.2550 ขนาด 6.3 ลาว พม่ า ไทย 24 มี. ค.2554 ขนาด 7.0 Main shock After shock แผ่นดินไหวพม่า รอยเลื่อน น้ำมา รอยเลื่อน แม่จัน ( ข้อมูลจาก USGS)

7 7 แผ่นดินไหวพม่า 24 มี. ค.2554 เวลา 20:55 น. ขนาด 7.0 ( ข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ )

8 8 (Uttamo et al., 2003)

9 9

10 10 ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว ( Earthquake Severity) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ผลกระทบของแผ่นดินไหว < 3.5 โดยทั่วไปจะไม่รู้สึก แต่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ 3.5-5.4 ส่วนใหญ่รู้สึก มีส่วนน้อยที่สร้างความเสียหาย 6.0 โครงสร้างที่ออกแบบไว้ดี มีความเสียหายเล็กน้อย โครงสร้างที่ออกแบบไว้ไม่ดี มีความเสียหายมาก ในพื้นที่ บริเวณเล็กๆ 6.1-6.9 สามารถทำความเสียหายในพื้นที่ ประมาณ 100 กิโลเมตร 7.0-7.9 แผ่นดินไหวใหญ่ สามารถทำความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่เป็น บริเวณกว้าง > 8> 8> 8> 8 แผ่นดินไหวใหญ่มาก สามารถทำความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่ เป็นบริเวณกว้างมาก เป็นหลายร้อยกิโลเมตร ( ดัดแปลงจาก http://earthquake.usgs.gov)

11 11 ขนาดและพลังงานของ แผ่นดินไหว ขนาด ( ริกเตอร์ ) ระเบิด TNT ( ตัน ) ระเบิดนิวเคลียร์ ( ลูก ) 4150.00 54750.02 615,0230.79 7475,06325 815,022,833790.6 9475,063,71225,003.3 ( ดัดแปลงจาก http://earthquake.usgs.gov)

12 12 การเปรียบเทียบขนาด และความรุนแรง ขนาด ( ริก เตอร์ ) ความรุนแรงสูงสุดตาม มาตราโมดิฟายด์เมอร์ แคลลี่ 1.0 – 3.0 I 3.0 – 3.9 II - III 4.0 – 4.9 IV - V 5.0 – 5.9 VI - VII 6.0 – 6.9 VII - IX > 7.0 > VIII ( ดัดแปลงจาก http://earthquake.usgs.gov)

13 13 มาตราโมดิฟายด์เมอร์แคลลี่

14 14 แผนที่รอยเลื่อนมีพลัง กรมทรัพยากร ธรณี, 2549

15 15 โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ โครงข่ายเขื่อนแควน้อย จังหวัด พิษณุโลก โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

16 16 แผ่นดินไหวพม่า 24 มีนาคม 2554, 20:55:12 น. ขนาด 7.0 Seismograp h Seismograp h

17 17 ค่าความเร่งสูงสุดพื้นดิน ณ บริเวณที่ตั้งเขื่อน แก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ เท่ากับ 0.0034g หรือเท่ากับ 0.34%g

18 18 ค่าความเร่งสูงสุดพื้นดิน ณ บริเวณที่ตั้งเขื่อน แควน้อย จังหวัดพิษณุโลก เท่ากับ 0.0017g หรือเท่ากับ 0.17%g

19 19 เขื่อนแก่ง เสือเต้น เขื่อนแคว น้อย

20 20 เขื่อนแคว น้อย เขื่อนแก่ง เสือเต้น

21 21 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9 http://www.iris.edu/

22 22 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9 โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือ เต้น

23 23 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9 โครงข่ายเขื่อนแควน้อย

24 24 แผ่นดินไหวญี่ปุ่น 11 มีนาคม 2554, 12:46:24 น. ขนาด 8.9 โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ

25 25


ดาวน์โหลด ppt 1 แผ่นดินไห วพม่า โดย ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google