งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการพูดในที่ ชุมชน รู้เรื่องที่จะพูด พูดให้รู้เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการพูดในที่ ชุมชน รู้เรื่องที่จะพูด พูดให้รู้เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการพูดในที่ ชุมชน รู้เรื่องที่จะพูด พูดให้รู้เรื่อง

2 สาเหตุของความ ประหม่า ไม่มั่นใจในเรื่องที่จะพูด ไม่คุ้นกับผู้ฟัง – กลัวไม่ชอบ – กลัวต่อต้าน – กลัวลองภูมิ ไม่คุ้นกับสถานที่ กลัวความผิดพลาด ฯลฯ

3 เทคนิคการลดความ ประหม่า / ตื่นเต้น ฝึกซ้อมล่วงหน้ามาดี จะมีความ มั่นใจ เตรียมทุกอย่างให้พร้อมล่วงหน้า จินตนาการถึงความสำเร็จก่อนการ พูด หายใจเข้า - ออก ลึกๆ ช้าๆ อุ่นเครื่องโดยทักทาย พูดคุยกับ ผู้ฟัง ดึงความสนใจออกจากตัวผู้พูด

4 แบบฝึกหัด ( หัวเราะ ) “ พอกันที เจ้าความประหม่า วันนี้ ข้าชนะเจ้าแน่ ๆ จำไว้ว่า ข้าชื่อ..........”

5 การวิเคราะห์ผู้ฟัง ทำไมถึงต้องวิเคราะห์ ผู้ฟัง ? ประเด็นในการวิเคราะห์ ผู้ฟัง

6 ทำไมถึงต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง ? เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและ วิธีการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น

7 ประเด็นในการวิเคราะห์ ผู้ฟัง ข้อมูลพื้นฐาน ทัศนคติ ความคาดหวัง พื้นความรู้ความ เข้าใจ ผู้ฟังเป้าหมายหลัก

8 โครงสร้าง เนื้อหา บทนำ บทนำ เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง บทสรุป บทสรุป การเชื่อมโยง การเชื่อมโยง

9 บทนำ  เกริ่นนำ เพื่อดึงความสนใจ ผู้ฟัง  บอกวัตถุประสงค์ของการพูด  บอกว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้าง

10 เนื้อ เรื่อง  บอกอะไร  ความสำคัญของเรื่อง  ทำได้อย่างไร  ยกตัวอย่าง  ทดสอบความเข้าใจ ของผู้ฟัง

11 บทสรุ ป  สรุปเนื้อหาหลัก  โยงกลับไปสู่ตอนเปิด  พูดให้ เต็มภาคภูมิ, ให้มี Commitment, Action, ให้กำลังใจ, ให้ ความมั่นใจ Action, ให้กำลังใจ, ให้ ความมั่นใจ

12 การ เชื่อมโยง  เพื่อบอกให้ทราบว่ากำลังจะ เปลี่ยนเรื่องแล้ว  จบหัวข้อ / ตอน  จะขึ้นหัวข้อ / ตอนใหม่

13 การใช้ ภาษา  ใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล  อักขระให้ถูกต้อง ชัดเจน  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ใช้ภาษาที่สุภาพ  หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซาก  อย่า เอ้อ..... อ้า....

14 การใช้เสียง / จังหวะการพูด  ไม่ใช้ระดับเสียงเดียว  มีความดัง และความเร็ว พอสมควร  น้ำเสียงไม่กระด้าง  พูดช้า หรือเบาลง เสียงต่ำ เพื่อ เน้นความสำคัญ  เสียงสูงขึ้น : กระตือรือร้น

15 การเคลื่อนไหว ร่างกาย  อย่ายืนอยู่กับที่นาน  ท่านั่ง ยืน เดิน มั่นคงสง่าผ่า เผย  ไม่ให้มืออยู่ในท่าปิด  ใช้มือหรือแสดงท่าทาง ประกอบการพูดให้สอดคล้องกัน  ไม่ควรถืออะไรในมือ

16 การใช้ สายตา  ให้สายตาอยู่กับผู้ฟังมากที่สุด  สบตาผู้ฟังนานพอให้รู้สึกว่าเรา สนใจผู้ฟัง  สบตาผู้ฟังสลับกันไป อย่าจ้อง คนเดียวนาน ๆ  ไม่มองอย่างไร้จุดหมาย  อย่าทิ้งผู้ฟัง

17 การโน้มน้าวจูงใจ วิเคราะห์หาแรงจูงใจของผู้ฟัง เริ่มจากประเด็นที่ผู้ฟังสนใจหรือ เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นประโยชน์ถ้าฟังและทำตาม ยกตัวอย่าง ชี้ให้เห็นโทษถ้าปฏิเสธ ( ไม่ใช่ข่มขู่ ) ยกตัวอย่าง เรียกร้องให้ดำเนินการ เสริมแรงเมื่อมีการทำตามแล้ว

18 แบบฝึกหัด 1. ประธานเปิดงาน 2. กล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส 3. กล่าวอวยพรในงานขึ้นบ้านใหม่ 4. กล่าวแสดงความชื่นชมต่อ ความสำเร็จของลูกน้อง

19 ข้อมูลจากการฝึกอบรม โดย ศาสตราจารย์ ดร. เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ เผยแพร่ความรู้โดย KM Team สชป.15


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการพูดในที่ ชุมชน รู้เรื่องที่จะพูด พูดให้รู้เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google