งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
Excel Loader ใช้รหัส L , E , R GFMIS Terminal Smart Card หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรร GFMIS Terminal ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาคบางแห่ง GFMIS Interfaced File หน่วยงานที่มีระบบของตนเอง

2 การเชื่อมโยงระบบ GFMIS ด้วย GFMIS Token Key

3 การเชื่อมโยงระบบ GFMIS ด้วย GFMIS Token Key
การดูแลรักษา และข้อควรระวังในการใช้งาน

4 ทำความรู้จัก GFMIS Token Key
GFMIS Token Key เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานระบบ GFMIS ผ่านการเชื่อมโยงด้วยระบบ Internet ลักษณะภายนอกคล้าย Thumb Drive แต่ไม่ใช่ Thumb Drive อาศัยหลักการพิสูจน์ตัวตนคล้ายกับบัตร ATM ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูงเช่นเดียวกับบัตรสมาทการ์ด

5 GFMIS Token Key VS. Thumb Drive
“รูปลักษณ์คล้ายกัน แต่หลักการและเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมาก” GFMIS Token Key Thumb Drive มีขนาดเล็กประมาณหัวแม่มือ สามารถพกพาได้อย่างสะดวก ไม่สามารถทำซ้ำ โอนย้าย หรือนำออกจาก GFMIS Token Key ได้ สามารถทำซ้ำ โอนย้าย หรือนำออกจาก Thumb Drive ได้โดยง่าย

6 GFMIS Token Key VS. บัตร ATM
“หลักการเดียวกันบนเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน” GFMIS Token Key บัตร ATM ต้องใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน หรือ Password ในการพิสูจน์ตัวตน ใช้เทคโนโลยีการฝังคอมพิวเตอร์ชิปเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการเข้ารหัสตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ทำให้ไม่สามารถทำซ้ำ โอนย้าย หรือนำข้อมูลออกได้ ใช้เทคโนโลยีแถบแเม่เหล็กในการเก็บข้อมูล ทำให้ง่ายในการทำซ้ำ โอนย้าย หรือนำข้อมูลออกได้

7 GFMIS Token Key VS. บัตรสมาทการ์ด
“รูปลักษณ์แตกต่าง แต่หลักการและเทคโนโลยีเดียวกัน” GFMIS Token Key บัตรสมาทการ์ด ต้องใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน หรือ Password ในการพิสูจน์ตัวตน ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูง เสียบเข้าช่องต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีเครื่องอ่านบัตร เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตร ซึ่งเสียบเข้าช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

8 ประโยชน์ของ GFMIS Token Key

9 “ท่านเบื่อกับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ เพื่อมาเข้าคิวแล้วรอใช้ระบบหรือยัง? GFMIS Token Key แก้ไขปัญหาให้ท่านได้ ” สะดวก ประหยัด - GFMIS Token Key มีขนาดเล็ก สามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา โดยใส่กระเป๋าเสื้อ หรือคล้องด้วยสายคล้องคอ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานคลังจังหวัด และเข้าคิวอีกต่อไป ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปลอดภัย - ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ISO/IEC และ FIPS จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อ GFMIS Token Key อยู่กับตัวแล้ว ผู้อื่นไม่สามารถลักลอบเข้าระบบได้

10 GFMIS Token Key สะดวก ประหยัด
แบบเดิม แบบใหม่ GFMIS Token Key ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สะดวก ประหยัด ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานคลังจังหวัด ไม่ต้องรอคิว ไม่เสียเวลา

11 GFMIS Token Key ปลอดภัย
ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ (Certificate) คีย์ส่วนตัว (Private Key) GFMIS Token Key บรรจุ ใบรับรองอิเลคทรอนิกส์ และ คีย์ส่วนตัว ของผู้ถือครอง โดยข้อมูลดังกล่าว มีชุดเดียวในโลกเท่านั้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้อื่นจะไม่สามารถลักลอบเข้าระบบแทนผู้ถือครองได้อย่างแน่นอน

12 วิธีการใช้งาน GFMIS Token Key

13 “เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ท่านก็สามารถเข้าใช้ระบบ GFMIS ได้อย่างปลอดภัยผ่านเครือข่าย Internet”
เสียบ GFMIS Token Key เสียบ GFMIS Token Key เข้ากับช่องต่อ USB เข้า Website https://excelloader.gfmis.go.th ใส่ Password ใส่รหัสผ่านสำหรับ GFMIS Token Key

14 การดูแลรักษา และข้อควรระวังในการใช้งาน
การดูแลรักษา และข้อควรระวังในการใช้งาน

15 GFMIS Token Key เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นควรเก็บรักษาตามการดูแลรักษา และข้อควรระวัง ดังนี้
GFMIS Token Key สามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา ทนต่อการตกหล่น เสียดสี แต่ควรหลีกเลี่ยงการงัดแงะ ทุบกระแทกอย่างรุนแรง เนื่องจาก GFMIS Token Key ที่เสียรูปทรงจะไม่สามารถใช้งานได้ GFMIS Token Key สามารถทนความชื้น หรือเปียกฝนได้โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่ไม่ควรทำตกน้ำ หรือ แช่น้ำเป็นเวลานาน GFMIS Token Key สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศทั่วไป ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 – 70 องศาเซลเซียสเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google