งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS GFMIS Terminal Smart Card ส่วนกลาง / ส่วน ภูมิภาคบางแห่ง Excel Loader ใช้รหัส L, E, R หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับ จัดสรร GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS GFMIS Terminal Smart Card ส่วนกลาง / ส่วน ภูมิภาคบางแห่ง Excel Loader ใช้รหัส L, E, R หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับ จัดสรร GFMIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS GFMIS Terminal Smart Card ส่วนกลาง / ส่วน ภูมิภาคบางแห่ง Excel Loader ใช้รหัส L, E, R หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับ จัดสรร GFMIS Terminal File GFMIS Interfaced หน่วยงานที่มีระบบของตนเอง

2 การเชื่อมโยงระบบ GFMIS ด้วย GFMIS Token Key

3 ทำความรู้จัก GFMIS Token Key ประโยชน์ของ GFMIS Token Key วิธีการใช้งาน GFMIS Token Key การดูแลรักษา และข้อควรระวังในการ ใช้ งาน

4 ทำความรู้จัก GFMIS Token Key GFMIS Token Key เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานระบบ GFMIS ผ่านการ เชื่อมโยงด้วยระบบ Internet ลักษณะภายนอกคล้าย Thumb Drive แต่ไม่ใช่ Thumb Drive อาศัยหลักการพิสูจน์ตัวตนคล้ายกับบัตร ATM ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูง เช่นเดียวกับบัตรสมาทการ์ด

5 GFMIS Token Key VS. Thumb Drive GFMIS Token Key Thumb Drive GFMIS Token KeyThumb Drive มีขนาดเล็กประมาณหัวแม่มือ สามารถพกพาได้อย่าง สะดวก ไม่สามารถทำซ้ำ โอนย้าย หรือนำออกจาก GFMIS Token Key ได้ สามารถทำซ้ำ โอนย้าย หรือนำออกจาก Thumb Drive ได้โดยง่าย “ รูปลักษณ์คล้ายกัน แต่หลักการและเทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมาก ”

6 GFMIS Token Key VS. บัตร ATM GFMIS Token Key บัตร ATM GFMIS Token Key บัตร ATM ต้องใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน หรือ Password ในการพิสูจน์ตัวตน ใช้เทคโนโลยีการฝัง คอมพิวเตอร์ชิปเพื่อเก็บข้อมูล ด้วยการเข้ารหัสตามมาตรฐาน ความปลอดภัยระดับสูง ทำให้ ไม่สามารถทำซ้ำ โอนย้าย หรือ นำข้อมูลออกได้ ใช้เทคโนโลยีแถบแเม่ เหล็กในการเก็บข้อมูล ทำให้ ง่ายในการทำซ้ำ โอนย้าย หรือ นำข้อมูลออกได้ “ หลักการเดียวกันบนเทคโนโลยีที่ แตกต่างกัน ”

7 GFMIS Token Key VS. บัตรสมาท การ์ด GFMIS Token Key บัตรสมาทการ์ด GFMIS Token Key บัตรสมาทการ์ด ต้องใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน หรือ Password ใน การพิสูจน์ตัวตน ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูง เสียบเข้าช่องต่อ USB ของ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมี เครื่องอ่านบัตร เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตร ซึ่ง เสียบเข้าช่อง USB ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ “ รูปลักษณ์แตกต่าง แต่หลักการและเทคโนโลยี เดียวกัน ”

8 ประโยชน์ของ GFMIS Token Key

9 “ ท่านเบื่อกับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ เพื่อมา เข้าคิวแล้วรอใช้ระบบหรือยัง ? GFMIS Token Key แก้ไขปัญหาให้ท่านได้ ”  สะดวก ประหยัด - GFMIS Token Key มี ขนาดเล็ก สามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา โดยใส่กระเป๋าเสื้อ หรือคล้องด้วยสายคล้อง คอ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานคลังจังหวัด และเข้าคิวอีกต่อไป ทำให้ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ปลอดภัย - ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยระดับโลก ISO/IEC และ FIPS จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อ GFMIS Token Key อยู่กับตัวแล้ว ผู้อื่นไม่สามารถลักลอบเข้า ระบบได้

10 GFMIS Token Key สะดวก ประหยัด แบบเดิ ม แบบ ใหม่ GFMIS Token Key ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สะดวก ประหยัด ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานคลังจังหวัด ไม่ต้องรอคิว ไม่เสียเวลา

11 GFMIS Token Key ปลอดภัย GFMIS Token Key บรรจุ ใบรับรองอิเลคทรอนิกส์ และ คีย์ ส่วนตัว ของผู้ถือครอง โดยข้อมูลดังกล่าว มีชุดเดียวในโลก เท่านั้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้อื่นจะไม่สามารถลักลอบเข้าระบบแทน ผู้ถือครองได้อย่างแน่นอน ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ (Certificate) คีย์ส่วนตัว (Private Key)

12 วิธีการใช้งาน GFMIS Token Key

13 “ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ท่านก็สามารถเข้า ใช้ระบบ GFMIS ได้อย่างปลอดภัยผ่าน เครือข่าย Internet”

14 การดูแลรักษา และข้อควรระวังในการใช้ งาน

15 GFMIS Token Key เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นควรเก็บรักษาตาม การดูแลรักษา และข้อควรระวัง ดังนี้ –GFMIS Token Key สามารถพกพาติดตัวได้ ตลอดเวลา ทนต่อการตกหล่น เสียดสี แต่ควร หลีกเลี่ยงการงัดแงะ ทุบกระแทกอย่างรุนแรง เนื่องจาก GFMIS Token Key ที่เสียรูปทรงจะไม่ สามารถใช้งานได้ –GFMIS Token Key สามารถทนความชื้น หรือเปียก ฝนได้โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่ไม่ ควรทำตกน้ำ หรือ แช่น้ำเป็นเวลานาน –GFMIS Token Key สามารถใช้งานได้ในสภาพ อากาศทั่วไป ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 – 70 องศา เซลเซียสเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS GFMIS Terminal Smart Card ส่วนกลาง / ส่วน ภูมิภาคบางแห่ง Excel Loader ใช้รหัส L, E, R หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับ จัดสรร GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google