งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS)

2 1. พิมพ์ URL ในช่อง Address http://dpis. rid. in
1. พิมพ์ URL ในช่อง Address หรือ เข้าจากเว็ปไซต์สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เมนู DPIS เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ของกรมชลประทานเท่านั้น

3 2. พิมพ์ Username และ Password คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 หน้าจอจะปรากฏข้อมูลบุคคลเป็นหน้าแรก สามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้จาก เมนูด้านซ้าย เช่น ประวัติการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน การศึกษา ฯ เมนูย่อยบางรายการไม่พบข้อมูล เนื่องจากยังไม่เคยบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ หรือไม่เคยแจ้งขอข้อมูลส่วนบุคคล

5 3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านเดิม > รหัสผ่านใหม่ > ยืนยันรหัสผ่าน > ปรับปรุง

6 4. การออกจากระบบ

7 หากต้องการแก้ไข/ปรับปรุง รายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ส่งเอกสารหลักฐานและรับรองสำเนา ไปที่ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ต่อ 2611 , 2753 โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google