งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พิมพ์ URL ในช่อง Address หรือ เข้าจากเว็ปไซต์สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เมนู DPIS เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ของกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พิมพ์ URL ในช่อง Address หรือ เข้าจากเว็ปไซต์สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เมนู DPIS เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ของกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. พิมพ์ URL ในช่อง Address http://dpis.rid.in.th:8080 หรือ เข้าจากเว็ปไซต์สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เมนู DPIS เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ของกรม ชลประทานเท่านั้น

3 2. พิมพ์ Username และ Password คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 หน้าจอจะปรากฏข้อมูลบุคคลเป็นหน้าแรก สามารถดู รายละเอียดข้อมูลต่างๆได้จาก เมนูด้านซ้าย เช่น ประวัติการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน การศึกษา ฯ เมนูย่อยบางรายการไม่พบข้อมูล เนื่องจากยังไม่เคยบันทึก ข้อมูลเข้าระบบฯ หรือไม่เคยแจ้งขอข้อมูลส่วนบุคคล

5 3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านเดิม > รหัสผ่านใหม่ > ยืนยันรหัสผ่าน > ปรับปรุง

6 4. การออกจากระบบ

7 หากต้องการแก้ไข / ปรับปรุง รายละเอียดข้อมูลประวัติ ส่วนบุคคล ส่งเอกสารหลักฐานและรับรองสำเนา ไปที่ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2241 0740-9 ต่อ 2611, 2753 โทรสาร 0 2669 5053


ดาวน์โหลด ppt 1. พิมพ์ URL ในช่อง Address หรือ เข้าจากเว็ปไซต์สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เมนู DPIS เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ของกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google