งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการ ชลประทาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คลองส่งน้ำ C95.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการ ชลประทาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คลองส่งน้ำ C95."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการ ชลประทาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คลองส่งน้ำ C95

2 เริ่มนำเผยแพร่ วันที่ 23 กันยายน 2551 จำนวนเรื่องทั้งหมด ถึงวันที่ 28 มกราคม 2553 มี 16 เรื่อง

3 ทางทีมงานเห็นว่า สมควรพัฒนาเวปไซด์ จึงได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบเวปไซด์เพื่อให้ ทันสมัย และง่ายต่อ การศึกษา

4 หลังจากที่ทีมงานได้มี การ AAR กัน ก้อได้เห็น ว่าควรที่จะมีจุดเด่น จึง ได้พัฒนาเวปไซด์ และได้ทดลองนำ flash เข้ามาใช้จัดเรียง เนื้อหาให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อ การศึกษา

5 หลังจากที่ทีมงานได้มี การ AAR กัน ก้อได้เห็น ว่าควรที่จะมีจุดเด่น จึง ได้พัฒนาเวปไซด์ และได้ทดลองนำ flash เข้ามาใช้จัดเรียง เนื้อหาให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อ การศึกษา

6 หลังจากที่ทีมงานได้มี การ AAR กัน ก้อได้เห็น ว่าควรที่จะมีจุดเด่น จึง ได้พัฒนาเวปไซด์ และได้ทดลองนำ flash เข้ามาใช้จัดเรียง เนื้อหาให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อ การศึกษา

7 หลังจากที่ทีมงานได้มี การ AAR กัน ก้อได้เห็น ว่าควรที่จะมีจุดเด่น จึง ได้พัฒนาเวปไซด์ และได้ทดลองนำ flash เข้ามาใช้จัดเรียง เนื้อหาให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อ การศึกษา

8

9 หลังจากที่ทีมงานได้มี การ AAR กัน ก้อได้เห็น ว่าควรที่จะมีจุดเด่น จึง ได้พัฒนาเวปไซด์ และได้ทดลองนำ flash เข้ามาใช้จัดเรียง เนื้อหาให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อ การศึกษา

10 เนื่องจากรูปแบบที่ดูน้อย ทางทีมงานจึงได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ดูสวยงามและน่า ศึกษาและทันเหตุการณ์ ใหม่ๆ ของเวปไซด์

11 เนื่องจากรูปแบบที่ดูน้อย ทางทีมงานจึงได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ดูสวยงามและน่า ศึกษาและทันเหตุการณ์ ใหม่ๆ ของเวปไซด์

12 เนื่องจากรูปแบบที่ดูน้อย ทางทีมงานจึงได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ดูสวยงามและน่า ศึกษาและทันเหตุการณ์ ใหม่ๆ ของเวปไซด์

13 มีกิจกรรมระบุที่จะต้อง ดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอน ระบุชัดเจน

14 เป็นส่วนหนึ่งของการ ฝึกอบรมวิทยากร กระบวนการ ใช้แล้วใน c94 c44

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ขอจบการนำเสนอแต่ เพียงเท่านี้ http://kmcenter.rid.g o.th/kmc03/


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการ ชลประทาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คลองส่งน้ำ C95.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google