งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบคุณ.  ความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ – Will we survive? – 2 endgame: HIV tobacco  ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรค – สื่อสาร – ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบคุณ.  ความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ – Will we survive? – 2 endgame: HIV tobacco  ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรค – สื่อสาร – ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบคุณ

2  ความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ – Will we survive? – 2 endgame: HIV tobacco  ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรค – สื่อสาร – ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง – การบริหารจัดการ  การแสดงผลงานของเครือข่าย – การสอบสวนอุบัติเหตุทีร้อยเอ็ดบุรีรัมย์  การสร้างเครือข่ายสังคม (Social Networking) – องค์กรร่วมจัดงาน ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน กรรมการ

3 ขอให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่จะต้อง ทำงานเพื่อผู้ป่วย พร้อมให้กำลังใจต่อ ผู้ป่วยให้อดทนและ เข้มแข็งในการรักษา โรคจนหายสนิทค่ะ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


ดาวน์โหลด ppt ขอบคุณ.  ความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ – Will we survive? – 2 endgame: HIV tobacco  ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรค – สื่อสาร – ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google