งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 การประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 การประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 การประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

2 มาตรการป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 มาตรการป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 1. การสกัดกั้น 2. การเฝ้าระวัง ค้นหาและควบคุมโรค 3. การดูแลรักษาผู้ป่วย 4. การเตรียมความพร้อมในวงกว้าง 1. การสกัดกั้น 2. การเฝ้าระวัง ค้นหาและควบคุมโรค 3. การดูแลรักษาผู้ป่วย 4. การเตรียมความพร้อมในวงกว้าง

3 1. มาตรการ สกัดกั้น - การป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ เข้ามา ในประเทศ การเฝ้าระวังโรคที่ด่านควบคุมโรค โรงพยาบาล จัดระบบการคัดกรอง อสม. ช่วยเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน

4 2. มาตรการ การเฝ้าระวังค้นหา และควบคุมโรค - การค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว 3. มาตรการ การดูแลรักษาผู้ป่วย - ให้การวินิจฉัยรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ

5 - เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองได้ ไม่ตื่นตระหนก - ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม 4. มาตรการ เตรียมความพร้อมในวงกว้าง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 การประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google