งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหา อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง ก้าวสู่โลกของโฮมเพจ และเว็บไซต์ ก้าวสู่โลกของโฮมเพจ และเว็บไซต์ ทำอย่างไรให้โฮมเพจดู ดี ทำอย่างไรให้โฮมเพจดู ดี

3 อะไรคือ โฮมเพจ อะไรคือ เว็บไซต์

4 โฮมเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของ เว็บไซต์ คล้ายกับหน้าปกนิตยสาร

5 เว็บเพจ (Web Page) คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ใน รูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ใน รูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language)

6 โฮมเพจ + เว็บเพ็จ = เว็บไซต์ เว็บไซต์ (Web Site)

7 ความเหมือนที่แตกต่างของ โฮมเพจและเว็บไซต์ สามารถเรียกได้ทั้ง 2 ชื่อ แต่ นิยมเรียกไซต์ที่ไม่ได้จด ทะเบียนและไม่มีชื่อโดเมน (Domain Name) เป็นของ ตนเองว่า “ โฮมเพจ ” เช่น http://www.geocities.com/tit arat คือชื่อโฮมเพจที่ฝากไว้ที่ เว็บไซต์ของ www.geocities.com http://www.geocities.com/tit arat www.geocities.com

8 เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วย วิธีการอย่างไรบ้าง

9 การสร้างโฮมเพจมีอยู่ 3 วิธีใหญ่ๆ 1. สร้างโฮมเพจด้วย โปรแกรมของ Web Hosting 2. ใช้โปรแกรมสำหรับ สร้างเว็บไซต์ 3. การใช้ภาษา HTML และ JavaScript

10 1. สร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม ของ Web Hosting http://www.geocities.yahoo.com

11 2. ใช้โปรแกรมสำหรับ สร้างเว็บไซต์ Frontpage Golive Home Site Dreamweaver

12

13 3. การใช้ภาษา HTML และ JavaScript

14 ก้าวสู่โลกของ โฮมเพจและ เว็บไซต์

15 ประเภทของเว็บไซต์ใน ปัจจุบัน 1. เว็บไซต์ส่วนตัว ( โฮมเพจ ) 2. เว็บไซต์ให้ความรู้และความ บันเทิง 3. เว็บไซต์เพื่อการบริการ 4. เว็บไซต์เพื่อการค้นหา (Search Engine)

16 1. เว็บไซต์ส่วนตัว ( โฮมเพจ )

17 2. เว็บไซต์ให้ความรู้และความ บันเทิง http://www.kapook.com/ http://www.pantip.com

18 3. เว็บไซต์เพื่อการบริการ http://www.amazon.com/ http://www.hotelsthailand.com/

19 4. เว็บไซต์เพื่อการค้นหา (Search Engine) http://www.sanook.com/ http://www.google.co.th/

20 ขนาดของหน้า โฮมเพจ

21

22

23 ทำอย่างไรให้ โฮมเพจดูดี

24 1. เลือกใช้สีให้เหมาะสม 2. มีความเป็นเอกลักษณ์ 3. ต้องสามารถใช้งานได้ อย่างเหมาะสม 4. สามารถแสดงผลได้อย่าง รวดเร็ว

25 1. เลือกใช้สีให้ เหมาะสม สีแต่ละสีมีผล ต่ออารมณ์และ ความรู้สึกกับผู้ ที่เข้ามาชม

26 Color Chart

27 โทนสีเดียว : สีฟ้า เป็นสีของ ท้องฟ้า น้ำ ทำ ให้รู้สึกสบาย ใจ นุ่มนวล อบอุ่น มีสีฟ้าหลาย โทน ให้ ความรู้สึก ต่างๆกัน

28

29 สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกขึง ขัง จริงจัง น่าเชื่อถือ เป็น การเป็นงาน ปลอดภัย หรูหรา มีระดับ มีราคา สีน้ำเงินระดับ ต่างๆ ให้ ความรู้สึก แตกต่างกัน

30

31 สีเขียว ให้ความรู้สึกเป็น อิสระ สดชื่น เย็น สบาย สีเขียวระดับต่างๆ ให้ความรู้สึก แตกต่างกัน

32

33 สีแดง ให้ความรู้สึก ร้อนแรง มี พลัง สีแดงระดับ ต่างๆ ให้ ความรู้สึก แตกต่างกัน

34

35 สีส้ม - เหลือง ให้อารมณ์ สดใส ตื่นตัว ดึงดูด เป็นสี ของอาหาร อาจ กระตุ้นให้รู้สึก หิว สีเหลืองส้ม ระดับต่างๆ ให้ ความรู้สึก แตกต่างกัน

36

37 โทนสีเดียว : สีเทา - ขาว สีเทาให้ ความรู้สึก สุขุม สงบ มั่นคง อาจ ทำให้รู้สึก หม่นหมอง หรือ เศร้า สีขาว ให้ ความรู้สึกสะอาด บริสุทธิ์ สีขาว - เทาหลาย โทน ให้ ความรู้สึก ต่างๆกัน

38

39 2. มีความเป็น เอกลักษณ์ ใช้สีฟอนต์และ ภาพประกอบที่มีความ คล้ายคลึงกันในทุกๆ หน้า ของเว็บไซต์ ควรมีจุดสนใจอื่นๆ เป็น ส่วนประกอบด้วย เช่น โล โก้ เป็นต้น

40 เมนูบทความ น่าสนใจ เมนูกฎหมาย เกี่ยวกับการ ป้องกันควบคุม โรค

41 3. ต้องสามารถใช้งานได้ อย่างเหมาะสม เว็บที่ซับซ้อน ทำ ให้ผู้ใช้บริการไม่ อยากกลับมาใช้อีก

42 4. สามารถแสดงผลได้อย่าง รวดเร็ว การแสดงผลที่รวดเร็วทำ ให้เว็บไซต์ไม่น่าเบื่อ ยิ่งมีภาพประกอบมาก เวลาในการแสดงผลก็จะ ยิ่งมาก

43 พฤติกรรมผู้ใช้เว็บ 85% ของผู้ใช้จะไม่อ่าน ข้อความจนจบ 10% ของผู้ใช้ ไม่เคยเลื่อน scroll bar เพื่อดูส่วนล่าง ของจอ ผู้ใช้ไม่ทนต่อการรอดาวน์ โหลดหน้า ที่นานเกินไป ผู้ใช้ชอบให้จัดหาตัวเลือก, navigation ที่ชัดเจน แต่ มักจะไม่ค่อยใช้กันนัก ที่มา : เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย http://pioneer.netserv.chula.ac.th http://pioneer.netserv.chula.ac.th

44 “ วันนี้คุณเข้าไปดู เว็บไซต์ของสำนักของ เราบ้างหรือยัง ?”


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ อะไรคือโฮมเพจ อะไร คือเว็บไซต์ เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง เราสามารถสร้าง โฮมเพจด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google