งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่าง ระบาดวิทยา และ SRRT งานระบาดวิทยาเป็นหลักให้กับ SRRT แต่งานระบาดวิทยาทั้งหมดไม่ใช่ SRRT ทั้งหมด นพ. ยุทธพงษ์ ศรีมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่าง ระบาดวิทยา และ SRRT งานระบาดวิทยาเป็นหลักให้กับ SRRT แต่งานระบาดวิทยาทั้งหมดไม่ใช่ SRRT ทั้งหมด นพ. ยุทธพงษ์ ศรีมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่าง ระบาดวิทยา และ SRRT งานระบาดวิทยาเป็นหลักให้กับ SRRT แต่งานระบาดวิทยาทั้งหมดไม่ใช่ SRRT ทั้งหมด นพ. ยุทธพงษ์ ศรีมงคล

2 SRRT ประสิทธิภาพที่สำคัญ ๔ ประการ ของทีม SRRT มีความเป็นทีมชัดเจน มีความพร้อมในการทำงาน มีความตามมาตรฐานในการ ทำงาน มีผลงานที่มีคุณภาพ

3 SRRT เสมือนการพัฒนาการทำงานด้าน ป้องกันของระบาด และ ระบาดวิทยาเป็นการเพื่อพลังให้กับ ทีม SRRT

4 Surveillance Rapid Response Team

5

6 SRRT เป็นกลไกในการ จัดการโรค และภัยสุขภาพที่เร่งด่วน / ฉุกเฉิน ผู้บริหารหน่วยงาน งานระบาดวิทยา ( เฝ้าระวัง + สอบสวนโรค ) งานควบคุมโรค (Control + Containment) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาพยาบาล งานสุขศึกษาฯ งานอื่น ๆ งานชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ S R T

7 ด้านความ สามารถการ ปฏิบัติงาน SRRT ( ด้านวิชาการ ) หัวหน้าทีมหรือแกนหลักของทีมอย่าง น้อย 1 คน ได้รับการฝึกอบรมด้านปฏิบัติการ หรือมีประสบการณ์ที่แสดงถึงความชำนาญ ด้านปฏิบัติการภาคสนาม สมาชิกทีมร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ หรือ สัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมการระบาด ในระยะเวลา 3 ปี ( การอบรมที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ตามเนื้อหาเทียบเท่าหลักสูตรระบาดวิทยา ก่อนปฏิบัติการของสำนักระบาดวิทยา )

8 สมรรถนะหลักของทีม SRRT ตาม IHR2005 ทีมท้องถิ่น ตรวจจับเหตุการณ์ รายงานข้อมูลเบื้องต้นที่ จำเป็น ควบคุมโรคขั้นต้น ทันที การเฝ้าระวัง คือ สิ่งสำคัญที่สุด ?????? รู้ไว ควบคุมไว ไม่ง่ายอย่างที่คิด ถ้า ทำผิดหลักวิชาการ ระบาดวิทยาช่วย ได้แน่นอน

9


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่าง ระบาดวิทยา และ SRRT งานระบาดวิทยาเป็นหลักให้กับ SRRT แต่งานระบาดวิทยาทั้งหมดไม่ใช่ SRRT ทั้งหมด นพ. ยุทธพงษ์ ศรีมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google