งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength

2 Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength Male Female

3 ตารางที่ 1 อัตราตายด้วย CHD ในเพศชาย 55-64 จำแนก ตามปริมาณการดื่มกาแฟ การดื่มกาแฟ ( ถ้วย / แก้ว ต่อวัน ) อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 คน ต่อปี ) 06 1-58 6+12

4 ตารางที่ 2 อัตราตายด้วย CHD ในเพศชาย 55-64 จำแนก ตามปริมาณการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ ( ซอง ต่อวัน ) อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 คน ต่อปี ) 04 1-210 3+15

5 ตารางที่ 3 อัตราตายด้วย CHD ในเพศชาย 55-64 จำแนก ตาม การดื่มกาแฟ และการสูบบุหรี่ การดื่มกาแฟ ( ถ้วย / แก้ว ต่อ วัน ) อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 คน ต่อปี ) การสูบบุหรี่ ( ซอง ต่อวัน ) 01-23+ ทั้งหมด 049156 1-5610138 6+591612 ทั้งหมด 41015

6 ตารางที่ 4 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งช่องปาก จำแนกตามปริมาณการดื่มกาแฟ 9060 200250 case control coffee No coffee 290310 600 450 150 OR = 1.88

7 ตารางที่ 4 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งช่องปาก จำแนกตาม ปริมาณการดื่มกาแฟ และการสูบบุหรี่ 1020 100200 case control coffeeNo coffee 110220 330 30 300 OR = 1.00 กลุ่มไม่สูบบุหรี่ 8040 10050 case control coffeeNo coffee 10090 270 120 150 OR = 1.00 กลุ่มสูบบุหรี่

8


ดาวน์โหลด ppt Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google