งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength

2 Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength Male Female

3 ตารางที่ 1 อัตราตายด้วย CHD ในเพศชาย จำแนก ตามปริมาณการดื่มกาแฟ การดื่มกาแฟ ( ถ้วย / แก้ว ต่อวัน ) อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 คน ต่อปี )

4 ตารางที่ 2 อัตราตายด้วย CHD ในเพศชาย จำแนก ตามปริมาณการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ ( ซอง ต่อวัน ) อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 คน ต่อปี )

5 ตารางที่ 3 อัตราตายด้วย CHD ในเพศชาย จำแนก ตาม การดื่มกาแฟ และการสูบบุหรี่ การดื่มกาแฟ ( ถ้วย / แก้ว ต่อ วัน ) อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 คน ต่อปี ) การสูบบุหรี่ ( ซอง ต่อวัน ) ทั้งหมด ทั้งหมด 41015

6 ตารางที่ 4 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งช่องปาก จำแนกตามปริมาณการดื่มกาแฟ case control coffee No coffee OR = 1.88

7 ตารางที่ 4 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งช่องปาก จำแนกตาม ปริมาณการดื่มกาแฟ และการสูบบุหรี่ case control coffeeNo coffee OR = 1.00 กลุ่มไม่สูบบุหรี่ case control coffeeNo coffee OR = 1.00 กลุ่มสูบบุหรี่

8


ดาวน์โหลด ppt Degree of coronary atherosclerosis Hand grid strength.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google