งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re- Emerging Disease) นำเสนอโดย วิภาวี ธรรมจำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re- Emerging Disease) นำเสนอโดย วิภาวี ธรรมจำรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re- Emerging Disease) นำเสนอโดย วิภาวี ธรรมจำรัส

2 เนื้อหา 1. ความหมาย 2. โรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ 3. ขั้นตอนการล้างมือ

3 ความหมาย โรคอุบัติใหม่ : โรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่ ปรากฏมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในช่วงประมาณ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา หรือ โรคติดต่อที่มีแนวโน้ม จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โรคอุบัติซ้ำ : โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ ระบาดในอดีตและสงบไปแล้ว เป็นเวลานานหลายปี แต่กลับมาระบาดขึ้นอีก

4 โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคไข้หวัดนก (Avain Influenza) โรคซาร์ (SARS) โรคเอดส์ (AIDS) โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningoccal Meningitis) ฯลฯ

5 โรคซาร์ (SARS) SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) เป็นโรคที่เกิดจาก ไวรัสพันธุ์ใหม่ ที่มาจากตระกูล “coronavirus” อาการ ไข้สูง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดศีรษะมาก หนาวสั่น เจ็บคอ ไอแห้งๆ

6 โรคซาร์ (SARS) การป้องกัน การหลีกเลี่ยงไม่ไปในประเทศที่มี การระบาดของโรค การรักษาสุขภาพ และอนามัยส่วนบุคคล ไม่คลุกคลีใกล้ชิด กับผู้ที่มีอาการของโรค สำหรับผู้ป่วย ควรใช้หน้ากากอนามัยปิด จมูก ปิดปาก เพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น

7 โรคเอดส์ (AIDS) AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) เชื้อไวรัส HIV โรคเอดส์มี 2 ระยะ คือ ระยะไม่ปรากฏอาการ ระยะที่มีอาการ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ - ระยะเริ่มปรากฏอาการ - ระยะโรคเอดส์

8 โรคเอดส์ (AIDS) ต่อ การป้องกัน รักเดียวใจเดียว ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ขอรับบริการปรึกษาเรื่อง โรคเอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อน ตั้งครรภ์ทุกครั้ง ไม่ดื่มเหล้าและงดใช้สาร เสพติดทุกชนิด ไม่ใช้ของมีคมร่วมกัน การรักษา ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาป้องกันโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาสหากผู้ป่วย เอดส์มีภูมิต้านทาน ลดลงมาก การออกกำลังกาย การปฏิบัติสมาธิ

9 โรคเอดส์ (AIDS) ต่อ แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ

10 โรคเอดส์ (AIDS) ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ

11 โรคมือเท้าปาก Hand, Foot, Mouth Disease โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอ โรไวรัสหลายชนิด อาการ มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย มีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทาน อาหาร จะพบตุ่มหรือผื่น

12 โรคมือเท้าปาก Hand, Foot, Mouth Disease

13 การป้องกัน รักษาสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้ สิ่งของร่วมกัน หมั่นดูแลรักษา สุขลักษณะของ สถานที่และอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่ เสมอ การรักษา ให้ยาตามอาการ เช็ดตัวเพื่อลดไข้ รับประทานอาหาร อ่อนๆ นอนพักผ่อนมากๆ

14 โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis) โรคไข้กาฬหลังแอ่น คือโรคที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อมีได้ 2 ลักษณะคือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ meningitis โลหิตเป็นพิษ meningococcemia

15 อาการ 1. มีไข้สูงทันที ปวดศีรษะมาก 2. อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน 3. เจ็บคอ คอแข็ง 4. ปวดเมื่อยกล้มเนื้อ ปวดข้อ 5. มีผื่นเลือดออกใต้ผิวหนัง โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)

16

17 การป้องกัน 1. ให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ 2. พิจารณาการใช้ วัคซีนป้องกันโรค 3. ให้ยาฆ่าเชื้อแก่ผู้ สัมผัสที่ใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยทันที 4. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ จะเดินทางไปใน ประเทศที่มีการ ระบาด การรักษา ในรายที่สงสัยควรรีบ ให้ การรักษาโดยเร็วไม่ควร รอ จนเกิดผื่น ยาที่ใช้คือ penicillin

18 ขั้นตอนการล้าง มือ วิธีการล้างมือให้สะอาด มี 5 ขั้นตอน 1. ฝ่ามือ เมื่อถูหรือกดสบู่ให้ มือมีฟองแล้ว เราควรถูฝ่ามือทั้งสองด้าน ประมาณ 10 ครั้ง 2. ง่ามนิ้ว กางนิ้ว และคว่ำฝ่า มือลงใช้นิ้วมือถู ตามง่ามนิ้วของแต่ละข้าง สลับ ด้านกัน ข้างละ 10 ครั้ง

19 ขั้นตอนการล้าง มือ ( ต่อ ) 3. ง่ามนิ้วโป้ง ถูไป 4 นิ้วแล้ว แต่ยัง เหลืออีก 1 นิ้ว คือนิ้วโป้ง ให้กำ มืออีก ข้างรอบนิ้วโป้ง แล้วหมุนไป หมุนมา ข้างละ 10 รอบ 4. เล็บ ขึ้นตอนทำความสะอาด เล็บนี้ ทำได้โดย ใช้เล็บถูกับฝ่ามืออีกข้าง ทำ สลับกันไปข้างละ 10 ครั้ง

20 ขั้นตอนการล้าง มือ ( ต่อ ) 5. ข้อมือ กำมือรอบข้อมือ หมุนไป - มา ข้างละ 10 ครั้ง

21 ... กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน... To Be Continue


ดาวน์โหลด ppt โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re- Emerging Disease) นำเสนอโดย วิภาวี ธรรมจำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google