งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re-Emerging Disease)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re-Emerging Disease)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re-Emerging Disease)
นำเสนอโดย วิภาวี ธรรมจำรัส

2 ความหมาย โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ 3. ขั้นตอนการล้างมือ
เนื้อหา ความหมาย โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ 3. ขั้นตอนการล้างมือ

3 ความหมาย โรคอุบัติใหม่: โรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่ปรากฏมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในช่วงประมาณ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา หรือโรคติดต่อที่มีแนวโน้ม จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โรคอุบัติซ้ำ: โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปแล้ว เป็นเวลานานหลายปี แต่กลับมาระบาดขึ้นอีก

4 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
โรคไข้หวัดนก (Avain Influenza) โรคซาร์ (SARS) โรคเอดส์ (AIDS) โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningoccal Meningitis) ฯลฯ

5 โรคซาร์ (SARS) SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) เป็นโรคที่เกิดจาก ไวรัสพันธุ์ใหม่ ที่มาจากตระกูล “coronavirus” อาการ ไข้สูง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดศีรษะมาก หนาวสั่น เจ็บคอ ไอแห้งๆ

6 โรคซาร์ (SARS) การป้องกัน การหลีกเลี่ยงไม่ไปในประเทศที่มี
การระบาดของโรค การรักษาสุขภาพ และอนามัยส่วนบุคคล ไม่คลุกคลีใกล้ชิด กับผู้ที่มีอาการของโรค สำหรับผู้ป่วย ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูก ปิดปาก เพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น

7 โรคเอดส์ (AIDS) AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) เชื้อไวรัส HIV โรคเอดส์มี 2 ระยะ คือ ระยะไม่ปรากฏอาการ ระยะที่มีอาการ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ - ระยะเริ่มปรากฏอาการ - ระยะโรคเอดส์

8 โรคเอดส์ (AIDS) ต่อ การป้องกัน การรักษา รักเดียวใจเดียว
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์   ขอรับบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อนตั้งครรภ์ทุกครั้ง ไม่ดื่มเหล้าและงดใช้สารเสพติดทุกชนิด  ไม่ใช้ของมีคมร่วมกัน การรักษา ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสหากผู้ป่วยเอดส์มีภูมิต้านทานลดลงมาก การออกกำลังกาย การปฏิบัติสมาธิ

9 โรคเอดส์ (AIDS) ต่อ แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ

10 โรคเอดส์ (AIDS) ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ

11 โรคมือเท้าปาก Hand, Foot, Mouth Disease
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด อาการ มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย มีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร จะพบตุ่มหรือผื่น

12 โรคมือเท้าปาก Hand, Foot, Mouth Disease

13 โรคมือเท้าปาก Hand, Foot, Mouth Disease
การรักษา ให้ยาตามอาการ เช็ดตัวเพื่อลดไข้ รับประทานอาหารอ่อนๆ นอนพักผ่อนมากๆ การป้องกัน รักษาสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ

14 โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
โรคไข้กาฬหลังแอ่น คือโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อมีได้ 2 ลักษณะคือ • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ meningitis • โลหิตเป็นพิษ meningococcemia

15 โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
อาการ มีไข้สูงทันที  ปวดศีรษะมาก  อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน เจ็บคอ  คอแข็ง   ปวดเมื่อยกล้มเนื้อ   ปวดข้อ มีผื่นเลือดออกใต้ผิวหนัง

16 โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)

17 โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
การป้องกัน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ พิจารณาการใช้วัคซีนป้องกันโรค ให้ยาฆ่าเชื้อแก่ผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทันที ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาด การรักษา ในรายที่สงสัยควรรีบให้ การรักษาโดยเร็วไม่ควรรอ จนเกิดผื่น ยาที่ใช้คือ penicillin

18 ขั้นตอนการล้างมือ วิธีการล้างมือให้สะอาด มี 5 ขั้นตอน
1. ฝ่ามือ เมื่อถูหรือกดสบู่ให้มือมีฟองแล้ว เราควรถูฝ่ามือทั้งสองด้านประมาณ 10 ครั้ง 2. ง่ามนิ้ว กางนิ้ว และคว่ำฝ่ามือลงใช้นิ้วมือถู ตามง่ามนิ้วของแต่ละข้าง สลับด้านกัน ข้างละ 10 ครั้ง

19 ขั้นตอนการล้างมือ (ต่อ)
3. ง่ามนิ้วโป้ง ถูไป 4 นิ้วแล้ว แต่ยัง เหลืออีก 1 นิ้ว คือนิ้วโป้ง ให้กำมืออีก ข้างรอบนิ้วโป้ง แล้วหมุนไป หมุนมา ข้างละ 10 รอบ 4. เล็บ ขึ้นตอนทำความสะอาดเล็บนี้ ทำได้โดย ใช้เล็บถูกับฝ่ามืออีกข้าง ทำสลับกันไปข้างละ 10 ครั้ง

20 ขั้นตอนการล้างมือ (ต่อ)
5. ข้อมือ กำมือรอบข้อมือ หมุนไป-มา ข้างละ 10 ครั้ง

21 ...กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน...
To Be Continue ...กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน...


ดาวน์โหลด ppt โรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ (Emerging Disease – Re-Emerging Disease)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google