งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์สาธารณภัยกับการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์สาธารณภัยกับการบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์สาธารณภัยกับการบริหารจัดการ
การประชุมวิชาการ “บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย” จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 เมื่อมี “สาธารณภัย” เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องทำเป็นเรื่องแรก คือ ช่วยชีวิต เรื่องที่สองคือ ปัจจัยสี่

3 การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ ไม่สามารถใช้วิธีปกติธรรมดา และหัวใจสำคัญคือ อาสาสมัคร

4 การวางระบบการบริหารจัดการในสถานการณ์สาธารณภัย ต้องใส่แฟคเตอร์ ความตื่นตระหนกของคน ลงไประบบ

5 บทเรียนศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พึ่งตนเอง – ไม่รอรัฐบาล – บริหารแนวนอน

6 ประเทศไทย ทำไมยิ่งพัฒนา ปัญหายิ่งมาก ?
ปัญหาน้ำท่วมใหญ่เป็น ภัยธรรมชาติ หรือเกิดจาก คน ? ประเทศไทย ทำไมยิ่งพัฒนา ปัญหายิ่งมาก ?

7 น้ำท่วมใหญ่ เพราะโลกร้อน – โลกร้อนเพราะใคร?

8 โลกร้อนเพราะใคร? ขยะมาจากไหน?
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตของเรา ผลิตขยะวันละ ๑๐ ตัน!

9 ปัญหาในสังคมของเราเกิดจาก อะไร หรือ ใคร?
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ณ หน่วยงานแห่งหนึ่งใน มธ. เวลา ๙ โมงเช้า สถานที่เดียวกัน เวลา ๑๑ โมง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์สาธารณภัยกับการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google