งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์สาธารณภัยกับ การบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ “ บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย ” จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วันที่ ๑๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์สาธารณภัยกับ การบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ “ บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย ” จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วันที่ ๑๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์สาธารณภัยกับ การบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ “ บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย ” จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 เมื่อมี “ สาธารณภัย ” เกิดขึ้น สิ่งที่ต้อง ทำเป็นเรื่องแรก คือ ช่วยชีวิต เรื่องที่สองคือ ปัจจัยสี่

3 การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ ไม่ สามารถใช้วิธีปกติธรรมดา และหัวใจสำคัญ คือ อาสาสมัคร

4 การวางระบบการบริหารจัดการใน สถานการณ์สาธารณภัย ต้องใส่แฟคเตอร์ ความตื่นตระหนกของคน ลงไประบบ

5 บทเรียนศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พึ่งตนเอง – ไม่รอรัฐบาล – บริหารแนวนอน

6 ประเทศไทย ทำไมยิ่งพัฒนา ปัญหา ยิ่งมาก ? ปัญหาน้ำท่วมใหญ่เป็น ภัยธรรมชาติ หรือเกิดจาก คน ?

7 น้ำท่วมใหญ่ เพราะโลกร้อน – โลก ร้อนเพราะใคร ?

8 โลกร้อนเพราะใคร ? ขยะมาจาก ไหน ? มหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ศูนย์ รังสิตของเรา ผลิตขยะวันละ ๑๐ ตัน !

9 ปัญหาในสังคมของเราเกิดจาก อะไร หรือ ใคร ? ที่อ่าน หนังสือพิมพ์ ณ หน่วยงานแห่ง หนึ่งใน มธ. เวลา ๙ โมง เช้า สถานที่ เดียวกัน เวลา ๑๑ โมง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์สาธารณภัยกับ การบริหารจัดการ การประชุมวิชาการ “ บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย ” จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วันที่ ๑๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google