งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำ ให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำ ให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำ ให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความ เสี่ยงทางการทหาร และความเป็นไปได้ ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือ นิวเคลียร์ การถูกทำลายล้าง ศูนย์ คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจทำให้เกิดปัญหาทางการรบ

2 และในยุคนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ มีหลากหลายมากมายหลายแบบทำ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมกันได้ จึงมี แนวความคิด ในการวิจัยระบบที่ สามารถ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบที่ แตกต่างกันได้ ระบบที่แตกต่างกันได้ ตลอดจนสามารถรับส่งข้อมูลระหว่าง กัน ได้อย่างไม่ผิดพลาด แม้ว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่อง หรือสายรับส่งสัญญาณ เสียหายหรือ ถูกทำลาย

3 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้ ให้ทุนที่มีชื่อว่า DARPA ภายใต้การ ควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ได้ ทำการทดลอง ระบบเครือข่ายที่มีชื่อว่า DARPA Network และต่อมาได้กลาย สภาพเป็น ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) และต่อได้มาพัฒนาเป็น INTERNET

4 ในที่สุด การเริ่มต้นของเครือข่ายนี้ เริ่ม ในเดือน ธันวาคม 2512 จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ - มหาวิทยาลัยยูทาห์ - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบา บารา - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจ ลิส - สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด

5 และขยายต่อไปเรื่อยๆ เป็น 50 จุด ในปี พ. ศ. 2515 จนเป็นหลายล้าน แห่งทั่วโลกทีเดียว งานหลักของ เครือข่ายนี้ คือ การค้นคว้าและวิจัยทาง ทหาร ซึ่งอาศัยมาตรฐานการรับส่ง ข้อมูลเดียวกัน ที่เรียกว่า Network Control Protocol (NCP) ทำหน้าที่ ควบคุมการรับส่งข้อมูล การตรวจสอบ ความผิดพลาดในการส่งข้อมูล และ ตัวกลางที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องเข้าด้วยกัน

6 และมาตรฐานนี้ก็มีจุดอ่อนในการขยาย ระบบ จนต้องมีการพัฒนามาตรฐานใหม่ พ. ศ. 2525 ได้มีมาตรฐานใหม่ออกมา คือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) อันเป็นก้าวสำคัญของ อินเตอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานนี้ทำให้ คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน สามารถรับส่ง ข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ เปรียบเสมือน เป็นหัวใจของอินเตอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ จาก ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ในยุค นั้น ไม่สามารถตอบสนองการสื่อสารได้

7 เว็บเพจ (Web Page) คือ หน้าพื้นที่ สำหรับแสดงข้อมูล มีโครงสร้างหลัก เป็นภาษา HTML เว็บไซต์ (Web Site) ประกอบด้วยเว็บ เพจหลาย ๆ เว็บเพจรวมเข้าด้วยกัน อาจจะมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึง ข้อมูลได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสำหรับเว็บเพจที่เป็นหน้าแรกของ เว็บไซต์ เราจะเรียกว่า โฮมเพจ (Homepage)

8 Static : หรือ Web 1.0 เป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีการ ติดต่อกับ Database และไม่สามารถเก็บข้อมูล ได้ เป็นการนำเสนอเว็บไซต์แบบทางเดียว เหมือนกับการอ่านหนังสือ (Read Only) ซึ่ง สามารถพัฒนาได้ด้วยภาษา HTML หรือ DHTML ซึ่งยุ่งยากต่อในการดูแลและปรับปรุง จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยได้รับ ความนิยม

9 Dynamic : หรือ Web 2.0 เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้ มีการติดต่อกับ Database และเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งเว็บไซต์ ประเภทนี้สามารถพัฒนาได้ด้วย Web Programming (ASP, PHP, ASP.Net, etc.) เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (Backoffice) สำหรับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ให้ สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายผ่านทาง Security Login จากหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน จะต้องมี Username และ Password ส่วนตัว สำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์

10 HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษามาร์กอัปออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจหรือ ข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์สำหรับภาษา SGML ในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ใน ปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่ เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบ หนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่ มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า HTML ยังคงเป็นรูปแบบไฟล์อย่าง หนึ่ง สำหรับ.html และ สำหรับ.htm ที่ใช้ใน ระบบปฏิบัติการที่รองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร


ดาวน์โหลด ppt ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำ ให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google