งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

2 ที่มาของการจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทต่าง ๆ
ทรงคุณวุฒิ K5 ระดับสูง (ระดับ 10) S2 (ระดับ10 – 11 บส) เชี่ยวชาญ ทักษะพิเศษ K4 ระดับสูง ระดับต้น O4 (ระดับ9 ) M2 S1 (ระดับ 8) (ระดับ 9 บส ) (ระดับ 9 บส) ชำนาญการพิเศษ อาวุโส K3 O3 ระดับต้น (ระดับ8 ) M1 (ระดับ 7) (ระดับ8 บก ) ชำนาญการ ชำนาญงาน K2 O2 (ระดับ6 -7 ) (ระดับ5 - 6) ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน K1 O1 (ระดับ3 - 5 ) (ระดับ1 – 4) ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร

3

4 เงื่อนไข ระยะเวลาดำรงตำแหน่งขั้นต่ำและเงินเดือน
ทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 4,630 18,190 10,190 33,540 47,450 59,770 ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 7,940 22,220 14,330 36,020 21,080 50,550 29,900 41,720 66,480 ระดับต้น ระดับสูง 25,390 31,280 64,340 53,690 48,700 อำนวยการ บริหาร ผ่านกระบวนการสอบแข่งขัน ปวช 6ปี/ปวท 5ปี/ปวส 4ปี และง/ด ถึงขั้นต่ำ O2 6 ปี และง/ด ถึง MP ของ O2 ง/ด ถึงขั้นสูงของ O3 48,220 ตรี 6ปี/โท 4ปี/เอก 2ปี และง/ด ถึงขั้นต่ำ K2 4 ปี และง/ด ถึง MP ของ K2 3 ปี และง/ด ถึง MP ของ K3 2 ปี และง/ด ถึง MP ของ K4 6 7 3 4 5 2 1

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google