งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทบทวน กันก่อน..... กระบวนการแปลโปรแกรม C Programming ---- ซอร์สโค้ดกระบวนการแปลโปรแกรมโปรแกรมที่สามารพทำงานได้ โดยไม่ต้องมี source code C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทบทวน กันก่อน..... กระบวนการแปลโปรแกรม C Programming ---- ซอร์สโค้ดกระบวนการแปลโปรแกรมโปรแกรมที่สามารพทำงานได้ โดยไม่ต้องมี source code C-Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทบทวน กันก่อน..... กระบวนการแปลโปรแกรม C Programming ---- ซอร์สโค้ดกระบวนการแปลโปรแกรมโปรแกรมที่สามารพทำงานได้ โดยไม่ต้องมี source code C-Programming

2 บทที่ 2 โครงสร้างภาษา ซี C Programming C-Programmingประกอบด้วย 1. Preprocessor 2. Type declarations 3. Statement 4. Comment 5. Function

3 3 โครงสร้างเบื้องต้นของภาษา C #include // ส่วนนี้เรียกว่า Preprocesser // เป็น ส่วนที่คอมไพเลอร์จะจัดการก่อนที่จะเข้ากระบวนการ คอมไพล์โปรแกรม // มักจะขึ้นต้นด้วย.. (#) #include,#define ฯลฯ // ส่วนของการประกาศตัวแปร แบบ Global ซึ่งอาจจะไม่มีการประกาศ ตัวแปรหากยังไม่มีการใช้งาน main() { // เป็นฟังก์ชั่นเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา ซี ที่ซึ่งจะเริ่มต้น ทำงาน และ ปีกกา เปิด ปิด หมายถึง // การเริ่มต้น และ จบ ฟังก์ชั่น { เริ่มฟังก์ชั่น } จบฟังก์ชั่น }

4 Preprocessor Preprocessor คำสั่งของPreprocessor มี : #include #define if #program #endif #error#ifndef#undef #elif#else#ifdef

5 ถามก่อน ในโปรแกรม Dev C++ #include คืออะไร และเป็นสีอะไร Main คืออะไร และเป็นสีอะไร Printf คืออะไร และเป็นสีอะไร 5 #include Void main() { printf(“== Welcome == \n\n”); printf(“Alert\a\n”); }

6 6 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C \a ส่งเสียง Beep \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t แท็บในแนวนอน \v แท็บในแนวตั้ง \f ขึ้นหน้าใหม่ \r รหัส Return C Programming C-Programming

7 7 2.2 ใส่คำอธิบาย (comment) ลง ในโปรแกรม // สำหรับ 1 บรรทัด /*..*/ สำหรับ 1 หรือมากกกว่า 1 บรรทัด เช่น /* Program by Sasalak Thongkhao sasalak@riska.ac.th */ //include stdio.h for printf command #include C Programming C-Programming คอมเมนท์ ใน Dev C++ เป็นสีอะไร

8 8 2.3 การคำนวณในภาษาซี เครื่องหมายหรือโอเปอเรเตอร์ (Operator) มีดังนี้ + เครื่องหมายบวก (Addition) - เครื่องหมายลบ (Subtraction) * เครื่องหมายคูณ (Multiplication) / เครื่องหมายหาร (Division) % เครื่องหมายหารแบบเอาเศษเป็น คำตอบ (Mod) C Programming C-Programming ลำดับการคำนวณนิพจน์ทาง คณิตศาสตร์ 1. เครื่องหมายที่อยู่หน้าตัวเลข เช่น - 2 2. (...) วงเล็บ 3. *,/ เครื่องหมายคูณและ หาร 4. +,- เครื่องหมายบวกและ ลบ

9 9 2.3 การคำนวณในภาษาซี ตัวอย่าง math1.c #include void main() { Printf(“%d\n”,250+43); } C Programming C-Programming 293 %d เป็นการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มฐานสิบ และแทนที่ลงตรงตำแหน่ง %d

10 10 C Programming C-Programming จงตอบคำถามต่อไปนี้ 5*3+5 7/12+3*2 12.3+2*24/2+3*2

11 11 2.4 นิพจน์การคำนวณ ตัวอย่าง math2.c #include void main() { printf(“A = %d\n”,(10-5)*3+(2+10)/4); } C Programming C-Programming A = 18

12 12 2.4 การคำนวณทศนิยม ใช้ %f (f ย่อมาจาก float) #include void main() { printf(“Area = %f”,0.43*3*4); } C Programming C-Programming Area = 5.160000

13 13 2.4 การคำนวณทศนิยม ตัวอย่าง math4.c #include void main() { printf(“Average = %f\n”,(65.5+15.4+22.0)/3); } C Programming C-Programming Average = 34.300000

14 14 2.5 สรุป ในการคำนวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยมก็ตาม เราสามารถใส่นิพจน์ ให้กับการคำนวณได้ เช่น การใส่วงเล็บเพื่อให้ ลำดับการคำนวณเป็นไปตามที่ต้องการ และ ถ้าคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะ ออกมาเป็นเลขทศนิยมเราจะต้องแสดงค่าโดย ใช้ %f เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง C Programming C-Programming


ดาวน์โหลด ppt 1 ทบทวน กันก่อน..... กระบวนการแปลโปรแกรม C Programming ---- ซอร์สโค้ดกระบวนการแปลโปรแกรมโปรแกรมที่สามารพทำงานได้ โดยไม่ต้องมี source code C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google