งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน กันก่อน .....กระบวนการแปลโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน กันก่อน .....กระบวนการแปลโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน กันก่อน .....กระบวนการแปลโปรแกรม
C-Programming 2013 ทบทวน กันก่อน .....กระบวนการแปลโปรแกรม C Programming ---- ซอร์สโค้ด กระบวนการแปลโปรแกรม โปรแกรมที่สามารพทำงานได้ โดยไม่ต้องมี source code

2 บทที่ 2 โครงสร้างภาษา ซี
C-Programming 2013 บทที่ 2 โครงสร้างภาษา ซี ประกอบด้วย Preprocessor Type declarations Statement Comment Function C Programming

3 โครงสร้างเบื้องต้นของภาษา C
#include <stdio.h> //ส่วนนี้เรียกว่า Preprocesser //เป็นส่วนที่คอมไพเลอร์จะจัดการก่อนที่จะเข้ากระบวนการคอมไพล์โปรแกรม //มักจะขึ้นต้นด้วย.. (#) #include ,#define ฯลฯ //ส่วนของการประกาศตัวแปร แบบ Global ซึ่งอาจจะไม่มีการประกาศตัวแปรหากยังไม่มีการใช้งาน main() { // เป็นฟังก์ชั่นเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา ซี ที่ซึ่งจะเริ่มต้นทำงาน และ ปีกกา เปิด ปิด หมายถึง // การเริ่มต้น และ จบ ฟังก์ชั่น { เริ่มฟังก์ชั่น } จบฟังก์ชั่น }

4 คำสั่งของPreprocessor มี : #include #define if #program #endif
#error #ifndef #undef #elif #else #ifdef

5 ถามก่อน #include<stdio.h> Void main() {
printf(“== Welcome == \n\n”); printf(“Alert\a\n”); } ในโปรแกรม Dev C++ #include คืออะไร และเป็นสีอะไร Main คืออะไร และเป็นสีอะไร Printf คืออะไร และเป็นสีอะไร

6 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C 2013 C-Programming \a ส่งเสียง Beep
\t แท็บในแนวนอน \v แท็บในแนวตั้ง \f ขึ้นหน้าใหม่ \r รหัส Return

7 2.2 ใส่คำอธิบาย(comment)ลงในโปรแกรม
C-Programming 2013 2.2 ใส่คำอธิบาย(comment)ลงในโปรแกรม C Programming // สำหรับ 1 บรรทัด /*..*/ สำหรับ 1 หรือมากกกว่า1 บรรทัด เช่น /* Program by Sasalak Thongkhao */ //include stdio.h for printf command #include<stdio.h> คอมเมนท์ ในDev C++ เป็นสีอะไร

8 C-Programming 2013 2.3 การคำนวณในภาษาซี เครื่องหมายหรือโอเปอเรเตอร์(Operator) มีดังนี้ + เครื่องหมายบวก(Addition) - เครื่องหมายลบ(Subtraction) * เครื่องหมายคูณ(Multiplication) / เครื่องหมายหาร(Division) % เครื่องหมายหารแบบเอาเศษเป็นคำตอบ(Mod) C Programming ลำดับการคำนวณนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายที่อยู่หน้าตัวเลข เช่น -2 (...) วงเล็บ *,/ เครื่องหมายคูณและหาร +,- เครื่องหมายบวกและลบ

9 2.3 การคำนวณในภาษาซี 2013 C-Programming ตัวอย่าง math1.c
#include<stdio.h> void main() { Printf(“%d\n”,250+43); } %d เป็นการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มฐานสิบ และแทนที่ลงตรงตำแหน่ง %d 293

10 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 5*3+5 7/12+3*2 12.3+2*2 4/2+3*2 2013 C-Programming

11 2.4 นิพจน์การคำนวณ 2013 ตัวอย่าง math2.c #include<stdio.h>
C-Programming 2013 2.4 นิพจน์การคำนวณ C Programming ตัวอย่าง math2.c #include<stdio.h> void main() { printf(“A = %d\n”,(10-5)*3+(2+10)/4); } A = 18

12 2.4 การคำนวณทศนิยม 2013 ใช้ %f (f ย่อมาจาก float)
C-Programming 2013 2.4 การคำนวณทศนิยม C Programming ใช้ %f (f ย่อมาจาก float) #include<stdio.h> void main() { printf(“Area = %f”,0.43*3*4); } Area =

13 2.4 การคำนวณทศนิยม 2013 C-Programming ตัวอย่าง math4.c
#include<stdio.h> void main() { printf(“Average = %f\n”,( )/3); } Average =

14 C-Programming 2013 2.5 สรุป C Programming ในการคำนวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็มหรือเลขทศนิยมก็ตาม เราสามารถใส่นิพจน์ให้กับการคำนวณได้ เช่น การใส่วงเล็บเพื่อให้ลำดับการคำนวณเป็นไปตามที่ต้องการ และถ้าคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะออกมาเป็นเลขทศนิยมเราจะต้องแสดงค่าโดยใช้ %f เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน กันก่อน .....กระบวนการแปลโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google