งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารประกอบ

2 สารประกอบ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นโมเลกุล
โมเลกุลเป็นอนุภาคที่เกิดจากอะตอมของธาตุมารวมตัวกันด้วยสัดส่วนคงที่ และสามารถแสดงสมบัติเฉพาะของสารนั้นได้

3 สารประกอบ โมเลกุลของน้ำ เกิดจากธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอมรวมกับออกซิเจน 1 อะตอม มีสูตรโมเลกุล H2O

4 สารประกอบ โมเลกุลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เกิดจากธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอมรวมกับออกซิเจน 2 อะตอม มีสูตรโมเลกุล H2O2 ใช้เป็นส่วนประกอบในยาฆ่าเชื้อโรคในน้ำยาล้างแผล

5 สารประกอบ มีเทน มีสูตรเคมี CH4 มีเทน 1 โมเลกุล ประกอบด้วย
มีเทนเป็นสารประกอบที่เป็นส่วนผสมของแก๊สชีวภาพ

6 สารประกอบ กรดซัลฟิวริก มีสูตรเคมี H2SO4
กรดซัลฟิวริก 1 โมเลกุล ประกอบด้วย H 2 อะตอม S 1 อะตอม และ O 4 อะตอม

7 สารประกอบ สารประกอบเกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาทำปฏิกิริยาเคมีกัน จึงมีสมบัติแตกต่างจากธาตุองค์ประกอบ สารประกอบมีมากมายหลายล้านชนิด ทั้งในธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้นมา

8 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างธาตุกับสารประกอบ
ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียว ประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มารวมกันด้วยอัตราส่วนคงที่ ไม่สามารถแยกสลายให้เล็กลงด้วยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้เป็นอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบด้วยวิธีการทางเคมี

9 สารประกอบ สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต์


ดาวน์โหลด ppt สารประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google