งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารประกอบ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย อนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นโมเลกุล  โมเลกุลเป็นอนุภาคที่เกิดจาก อะตอมของธาตุมารวมตัวกัน ด้วยสัดส่วนคงที่ และสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารประกอบ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย อนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นโมเลกุล  โมเลกุลเป็นอนุภาคที่เกิดจาก อะตอมของธาตุมารวมตัวกัน ด้วยสัดส่วนคงที่ และสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารประกอบ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย อนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นโมเลกุล  โมเลกุลเป็นอนุภาคที่เกิดจาก อะตอมของธาตุมารวมตัวกัน ด้วยสัดส่วนคงที่ และสามารถ แสดงสมบัติเฉพาะของสารนั้น ได้

3 สารประกอบ  โมเลกุลของน้ำ เกิดจากธาตุ ไฮโดรเจน 2 อะตอมรวมกับ ออกซิเจน 1 อะตอม  มีสูตรโมเลกุล H 2 O

4 สารประกอบ  โมเลกุลของ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เกิด จากธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอมรวม กับออกซิเจน 2 อะตอม  มีสูตรโมเลกุล H 2 O 2  ใช้เป็นส่วนประกอบในยาฆ่าเชื้อ โรคในน้ำยาล้างแผล

5 สารประกอบ  มีเทน มีสูตรเคมี CH 4  มีเทน 1 โมเลกุล ประกอบด้วย C 1 อะตอม และ H 4 อะตอม  มีเทนเป็นสารประกอบที่ เป็นส่วนผสมของแก๊ส ชีวภาพ

6 สารประกอบ  กรดซัลฟิวริก มีสูตรเคมี H 2 SO 4  กรดซัลฟิวริก 1 โมเลกุล ประกอบด้วย H 2 อะตอม S 1 อะตอม และ O 4 อะตอม

7 สารประกอบ  สารประกอบเกิดจากธาตุ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาทำ ปฏิกิริยาเคมีกัน จึงมีสมบัติ แตกต่างจากธาตุองค์ประกอบ  สารประกอบมีมากมายหลาย ล้านชนิด ทั้งในธรรมชาติและ ที่สังเคราะห์ขึ้นมา

8 เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ระหว่างธาตุกับ สารประกอบ ธาตุสารประกอบ ประกอบด้วย อะตอมชนิดเดียว ประกอบด้วยอะตอม ต่างชนิดกันตั้งแต่ สองชนิดขึ้นไป มา รวมกันด้วย อัตราส่วนคงที่ ไม่สามารถ แยกสลายให้เล็ก ลงด้วยวิธีการทาง เคมี สามารถแยกสลาย ให้เป็นอะตอมของ ธาตุที่เป็น องค์ประกอบด้วย วิธีการทางเคมี

9 สารประกอบ สารประกอบไอ ออนิก สารประกอบ โคเวเลนต์


ดาวน์โหลด ppt สารประกอบ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย อนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นโมเลกุล  โมเลกุลเป็นอนุภาคที่เกิดจาก อะตอมของธาตุมารวมตัวกัน ด้วยสัดส่วนคงที่ และสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google