งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนความสุขของ ผู้สูงอายุ สุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ / ครอบครัว ธรรมะ / ศาสนา / การอยู่อย่าง มีความหมาย รู้สึกมีคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนความสุขของ ผู้สูงอายุ สุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ / ครอบครัว ธรรมะ / ศาสนา / การอยู่อย่าง มีความหมาย รู้สึกมีคุณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนความสุขของ ผู้สูงอายุ สุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ / ครอบครัว ธรรมะ / ศาสนา / การอยู่อย่าง มีความหมาย รู้สึกมีคุณค่า

2 โปรแกรมสร้างสุขผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ปรับ พฤติกรรม สุขภาพ ( รพ. สต.+ เครือข่าย ) กลุ่มช่วยเหลือ กันเอง “ สร้างสุข ” ช่วยเหลือ กลุ่มเสี่ยง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

3 เครื่องมือสร้างสุข ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ “ ถามชีวิต ” “ เซียมซีความสุข ” “ บัญญัติสุข 10 ประการ ”

4

5

6

7 ปรับพฤติกรรม สุขภาพ www.go2change.com คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ (3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ )


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนความสุขของ ผู้สูงอายุ สุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ / ครอบครัว ธรรมะ / ศาสนา / การอยู่อย่าง มีความหมาย รู้สึกมีคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google