งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนความสุขของผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนความสุขของผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนความสุขของผู้สูงอายุ
สุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ / ครอบครัว ธรรมะ / ศาสนา / การอยู่อย่างมีความหมาย รู้สึกมีคุณค่า

2 โปรแกรมสร้างสุขผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
กลุ่มช่วยเหลือกันเอง “สร้างสุข” ปรับพฤติกรรมสุขภาพ (รพ.สต.+เครือข่าย) ช่วยเหลือ กลุ่มเสี่ยง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

3 ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ
เครื่องมือสร้างสุข ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ “ถามชีวิต” “เซียมซีความสุข” “บัญญัติสุข 10 ประการ”

4

5

6

7 ปรับพฤติกรรมสุขภาพ คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ (3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนความสุขของผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google