งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสุขภาพจิต
เอกสารลำดับที่ ๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

2 ประเด็นนำเสนอ 1. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ
เอกสารลำดับที่ ๑ ประเด็นนำเสนอ 1. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 2. การสำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย 2557 กรมสุขภาพจิต 3. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง รพ.จ.พิษณุโลกและ ย้ายศูนย์สุขภาพจิตไปอยู่ที่ เขต2 พิษณุโลก 4. โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์

3 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ เขต 2 ปี 2555-2556
จังหวัด ประชากร จำนวน อัตราต่อแสน ปี 56 อัตราต่อแสนปี55 อุตรดิตถ์ 461,144 31 6.72 12.36 ตาก 529,199 57 10.77 8.14 สุโขทัย 602,657 52 8.63 7.14 พิษณุโลก 855,374 48 5.61 9.09 เพชรบูรณ์ 994,049 90 9.05 9.17 เขต2 ประเทศ 3,442,423 64,621,260 278 3940 8.08 6.10 8.82 6.20

4 -เขต2 จังหวัดเพชรบูรณ์
การสำรวจ สถานการณ์ระดับสติปัญญาและ ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย 2557 กรม สุขภาพจิต -เขตละ 1 จังหวัด -เขต2 จังหวัดเพชรบูรณ์ .

5 -โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกชั่วคราวที่ รพ. วังทอง
ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และการย้ายศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 อยู่ที่ จ. พิษณุโลก โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ทรัพย์ไพรวัลย์ อ. วังทอง จ. พิษณุโลก -โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกชั่วคราวที่ รพ. วังทอง -การย้ายศูนย์ฯ ไปอยู่ที่เขต2 จังหวัดพิษณุโลก

6 โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์
.

7 Thank you จันทร์ศรี


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google