งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.nephrothai.org TRT Registry 2005 TRT Registry Annual Report 2005 TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand www.nephrothai.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.nephrothai.org TRT Registry 2005 TRT Registry Annual Report 2005 TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand www.nephrothai.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 TRT Registry Annual Report 2005 TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand www.nephrothai.org

2 TRT Registry 2005 TRT Subcommittee พ. อ. ถนอม สุภาพรพ. ญ. อัมพร สกุลแสงประภา พ. ท. อำนาจ ชัยประเสริฐน. อ. อนุตตร จิตตินันทน์ พ. ต. ต. เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์น. พ. ทวีชัย ทีป ประสาน ผศ. นพ. พรชัย กิ่งวัฒนกุลนส. สร้อยสอาง สร้าง สมวงษ์ นาง สุชาดา บุญแก้วน. พ. อดิศร วังศิริไพศาล พ. ญ. สุขฤทัย เลขยานนท์ น. ส. ศิวิลัย แช่ม ลำเจียก น. พ. อุดม ไกรฤทธิชัย กรรมการและที่ปรึกษาทางสถิติพ. ท. พจน์ เอมพันธ์ MD, PhD (Epidemio)

3 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Progress of TRT Registry Year Report Number of Centers Participate 93.7% Of 350 Centers

4 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Center Distribution and RRT Services

5 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Distribution of Dialysis Units in Thailand 2005 BKK& Vicinities 42% BKK& Vicinities 42% C 12% C 12% E 7% N 16% N 16% NE 13% S 10% Total 328 Centers

6 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 TRT Registry Expansion of Cooperation 20042005Number increase % increase Total301328278.97 BKK and Vicinities126137118.73 Central3338515.15 East1823527.78 North515211.96 North-East424424.76 South313439.68

7 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Expansion of RRT Services in Thailand Number of Service Units

8 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Thailand RRT Center Capabilities and Ownership in 2005

9 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Number of HD Machines

10 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Local Expansion in Number of HD Machines

11 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Expansion in Number of HD Machines

12 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Average HD Machines / Center by Location in 2005 NB: Average Overall in 2004 = 6.5+5.3

13 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Average HD Machines / Center by Owners in 2005

14 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Cost of HD Reported per Session

15 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Cost of HD (bhts) / Session by Region

16 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Cost of HD (bhts) / Session by Ownership

17 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Cost of HD (bhts) / Session by Center Status

18 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Cost of HD (bhts) / Session by Ownership

19 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Human Resources

20 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Distribution of Nephrologists Total Centers 328 (100%) With Full Time (FT) Nephrologists132 (40.2%) No FT, but reported Part Time (PT) Nephrologists105 (32.0%) No FT or PT Nephrologists,but reported short trained FT HD Physicians 36 (27.7%) No Nephrologist and no FT trained HD Physician 55 (16.8%)

21 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Number of Nephrologists in Centers with Fulltime Nephrologist

22 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Number of Centers Classified by Senior Renal Nurses (SRN) Total328 Centers With Full-time (FT) SRN174 (53%) No FT but reported Part-time SRN 1 (0.3%) No FT and no PT SRN153 (46.6%)

23 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Full-time Registered Senior Nurses

24 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Vascular Surgeon per Center by Region

25 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 CAPD Surgeon per Center by Region

26 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Alived Patients on Dec 31, 2004 HD CAPD KT Total CSMBS 4950 626 730 6306 SSS 1601 8 73 1682 Selfpay & etc 4765 105 739 5609 Total11316 7391542 13597

27 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 New Patients in 2004 HD CAPDKTTotal CSMBS2477 28465 2826 SSS 626 711 644 Selfpay & etc3252 49 1063407 Total6355 340 1826877

28 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Point Prevalence (Dec 31, 2004) Number Reported Reported Center/totalEstimation per M pop Alived HD11316314/35012614 200.22 Alived CAPD 739 51/ 61 739 11.73 Total Dialysis12055314/35013353 211.95 Total KT 1542 37 1542 24.48 Total RRT13597314/35014895 236.43 Population of Thailand = 62,963,581 (December 2004)

29 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Yearly Incidence 2004 Number Reported Reported Center/totalEstimation per M pop HD6355 306 / 3507269 115.38 CAPD 340 51 / 61 340 5.4 Total Dialysis6695 306 / 3507609 120.78 KT*26424 264 4.19 DDKT*12224 122 1.94 LRKT*14224 142 2.25 * Reported from Thailand Transplantation Society 2004

30 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 International Comparison: Where we are …. Prevalence 2002 USRDS Update Yearly Incidence 2002 USRDS Update Thailand (2004) 236 pMp Thailand (2004) 121 pMp

31 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Current Workload per Nephrologist in Thailand

32 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Province with no Full-time Nephrologist Ranked by Population Size

33 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Registry Roles Epidemiologic Information Current Status Trend Feedback Effectiveness and Quality of Services

34 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 Acknowledgement All participated dialysis centers Khun Yaowalak Dumkhum for data collection and processing

35 www.nephrothai.org TRT Registry 2005 TRT Registry Annual Report 2005 TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand www.nephrothai.org


ดาวน์โหลด ppt Www.nephrothai.org TRT Registry 2005 TRT Registry Annual Report 2005 TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand www.nephrothai.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google