งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ( ม. ค.- ธ. ค.) 2551 ( ส. ค.- ธ. ค.) ป่วย ( ราย ) 1,025 52,057 2,494 ตาย ( ราย ) อัตราป่วยต่อแสน อัตราป่วยตาย (%) รายงานผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 11 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช 5 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 3 ราย ระยอง 2 ราย นราธิวาส 2 ราย พัทลุง 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย ตราด 1 ราย

2 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ ปวดข้อยุงลาย จำแนกรายเดือน ปี ( ข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553)

3 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : อัตราป่วยสูงใน 10 จังหวัด แรก ปี 2552 จากข้อมูลรายงาน 506 ณ วันที่ 28 เมษายน 2553 ปี 2552 พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายใน 56 จังหวัด จังหวัดป่วยตาย อัตรา ป่วย อัตรา ตาย อัตรา ป่วยตาย นราธิวาส ภูเก็ต พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ ธานี พังงา นครศรีธรรม ราช ระยอง

4 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : อัตราป่วยสูงใน 10 จังหวัด แรก ปี 2553 จากข้อมูลรายงาน 506 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ( พบ 30 จังหวัด ) จังหวัดป่วยตาย อัตรา ป่วย อัตรา ตาย อัตรา ป่วยตาย พัทลุง นครศรีธรรม ราช สุราษฎร์ ธานี พังงา ระยอง ภูเก็ต ชุมพร นราธิวาส กระบี่ สงขลา


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google