งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม. ค.- ธ. ค.) 2551 ( ส. ค.- ธ. ค.) ป่วย ( ราย ) 1,025 52,057 2,494 ตาย ( ราย ) 0 0 0 อัตราป่วยต่อแสน 1.61 82.03 3.95 อัตราป่วยตาย (%) 0 0 0 รายงานผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 11 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช 5 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 3 ราย ระยอง 2 ราย นราธิวาส 2 ราย พัทลุง 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย ตราด 1 ราย

2 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ ปวดข้อยุงลาย จำแนกรายเดือน ปี 2551 - 2553 ( ข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553)

3 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : อัตราป่วยสูงใน 10 จังหวัด แรก ปี 2552 จากข้อมูลรายงาน 506 ณ วันที่ 28 เมษายน 2553 ปี 2552 พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายใน 56 จังหวัด จังหวัดป่วยตาย อัตรา ป่วย อัตรา ตาย อัตรา ป่วยตาย นราธิวาส 815101125.830.00 ภูเก็ต 336201014.300.00 พัทลุง 39140772.820.00 สงขลา 97970731.200.00 ปัตตานี 45360703.370.00 ยะลา 28650599.460.00 สุราษฎร์ ธานี 47550480.860.00 พังงา 11550460.530.00 นครศรีธรรม ราช 58200384.200.00 ระยอง 19150316.330.00

4 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : อัตราป่วยสูงใน 10 จังหวัด แรก ปี 2553 จากข้อมูลรายงาน 506 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ( พบ 30 จังหวัด ) จังหวัดป่วยตาย อัตรา ป่วย อัตรา ตาย อัตรา ป่วยตาย พัทลุง 210041.360.00 นครศรีธรรม ราช 361023.800.00 สุราษฎร์ ธานี 117011.770.00 พังงา 29011.520.00 ระยอง 5909.640.00 ภูเก็ต 3209.530.00 ชุมพร 3707.590.00 นราธิวาส 4105.630.00 กระบี่ 2305.390.00 สงขลา 4903.650.00


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2553 2552 ( ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google