งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของ เสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของ เสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของ เสียง

2 2 วัตถุประสงค์ 1. ระบุประเภทของอันตรายของ เสียงได้ 2. ระบุกลไกการทำอันตรายต่อ ร่างกายของเสียงได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 3

4 4

5 เครื่องปั๊มโลหะ อุปกรณ์ขุดเจาะถนน เลื่อยสายพาน ห้องคนขับแทรกเตอร์ อุปกรณ์เจาะ เครื่องเชื่อม เครื่องยิงหมุด ห้องหม้อไอน้ำ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 5

6 ช่วงการได้ยินเสียงของ มนุษย์ที่ความถี่ต่างๆ ช่วงอินฟราโซนิก ช่วงออดิโอโซนิก ช่วงอัลตราโซนิก 20 20000 ระดับเสียง ( เดซิเบล ) ความถี่ ( เฮิรตซ์ ) ช่วง ความถี่ ของการ สนทนา 500 2,0001,000 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน พื้นที่ของเสียง ขอบขีดความเจ็บปวด พื้นที่ของเสียง ย่านคำพูด ขอบขีดการได้ยิน 6

7 ปัญหาของเสียงต่อมนุษย์ 1. อันตรายต่อสุขภาพ 2. อันตรายในแง่ความปลอดภัย 3. เกิดความรำคาญ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 7

8 กฎหมายแรงงานกำหนดว่าในการ ทำงาน 8 ชั่วโมง ระดับเสียง ดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ทำงานนั้น ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล เอ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 8 กฎหมายควบคุมเสียงดัง

9 1. การสูญเสียการได้ยินและการ ได้ยินเสียงก้องในหู 2. อันตรายต่อสุขภาพทั่วไป ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 9 อันตรายของเสียงต่อ สุขภาพ

10 ภาพอวัยวะหูและทางเดิน ของเสียง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน หูชั้นนอก หูชั้นกลางหูชั้นใน 10

11 อันตรายต่อการได้ยิน ( ต่อ ) เซลล์ขนภายในหูชั้นในที่เสียหาย จากเสียงดัง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 11

12 ดีวีดี การได้ยินของมนุษย์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 12

13 ผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไป 1. การทำงานของระบบการ ไหลเวียนโลหิต 2. การทำงานของระบบ ประสาท 3. การทำงานของระบบต่อม ไร้ท่อ 4. สมดุลร่างกาย เปลี่ยนแปลง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 13

14 ผลกระทบต่อความปลอดภัย ในการทำงาน  พฤติกรรมบุคคลเปลี่ยนแปลง  รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน / ทำงานผิดพลาด  รบกวนการติดต่อสื่อสาร ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 14

15 อันตรายในแง่สร้างความ รำคาญ  รบกวนการทำงาน  รบกวนการนอนหลับ  กฎหมายเหตุรำคาญจากเสียง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 15

16 การทดสอบความรู้ หลังเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 16


ดาวน์โหลด ppt 1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของ เสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google