งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อันตรายของเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อันตรายของเสียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อันตรายของเสียง
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน เรื่อง อันตรายของเสียง จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
วัตถุประสงค์ 1. ระบุประเภทของอันตรายของเสียงได้ 2. ระบุกลไกการทำอันตรายต่อร่างกายของเสียงได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 3

4 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
เสียงคืออะไร ? ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 4

5 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
ระดับความดังเสียง เครื่องปั๊มโลหะ อุปกรณ์ขุดเจาะถนน เลื่อยสายพาน ห้องคนขับแทรกเตอร์ อุปกรณ์เจาะ เครื่องเชื่อม เครื่องยิงหมุด ห้องหม้อไอน้ำ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 5

6 ช่วงการได้ยินเสียงของมนุษย์ที่ความถี่ต่างๆ
20 20000 ช่วงอินฟราโซนิก ช่วงออดิโอโซนิก ช่วงอัลตราโซนิก ขอบขีดความเจ็บปวด พื้นที่ของเสียง ย่านคำพูด ระดับเสียง (เดซิเบล) ขอบขีดการได้ยิน พื้นที่ของเสียง ความถี่ (เฮิรตซ์) 500 1,000 2,000 ช่วงความถี่ ของการสนทนา ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 6

7 ปัญหาของเสียงต่อมนุษย์
1. อันตรายต่อสุขภาพ 2. อันตรายในแง่ความปลอดภัย 3. เกิดความรำคาญ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 7

8 กฎหมายควบคุมเสียงดัง
กฎหมายแรงงานกำหนดว่าในการทำงาน 8 ชั่วโมง ระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ทำงานนั้น ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล เอ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 8

9 อันตรายของเสียงต่อสุขภาพ
1. การสูญเสียการได้ยินและการได้ยินเสียงก้องในหู 2. อันตรายต่อสุขภาพทั่วไป ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 9

10 ภาพอวัยวะหูและทางเดินของเสียง
หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นใน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 10

11 อันตรายต่อการได้ยิน (ต่อ)
เซลล์ขนภายในหูชั้นในที่เสียหายจากเสียงดัง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 11

12 ดีวีดี การได้ยินของมนุษย์
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 12

13 ผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไป
1. การทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิต 2. การทำงานของระบบประสาท 3. การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ 4. สมดุลร่างกายเปลี่ยนแปลง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 13

14 ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงาน
พฤติกรรมบุคคลเปลี่ยนแปลง รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน/ทำงานผิดพลาด รบกวนการติดต่อสื่อสาร ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 14

15 อันตรายในแง่สร้างความรำคาญ
รบกวนการทำงาน รบกวนการนอนหลับ กฎหมายเหตุรำคาญจากเสียง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 15

16 การทดสอบความรู้หลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 16


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อันตรายของเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google