งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง การสูญเสียการได้ยิน : กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง การสูญเสียการได้ยิน : กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง การสูญเสียการได้ยิน : กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว

2 1. ระบุขั้นตอนการสูญเสียการได้ ยินได้ 2. ระบุช่วงความถี่ของการสนทนา ได้ 3. ระบุปัญหาคุณภาพชีวิตหลังการ สูญเสียการได้ยิน วัตถุประสงค์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 2

3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 3

4 ขั้นตอนการสูญเสียการได้ ยิน 1. มีเสียงดังก้องในหู 2. การสูญเสียมีมากขึ้น แต่ไม่ รู้ตัว 3. สังเกตได้ว่ามีปัญหาการได้ ยิน 4. มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ( พูดคุย ) ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 4

5 ภาพแสดงขั้นตอนการ สูญเสียการได้ยิน -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ความถี่ ( เฮิรตซ์ ) ระดับการได้ยิน ( เดซิเบล เอ ) 125250500100020004000800011000 ขั้นที่ 2 3 4 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 5

6 ภาพแสดงลักษณะการ สูญเสียการได้ยิน -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 ความถี่ ( เฮิรตซ์ ) ระดับการได้ยิน ( เดซิเบล เอ ) 1252505001000200040008000 0 ปี 5 12 ปี 20 ปี ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 6

7  ช่วงความถี่ของการสนทนา คือ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 7 ความถี่ของการสนทนา

8 ช่วงการได้ยินเสียงของ มนุษย์ที่ความถี่ต่างๆ ช่วงอินฟราโซนิก ช่วงออดิโอโซนิก ช่วงอัลตราโซนิก 20 20000 ระดับเสียง ( เดซิเบล ) ความถี่ ( เฮิรตซ์ ) ช่วง ความถี่ ของการ สนทนา 500 2,0001,000 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน ย่านคำพูด พื้นที่ของเสียง ขอบขีดการได้ยิน พื้นที่ของเสียง ขอบขีดความเจ็บปวด 8

9 1. การสูญเสียการได้ยินแบบ ชั่วคราว 2. การสูญเสียการได้ยินแบบ ถาวร ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 9 ประเภทของการสูญเสีย การได้ยิน

10 การสูญเสียการได้ยินชั่ว แบบคราว - เกิดขึ้นภายใน 2 -3 ชั่วโมงแรก ของการสัมผัสเสียง - การได้ยินกลับคืนสู่สภาพเดิม ภายใน 2 – 4 ชั่วโมง หลัง หยุดการสัมผัสเสียง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 10

11 ภาพ Audiogram ที่แสดงการ สูญเสียการได้ยินแบบถาวร ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน ความถี่ ( เฮิรตซ์ ) ก่อน ทำงาน ทำงาน นาน 25 ปี ระดับการได้ยิน ( เดซิ เบล ) 11

12 ดีวีดี ขั้นตอนการสูญเสีย การได้ยิน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 12

13 การทดสอบความรู้ หลังเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 13


ดาวน์โหลด ppt 1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง การสูญเสียการได้ยิน : กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google