งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเปิด ปีกไม้ v อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งาน ซอยไม้ งานอัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเปิด ปีกไม้ v อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งาน ซอยไม้ งานอัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานเปิด ปีกไม้ v อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งาน ซอยไม้ งานอัด น้ำยา ไม้ งาน ไส v v อบ ไม้ เครื่องเลื่อยสายพาน ( การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้ ) เครื่องเลื่อยสายพานซอยไม้ ( การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน ) เครื่องผสมน้ำยา เครื่องปั๊มสูญญากาศ เครื่องปั๊มความดัน ( การได้รับและสัมผัสสารเมี ) หม้อน้ำ ( ความร้อน, ฝุ่นไม้, ระเบิด ) เครื่องไสไม้ 2 หน้า เครื่องไส 4 หน้า ( เสียงดัง, ฝุ่นไม้, การยศาสตร์ ) นำซุงไม้เข้าเครื่องเลื่อยสายพาน เปิดปีกไม้ เพื่อปอกเปลือกไม้และตัดตาไม้ อัดน้ำยาไม้ เพื่อกำจัดหรือป้องกันศัตรูทำลาย เนื้อไม้ และยืดอายุการใช้งานโดยใช้ C.C.A. (Copper Chromium Arsenate) ตัดแผ่นไม้ให้ได้ขนาดที่ลูกค้าต้องการ นำไม้ที่ผ่านการเปิดปีก ตัด ซอย เป็นแผ่น ตามความต้องการ นำแผ่นไม้ที่ผ่านการอบมาทำการไสให้ผิวเรียบ เพื่อเกิดลายสวยงามและไม่เป็นเสี้ยน งาน อบไม้ งาน ตัดไม้ v เครื่องตัดไม้ ( เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน, การยศาสตร์ ) นำไม้มาทำการอบให้แห้ง โดยใช้ไอความร้อน จากหม้อน้ำ อุณหภูมิ 110-160 ð F 4

3 งานอาบ น้ำยาไม้ งานเปิด ปีกไม้ งานซอย ไม้ ขั้นตอน การผลิต อบไม้ งานอบไม้ งานไส งานตัดไม้

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องเลื่อยสายพาน อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง - ฝุ่นไม้ งานเปิด ปีกไม้

5 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องซอย ไม้ อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้ งาน ซอยไม้

6 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องผสมน้ำยา เครื่องปั๊มสูญญากาศ เครื่องปั๊มความดัน อันตรายที่พบ - หม้อน้ำระเบิด - ความร้อน - การได้รับและสัมผัสสารเคมี - ฝุ่นไม้ งานอาบน้ำยา / งานอบไม้

7 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องไสไม้ 2 หน้า เครื่อง ไสไม้ 4 หน้า อันตรายที่พบ - ความร้อน เสียงดัง - ฝุ่นไม้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์ งานอบไม้ / งานไส

8 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องตัดไม้ อันตรายที่พบ - เสียงดัง - ฝุ่นไม้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์ งานตัด ไม้

9 แนวทาง ป้องกัน

10 จัดทำการ์ดครอบใบเลื่อยวง เดือน ใบเลื่อย สายพาน และหางปลาถ่างไม้ ป้องกันไม้หนีบ ของเครื่องเลื่อยวงเดือน ผู้ควบคุมหม้อน้ำผ่านการ อบรมและจัดให้มี การตรวจสอบหม้อน้ำตามที่ กฎหมายกำหนด ปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกร เครื่องกล เครื่องจักร / อุปกรณ์

11 การผสมสารเคมี งานอาบ น้ำยาไม้โดยใช้ เครื่องจักรทุ่นแรง เช่น รอก ไฟฟ้า เป็นต้น พนักงานต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน สารเคมีที่เหมาะสม สารเคมี

12 จัดทำระบบดูดฝุ่นไม้จาก เครื่องตัดไม้ กลึงไม้ เครื่องขัดกระดาษ ทราย ฯลฯ จัดให้พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก เสียงดังในขณะปฏิบัติงาน กายภาพ

13 ใช้อุปกรณ์ช่วยยก เคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่าง ถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่ เหมาะสม การยศาสตร์

14 จัดทำระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt งานเปิด ปีกไม้ v อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งาน ซอยไม้ งานอัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google