งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง
4 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) งานเปิดปีกไม้ นำซุงไม้เข้าเครื่องเลื่อยสายพาน เปิดปีกไม้ เพื่อปอกเปลือกไม้และตัดตาไม้ เครื่องเลื่อยสายพาน (การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้) v เครื่องเลื่อยสายพานซอยไม้ (การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน) นำไม้ที่ผ่านการเปิดปีก ตัด ซอย เป็นแผ่น ตามความต้องการ งานซอยไม้ เครื่องผสมน้ำยา เครื่องปั๊มสูญญากาศ เครื่องปั๊มความดัน (การได้รับและสัมผัสสารเมี) อัดน้ำยาไม้ เพื่อกำจัดหรือป้องกันศัตรูทำลาย เนื้อไม้ และยืดอายุการใช้งานโดยใช้ C.C.A. (Copper Chromium Arsenate) งานอัดน้ำยาไม้ งานอบไม้ หม้อน้ำ (ความร้อน, ฝุ่นไม้, ระเบิด) นำไม้มาทำการอบให้แห้ง โดยใช้ไอความร้อน จากหม้อน้ำ อุณหภูมิ ðF v v งานไส เครื่องไสไม้ 2 หน้า เครื่องไส 4 หน้า (เสียงดัง, ฝุ่นไม้, การยศาสตร์) นำแผ่นไม้ที่ผ่านการอบมาทำการไสให้ผิวเรียบ เพื่อเกิดลายสวยงามและไม่เป็นเสี้ยน อบไม้ v เครื่องตัดไม้ (เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน, การยศาสตร์) งานตัดไม้ ตัดแผ่นไม้ให้ได้ขนาดที่ลูกค้าต้องการ

2 อุตสาหกรรมการไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง
ขั้นตอนการผลิต งานเปิดปีกไม้ งานซอยไม้ งานอาบน้ำยาไม้ งานอบไม้ งานไส อบไม้ งานตัดไม้

3 งานเปิดปีกไม้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องเลื่อยสายพาน
- การตัด บาด - เสียงดัง - ฝุ่นไม้

4 งานซอยไม้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องซอยไม้ อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

5 งานอาบน้ำยา/งานอบไม้
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องผสมน้ำยา เครื่องปั๊มสูญญากาศ เครื่องปั๊มความดัน อันตรายที่พบ - หม้อน้ำระเบิด - ความร้อน - การได้รับและสัมผัสสารเคมี - ฝุ่นไม้

6 งานอบไม้/งานไส เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องไสไม้ 2 หน้า เครื่องไสไม้ 4 หน้า อันตรายที่พบ - ความร้อน เสียงดัง - ฝุ่นไม้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 งานตัดไม้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องตัดไม้ - เสียงดัง
- ฝุ่นไม้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

8 แนวทางป้องกัน

9 เครื่องจักร/อุปกรณ์ จัดทำการ์ดครอบใบเลื่อยวงเดือน ใบเลื่อย
สายพาน และหางปลาถ่างไม้ป้องกันไม้หนีบ ของเครื่องเลื่อยวงเดือน ผู้ควบคุมหม้อน้ำผ่านการอบรมและจัดให้มี การตรวจสอบหม้อน้ำตามที่กฎหมายกำหนด ปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกรเครื่องกล

10 สารเคมี การผสมสารเคมี งานอาบน้ำยาไม้โดยใช้
เครื่องจักรทุ่นแรง เช่น รอกไฟฟ้า เป็นต้น พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน สารเคมีที่เหมาะสม

11 กายภาพ จัดทำระบบดูดฝุ่นไม้จากเครื่องตัดไม้
กลึงไม้ เครื่องขัดกระดาษทราย ฯลฯ จัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน

12 การยศาสตร์ ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม

13 อัคคีภัย จัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรม การไส อาบน้ำยาไม้ อบ ผลิตไม้บาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google