งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานตัด - ซอยไม้ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานตัด - ซอยไม้ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานตัด - ซอยไม้ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานขึ้น รูปไม้ งานขัด ผิวไม้ v v งานประกอบ ชิ้นงาน / พ่นสี เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อยสายพาน ( การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน ) เครื่องเจียร เครื่องเจาะรู เครื่องกัด เลื่อยฉลุ เครื่องอัดความร้อน เครื่อง ขัดไม้ เครื่องไส - 1,2,4 หน้า เครื่องเหลา เครื่องกลึง กบไส ( การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่น ไม้, ความสั่นสะเทือน ) เครื่องขัดแบบมอเตอร์ใช้มือ ( เสียงดัง, ฝุ่น, ความสั่นสะเทือน ) ปั๊มลม เครื่องยิงตะปู เครื่องขันน๊อต เครื่องพ่นสี ( เสียงดัง, การยศาสตร์, สารเคมี ) นำไม้มาทำการแปรรูปโดยการตัด - ซอย ให้ได้ตามแบบและขนาดที่ต้องการเบื้องต้น นำชิ้นงาน / ชิ้นส่วนต่างๆ มาขัดแต่งผิวชิ้นงาน ให้เรียบเกิดลายไม้ หรือเรียบเพื่อรอการพ่น เคลือบผิว นำไม้ที่ผ่านการแปรรูปมาขึ้นรูป โดยการขัด กัด เจาะรู อัด ไส เหลา กลึง ฯลฯ เพื่อให้ได้ ชิ้นงานตามลักษณะที่ต้องการ นำชิ้นงานมาประกอบเข้ารูปแบบตามความ ต้องการแล้วพ่น และเคลือบแลคเกอร์ ให้ผิวเกิดความสวยงาม 10

3 งานขึ้นรูปไม้ งานขัดผิวไม้ งานประกอบ ชิ้นงาน / พ่นสี ขั้นตอนการ ผลิต งานตัด - ซอยไม้

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อย สายพาน อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

5 งานขึ้น รูปไม้ เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องเจียร เครื่องเจาะรู เครื่องกัด เลื่อยฉลุ เครื่องอัดความร้อน เครื่องขัดไม้ เครื่องไส 1,2,4 หน้า เครื่องเหลา เครื่องกลึง กบไส อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

6 งานขัด ผิวไม้ เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องขัดแบบมอเตอร์ใช้มือ อันตรายที่พบ - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

7 งานประกอบ ชิ้นงาน / พ่นสี เครื่องจักร / อุปกรณ์ ปั๊มลม เครื่องยิงตะปู เครื่อง ขันน๊อต เครื่องพ่นสี อันตรายที่พบ - เสียงดัง - สารเคมี - ปัญหาด้านการยศาสตร์

8 แนวทาง ป้องกัน

9 จัดทำที่ครอบปิด จุดที่เป็น อันตราย เช่น จุดที่มี ความคม จุดหนีบ ตัด ฉุดดึง เครื่องจักรทุกเครื่อง ติดตั้งสายดินกับเครื่องจักรที่ใช้ ไฟฟ้าเป็นพลังงาน ตรวจสอบและบำรุงรักษาถังลม และเครื่องจักร ผลิตตามมาตรฐานวิศวกรรม จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทั้งหมดตาม กฎหมาย เครื่องจักร / อุปกรณ์

10 จัดทำระบบระบายไอระเหย ทินเนอร์ หรือ สารตัวทำละลายอื่นๆ หรือปิดครอบ ถัง ภาชนะป้องกันการระเหย ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน สาร เคมีอย่างถูกต้อง สารเคมี จัดทำระบบดูดฝุ่นไม้จาก แหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น เครื่องขัดกระดาษทราย เป็นต้น

11 จัดทำระบบระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อน ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกัน การสูญเสียการได้ยิน เป็น ต้น กายภาพ

12 ควบคุมระบบการทำงานที่ อาจก่อเกิดความ ร้อนหรือประกายไฟ มีระบบควบคุมสารเคมีไวไฟ ในการจัดเก็บ การนำไปใช้และการ ตรวจสอบ อัคคีภัย

13 ใช้อุปกรณ์ช่วยยก เคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่าง ถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่ เหมาะสม การยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt งานตัด - ซอยไม้ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google