งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียม วัตถุดิบ v อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) การแปรรูป เป็น ผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียม วัตถุดิบ v อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) การแปรรูป เป็น ผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตรียม วัตถุดิบ v อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) การแปรรูป เป็น ผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบ และบรรจุ v หม้อน้ำ หม้อต้ม หม้อนึ่ง เครื่องกระเทาะเปลือก เครื่องบด เครื่องปอกเปลือก ( เสียงดัง บาด หนีบ กระแทก แสงสว่าง ความร้อน การยศาสตร์ โรคผิวหนัง ) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ หม้อต้ม เตาอบ หม้อไอน้ำ เครื่องบด เครื่องผสม เครื่องนวด ( เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน การยศาสตร์ ภูมิแพ้ โรคผิวหนัง สารเคมี อันตรายจาก หม้อนึ่งความดัน ) เครื่องบรรจุ เครื่องอัดความ ร้อน เครื่องรัดเชือก ( จุดหนีบ ดึง เสียงดัง แสง สว่าง การยศาสตร์ ) นำวัตถุดิบมาปอกผิวนอก เช่น กระเทาะ ปอก ฯลฯ ล้างทำความสะอาด โดยใช้เครื่องจักรกล และแรงคน นำอาหาร / เครื่องดื่มมาตรวจสอบและบรรจุใส่ ถุงบรรจุ ขวด นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นอาหาร / เครื่องดื่ม เช่น การตัด หั่น บด ผสม อบ ทอด เป็นต้น ปรุงแต่ง รสชาติ แล้วนำมาฆ่าเชื้อก่อนการบรรจุ 16

3 การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบ และบรรจุ เตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอน การผลิต

4 เตรียม วัตถุดิบ เครื่องจักร / อุปกรณ์ หม้อน้ำ หม้อต้ม หม้อนึ่ง เครื่องกระเทาะ เปลือก เครื่องบด เครื่องปอกเปลือก อันตรายที่พบ - การบาด หนีบ กระแทก - เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน - โรคผิวหนัง - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร / อุปกรณ์ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ หม้อต้ม เตาอบ หม้อ น้ำ เครื่องบด เครื่อง ผสม เครื่องนวด อันตรายที่พบ - เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน - อันตรายจากหม้อน้ำ ถังความดัน - ภูมิแพ้ โรคผิวหนังจากสารเคมี - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 งานตรวจสอบ และบรรจุ เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องบรรจุ เครื่องอัดความร้อน เครื่องรัดเชือก อันตรายที่พบ - จุดหนีบ ดึง - เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 แนวทาง ป้องกัน

8 อยู่ในสภาพการใช้ง่ายและ ปลอดภัยตาม มาตรฐานวิศวกรรม ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ส่วน ส่งถ่ายกำลัง ทำการ์ดป้องกันใบมีดและ จุดหนีบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ เครื่องจักร / อุปกรณ์

9 จัดทำขั้นตอนการใช้ สารเคมีและการ จัดเก็บอย่างปลอดภัย มาตรการควบคุมกรณี ฉุกเฉิน จัดอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัย ส่วนบุคคล สารเคมี

10 ทำฉนวนป้องกันการแผ่รังสี ความร้อน การระบายอากาศเพื่อลด ความร้อนชื้น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความ ร้อน เสียงดัง เป็นต้น จัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน กายภาพ

11 ใช้อุปกรณ์ช่วยยก เคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่าง ถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่ เหมาะสม การยศาสตร์

12 จัดทำระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt เตรียม วัตถุดิบ v อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) การแปรรูป เป็น ผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google