งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
16 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) นำวัตถุดิบมาปอกผิวนอก เช่น กระเทาะ ปอก ฯลฯ ล้างทำความสะอาด โดยใช้เครื่องจักรกล และแรงคน หม้อน้ำ หม้อต้ม หม้อนึ่ง เครื่องกระเทาะเปลือก เครื่องบด เครื่องปอกเปลือก (เสียงดัง บาด หนีบ กระแทก แสงสว่าง ความร้อน การยศาสตร์ โรคผิวหนัง) เตรียมวัตถุดิบ v หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ หม้อต้ม เตาอบ หม้อไอน้ำ เครื่องบด เครื่องผสม เครื่องนวด (เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน การยศาสตร์ ภูมิแพ้ โรคผิวหนัง สารเคมี อันตรายจาก หม้อนึ่งความดัน) นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นอาหาร/เครื่องดื่ม เช่น การตัด หั่น บด ผสม อบ ทอด เป็นต้น ปรุงแต่ง รสชาติ แล้วนำมาฆ่าเชื้อก่อนการบรรจุ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ v งานตรวจสอบและบรรจุ เครื่องบรรจุ เครื่องอัดความร้อน เครื่องรัดเชือก (จุดหนีบ ดึง เสียงดัง แสงสว่าง การยศาสตร์) นำอาหาร/เครื่องดื่มมาตรวจสอบและบรรจุใส่ ถุงบรรจุ ขวด

2 อุตสาหกรรมผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการผลิต เตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบและบรรจุ

3 เตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
หม้อน้ำ หม้อต้ม หม้อนึ่ง เครื่องกระเทาะเปลือก เครื่องบด เครื่องปอกเปลือก อันตรายที่พบ - การบาด หนีบ กระแทก - เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน - โรคผิวหนัง - ปัญหาด้านการยศาสตร์

4 การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องจักร/อุปกรณ์ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ หม้อต้ม เตาอบ หม้อน้ำ เครื่องบด เครื่องผสม เครื่องนวด อันตรายที่พบ - เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน - อันตรายจากหม้อน้ำ ถังความดัน - ภูมิแพ้ โรคผิวหนังจากสารเคมี - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 งานตรวจสอบและบรรจุ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องบรรจุ เครื่องอัดความร้อน เครื่องรัดเชือก อันตรายที่พบ - จุดหนีบ ดึง - เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 แนวทางป้องกัน

7 เครื่องจักร/อุปกรณ์ อยู่ในสภาพการใช้ง่ายและปลอดภัยตาม มาตรฐานวิศวกรรม
ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ส่วนส่งถ่ายกำลัง ทำการ์ดป้องกันใบมีดและจุดหนีบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ

8 สารเคมี จัดทำขั้นตอนการใช้สารเคมีและการ จัดเก็บอย่างปลอดภัย
มาตรการควบคุมกรณีฉุกเฉิน จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล

9 กายภาพ ทำฉนวนป้องกันการแผ่รังสีความร้อน
การระบายอากาศเพื่อลดความร้อนชื้น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อน เสียงดัง เป็นต้น จัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

10 การยศาสตร์ ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม

11 อัคคีภัย จัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google