งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานขึ้นรูป ชิ้นงาน v อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และการปั๊มโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานตกแต่ง ชิ้นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานขึ้นรูป ชิ้นงาน v อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และการปั๊มโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานตกแต่ง ชิ้นงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานขึ้นรูป ชิ้นงาน v อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และการปั๊มโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานตกแต่ง ชิ้นงาน งานล้างทำ ความสะอาด ชิ้นงาน งานตรวจ คุณภาพและ บรรจุ v v v งานชุบและ พ่นสี เครื่องตัด เครื่องปั๊ม เครื่องเจาะ เครื่องพับ ( เสียงดัง บาด หนีบ กระแทก เศษโลหะทิ่มตำ ) เครื่องกัด เครื่องขัด / ตกแต่ง เครื่องเจียร เครื่องเจาะ ( เสียงดัง แสงสว่าง การกระแทก ทิ่ม แทง หนีบ ) อ่างสารเคมี ( สารเคมี โรคผิวหนัง ระคายเคือง ) ปั๊มลม ถังชุบ ( สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย เสียงดัง ) เครื่องยิงแม๊ก เครื่องรัดเชือก ( แสงสว่าง รูปแบบ / ท่าทางการทำงาน ) นำม้วนหรือแผ่นเหล็กมาตัด ปั๊มขึ้นรูปแบบ ตามต้องการ นำชิ้นงานที่ผ่าน ขั้นตอนการตกแต่งมา ล้าง ในอ่างสารเคมี เพื่อกำจัดคราบ สกปรก นำชิ้นงานที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุ แล้วส่งให้ลูกค้า นำชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปมาตกแต่งโดยใช้ เครื่องจักรเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ต้องการ นำชิ้นงานที่ผ่านการทำความสะอาดมาชุบ / พ่นสีตามความต้องการของลูกค้า 2

3 1/1 งานตกแต่ง ชิ้นงาน งานล้างทำ ความสะอาด ชิ้นงาน งานชุบและพ่น สี งานตรวจ คุณภาพ และบรรจุ ขั้นตอนการ ผลิต งานขึ้นรูป ชิ้นงาน อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ และการปั๊มโลหะ

4 1/2 งานขึ้นรูป ชิ้นงาน เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องตัด เครื่องปั๊ม เครื่องเจาะ เครื่องพับ อันตรายที่พบ - จากการบาด หนีบ กระแทก เศษ โลหะทิ่มตำ - เสียงดัง

5 1/3 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องกัด เครื่องขัด / ตกแต่ง เครื่องเจียร เครื่องเจาะ อันตรายที่พบ - จากการกระแทก ทิ่ม แทง หนีบ - เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ งานตกแต่ง ชิ้นงาน

6 1/4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ อ่างสารเคมี อันตรายที่พบ สารเคมี โรคผิวหนัง ระคายเคือง งานล้างทำความ สะอาด ชิ้นงาน

7 1/5 เครื่องจักร / อุปกรณ์ ปั๊มลม ถังชุบ อันตรายที่พบ - เสียงดัง - สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย งานชุบ และพ่นสี

8 1/6 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องยิงแม๊ก เครื่องรัดเชือก อันตรายที่พบ - งานตรวจสอบเป็นงานที่ต้องอาศัย ความละเอียด มักพบว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ - วิธีการทำงาน / ท่าทางการทำงาน งานตรวจคุณภาพ และบรรจุ

9 แนวทาง ป้องกัน

10 ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายที่ เครื่องปั๊มโลหะ เช่น ระบบลำแสง ระบบป้องกันมือขณะเครื่องปั๊ม ทำงาน ติดตั้งสายดินกับเครื่องจักรที่ใช้ ไฟฟ้าเป็นพลังงาน จัดทำระบบล็อกสะพานไฟฟ้าเมื่อ มีการซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องจักร / อุปกรณ์

11 จัดทำฝาปิดครอบอ่างชุบล้างทำความ สะอาดด้วยสารเคมีหรือระบบดูดระบายไอ เคมี สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจและ ผิวหนัง จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม สารเคมี

12 ควรจัดวางวัสดุในระดับความ สูงที่เหมาะสม ผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายใช้ อุปกรณ์ของหนัก ยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยท่าทางที่ ถูกต้องและ น้ำหนักไม่มากเกินไป การยศาสตร์

13 ทำฉนวนป้องกันการแผ่รังสี ความร้อน การระบายอากาศเพื่อลด ความร้อน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความ ร้อน เสียงดัง เป็นต้น จัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน กายภาพ

14 จัดทำระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt งานขึ้นรูป ชิ้นงาน v อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และการปั๊มโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานตกแต่ง ชิ้นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google